הון מניות מוקצה

מילון מונחים > הון מניות מוקצה

המניות שבהם מחזיקים בעלי המניות בחברה. במהלך רישום חברה בע"מ כל אחד מבעלי המניות יחתום על כמות מניות שתייצג את זכויותיו בחברה. לדוגמא: במקרה הקלאסי שבו נרשמים שני בעלי מניות בעלי זכויות שוות, הון המניות המוקצה יהיה 100,000 מניות. כל אחד מהם יחזיק ב-50,000 מניות המהוות 50% מהון המניות המוקצה ולכן מייצגות בעלות של 50% בחברה.

הקצאת המניות בפעם הראשונה בחברה נעשית עם רישומה בתקנון החברה וגם בהסכם המייסדים אם קיים. ישנו מנגנון חשוב בהסכם המייסדים שנקרא זכות מצרנות (preemptive rights) בעזרתו בעלי המניות הקיימים יכולים להשתתף בהקצאה עתידית של הון מניות וכך לשמור על אחוז ההחזקה שלהם בחברה בעת כניסת משקיעים חדשים.

 הקצאת מניות

המונח הקצאת מניות מתייחס להליך בו נעשית חלוקה של המניות מתוך הון המניות הרשום והבלתי מוקצה בחברה. החלוקה יכולה להינתן לשותפים חדשים הנכנסים לחברה, לבעלי מניות קיימים בחברה או לרוכשים בעלות על חלק מהחברה כגון משקיעים. (הקצאת מניות אינה אירוע מס לבעלי המניות בחברה בניגוד להעברת מניות שמוגדרת כמכירת מניות ואז יכול להיווצר אירוע מס למוכר).  יש לציין כי שווי החברה אינו נקבע לפי החלק של בעל המניות בחברה אלא בהתאם לקריטריונים שונים שאינם קשורים קשר ישיר לחלק של בעל המניות.

בהתאם לחוק החברות,  יש להודיע לרשם החברות על הקצאת המניות תוך 14 יום ממועד תחילת ההליך, זאת באמצעות דו"ח הקצאת מניות הכולל בין היתר את כמות הון המניות המוקצה, הערך הנקוב של המניות וסוג המניות. על הדו"ח חותם בעל מניות או דירקטור בחברה בצירוף חתימת עו"ד המאמת את חתימתו על גבי הדו"ח . בנוסף לדו"ח לרשם החברות, נדרש להכין פרוטוקול של אסיפת בעלי המניות בחברה לגבי ההחלטה על הקצאת המניות. הפרוטוקול ייחתם על ידי יו"ר האסיפה.

 דוגמאות להקצאת מניות  

כעת נביא מספר דוגמאות להליך הקצאה של מניות המתרחש בחברות השונות:

  • השקעה של כסף תמורת הקצאת מניות: משקיעים המצטרפים לחברה יקבלו מניות בתמורה להון הכספי שהזרימו. מניות אלו יקנו להם החזקה בחברה. בנוסף, אותן מניות יעניקו להם זכויות שונות כגון זכות וטו, או זכות סירוב ראשונה ((right of first refusal.
  • הקצאת מניות לשותף/עובד בחברה: שותף הנכנס לחברה ועובד תמורת אחוזים (מניות המוקצות לו) או עובד שיכול לקבל בנוסף לשכר גם מניות שיתנו לו תמריץ ופירות מהצלחת החברה. בדרך כלל קורה במסגרת של הסכם אופציות לעובדים (ESOP – Employee Share Option Plan).

 

אולי יעניין אתכם גם...

אישיות משפטית נפרדת מבעליה. לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע, להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…

כמות המניות הכולל בחברה. הון המניות הרשום המומלץ הינו 1,000,000 מניות. הון המניות גדול על מנת שיהיו מספיק מניות להקצות לבעלי מניות…

אגד של זכויות בחברה הנקבעות בתקנון. מניות רגילות מעניקות לבעליהן בעלות יחסית בחברה. הבעלות מקנה זכויות רבות…

פתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ בסניף הבנק בו תבחרו. הכנת כל המסמכים ואישורי העו"ד לצורך פתיחת החשבון…

שינוי גודל גופנים