בקשה לצו ירושה

מילון מונחים > בקשה לצו ירושה

במקרים רבים אנשים אינם משאירים אחריהם צוואה ערוכה וחתומה כחוק, או בכלל בשום צורה שהיא שמקובלת כיום לפי חוק הירושה בישראל וקבילה בבית המשפט. במקרה פטירה, רכושו ונכסיו של אדם מתחלקים בין יורשיו לפי צוואה או חוק הירושה, אם לא השאיר כזאת. בשל עובדה זו, חשוב להגיש בקשה לצו הירושה שניתן בהיעדר צוואה מפורטת שמבטאת את הרצונות המפורשים של המנוח.

מי יורש את האדם כשאין צוואה?

לפי חוק הירושה בישראל יש שורה של יורשים לפי חוק לכל אדם, ובהם נכללים בני זוג וצאצאים, טבעיים או מאומצים, כל אחד לפי מצבו. החוק אינו מתיר שיקול דעת במקרים כאלה, אלא אם כן מתקיימים תנאים מיוחדים שסותרים ואף נוגדים את הירושה במקרים קשים במיוחד. אלה המקרים שמגיעים בדרך כלל לבית המשפט ובהם מערערים על צו הירושה שניתן כדי להטות אותו לכיוון יורשים אחרים.

איך מגישים בקשה לצו ירושה?

בקשה לצו ירושה אפשר להגיש פיזית בדואר במחוז הרלוונטי למקום מגוריו הרשמי האחרון של המנוח, או בבקשה מקוונת שאפשרית במקרים מסוימים. בקשה מקוונת אפשר להגיש אם המנוח הותיר צאצאים, או בן או בת זוג, או הורים. אי אפשר להגיש בקשה מקוונת אם הותיר בני משפחה אחרים כמו אחים או דודים.

מסמכים להגשת הבקשה הן בהליך מקוון והן בדואר

יש לסרוק ולצרף תעודת פטירה, ייפוי כוח חתום על ידי מגישה הבקשה ומאומת על ידי עורך דין, תצהיר הסתלקות מן העיזבון אם יש יורשים שמחליטים על כך, העתק הודעה שנמסרה לידי היורשים האחרים על כך ואישורי תשלום אגרות.

אולי יעניין אתכם גם...

אישיות משפטית נפרדת מבעליה. לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע, להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…

יחידה ברשות התאגידים האמונה על הטיפול ברישום חברות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים שחברות חייבות בהגשתם לרשם…

הצו מאשר את הנוסח של הצוואה ונותן לה תוקף של פסק דין. ללא צו כזה לא תתבצע פעולת חלוקת הנכסים…

הגשת בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה. הכנת כל המסמכים לצורך קבלת תוקף משפטי לצוואה, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחה אונליין לרשם לענייני ירושה…

שינוי גודל גופנים