בקשה לצו קיום צוואה מקוון

הגשת בקשה לרשם לענייני ירושה ע"י עו"ד מומחה בצוואות/ירושות

חוסכים לכם את הבירוקרטיה והגעה פיזית לרשם במקרה של סירוב/הגשה לא נכונה

הכנת כל המסמכים, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחה אונליין לרשם

קבלת גישה לכספים ולרכוש שמגיע לכם כיורשים במהירות האפשרית!

1,800₪ + מע"מ
לא כולל אגרות לרשם לענייני ירושה

חתימה על מסמכים

ההליך כולל:

הכנת כל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה:

  • טופס בקשה לצו קיום צוואה בצירוף אימות חתימת עו"ד של המבקש (שיש לו עניין כיורש בעיזבון).
  • אישור על תשלום האגרות השונות לרשם לענייני ירושה.
  • תעודת פטירה מקורית של המנוח + עותק נאמן למקור מאומת על ידי עו"ד. (תושב ישראל שנפטר בחו"ל, נצרף "תמצית רישום" ממשרד הפנים בו תאריך הפטירה של המנוח).
  • במידה ואין צוואה מקורית: בקשה לקיום צוואה עפ"י העתק ולא מקור.
  • ייפוי כוח לעו"ד.
  • הודעות ליורשי הצוואה – שליחת הודעות בדואר רשום ליורשים וצירוף ההודעות לבקשה כולל אישור על השליחה בדואר רשום.
  • את הבקשה יחד עם כל המסמכים הנלווים מגישים בארבעה סטים מלאים כשסט אחד הוא מקור ושלושה העתקים.
פתח חברה חדשה

מהי בקשה לצו קיום צוואה?

על מנת שצוואה של אדם שנפטר תקבל תוקף משפטי והיורשים יוכלו לחלק את עזבונו ביניהם, יש לפנות לרשם לענייני ירושה ולהגיש בקשה לצו קיום צוואה. צו קיום צוואה הינו צו משפטי שלפיו נקבעת זהותם של היורשים וחלקם בעיזבון המנוח.

מהו תנאי חובה להגשת בקשה?

בקשה לצו קיום צוואה מקוון ניתן להגיש כאשר מתקיים אחד התנאים הבאים:

  1. בידי מגיש הבקשה מצויה הצוואה המקורית.
  2. כאשר הצוואה המקורית הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.
  3. כאשר בידי מגיש הבקשה העתק של הצוואה המקורית (צריך להגיש בנוסף: בקשה לאישור העתק צוואה לבית משפט לענייני משפחה אשר מתירה את הוכחת הצוואה בהעתק.

היכן מוגשת בקשה לצו קיום צוואה?

באחת מחמש הלשכות של הרשם לענייני ירושה: תל אביב, באר שבע, ירושלים, חיפה או נצרת. יש להגיש את הבקשה ללשכה שבאזורה גר המוריש במותו.

מתי מקבלים תשובה שהצוואה אושרה?

תוך 45 ימים מזמן הגשת בקשה מקוונת לצו קיום צוואה.

כיצד ניתן להתחיל בפרוצדורה ומה היא כוללת?

ניתן להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה ע"י מילוי הפרטים אונליין באתר. לאחר מילוי הפרטים נכין עבורכם את כל המסמכים הדרושים בהליך מהיר ביותר וללא בירוקרטיה מיותרת. אנו מתחייבים לבצע בקשה מקוונת לצו קיום צוואה בזמן הקצר ביותר!

מוצרים נלווים

שינוי שם חברה בחינם

תכנון ירושה אונליין מורכב מתכנוני מס לגבי הרכוש של המוריש ומנגנונים כלכליים שיפחיתו מיסים בעניין לצד מנגנונים למניעת סכסוכים ומחלוקות בין היורשים העתידיים.

רישום סימן מסחר אונליין

צוואה אונליין הינה מסמך משפטי מחייב שבאמצעותו אדם מחליט מה יקרה עם רכושו לאחר שימות, מי הם הגורמים שיקבלו את הרכוש וכיצד תתבצע החלוקה.

שינוי גודל גופנים