בקשה לצו קיום צוואה מקוון

הגשת בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה

תשלום האגרה לרשם לענייני ירושה בהגשה מקוונת הופחת ב15% לעומת הגשה ידנית!

הכנת כל המסמכים לצורך קבלת תוקף משפטי לצוואה, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחה אונליין לרשם לענייני ירושה.

סיום הפרוצדורה של הגשת בקשה לצו קיום צוואה במינימום זמן וללא בירוקרטיה מיותרת על מנת שתוכלו לקבל גישה לכספים ולרכוש שמגיע לכם כיורשים.

2,000₪ + מע"מ
לא כולל אגרות לרשם לענייני ירושה

חתימה על מסמכים

ההליך כולל:

הכנת כל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה:

  • טופס בקשה לצו קיום צוואה בצירוף אימות חתימת עו"ד של המבקש (שיש לו עניין כיורש בעיזבון).
  • אישור על תשלום האגרות השונות לרשם לענייני ירושה.
  • תעודת פטירה מקורית של המנוח + עותק נאמן למקור מאומת על ידי עו"ד. (תושב ישראל שנפטר בחו"ל, נצרף "תמצית רישום" ממשרד הפנים בו תאריך הפטירה של המנוח).
  • במידה ואין צוואה מקורית: בקשה לקיום צוואה עפ"י העתק ולא מקור.
  • ייפוי כוח לעו"ד.
  • הודעות ליורשי הצוואה – שליחת הודעות בדואר רשום ליורשים וצירוף ההודעות לבקשה כולל אישור על השליחה בדואר רשום.
  • את הבקשה יחד עם כל המסמכים הנלווים מגישים בארבעה סטים מלאים כשסט אחד הוא מקור ושלושה העתקים.
פתח חברה חדשה

מהי בקשה לצו קיום צוואה?

על מנת שצוואה של אדם שנפטר תקבל תוקף משפטי והיורשים יוכלו לחלק את עזבונו ביניהם, יש לפנות לרשם לענייני ירושה ולהגיש בקשה לצו קיום צוואה. צו קיום צוואה הינו צו משפטי שלפיו נקבעת זהותם של היורשים וחלקם בעיזבון המנוח.

מהו תנאי חובה להגשת בקשה?

בקשה לצו קיום צוואה מקוון ניתן להגיש כאשר מתקיים אחד התנאים הבאים:

  1. בידי מגיש הבקשה מצויה הצוואה המקורית.
  2. כאשר הצוואה המקורית הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.
  3. כאשר בידי מגיש הבקשה העתק של הצוואה המקורית (צריך להגיש בנוסף: בקשה לאישור העתק צוואה לבית משפט לענייני משפחה אשר מתירה את הוכחת הצוואה בהעתק.

היכן מוגשת בקשה לצו קיום צוואה?

באחת מחמש הלשכות של הרשם לענייני ירושה: תל אביב, באר שבע, ירושלים, חיפה או נצרת. יש להגיש את הבקשה ללשכה שבאזורה גר המוריש במותו.

מתי מקבלים תשובה שהצוואה אושרה?

תוך 45 ימים מזמן הגשת בקשה מקוונת לצו קיום צוואה.

כיצד ניתן להתחיל בפרוצדורה ומה היא כוללת?

ניתן להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה ע"י מילוי הפרטים אונליין באתר. לאחר מילוי הפרטים נכין עבורכם את כל המסמכים הדרושים בהליך מהיר ביותר וללא בירוקרטיה מיותרת. אנו מתחייבים לבצע בקשה מקוונת לצו קיום צוואה בזמן הקצר ביותר!

מוצרים נלווים

הסכם מייסדים באנגלית

הכנת הסכם מייסדים מותאם אישית בעזרת פלטפורמה מתקדמת. סיום הפרוצדורה במינימום עלות וזמן על מנת שתוכלו להיות מרוכזים 100% במיזם.

פתיחת חשבון בנק לחברה

פתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ בסניף הבנק בו תבחרו. הכנת כל המסמכים ואישורי העו"ד לצורך פתיחת החשבון.