הון מניות רשום – Registered share capital

מילון מונחים > הון מניות רשום – Registered share capital

כמות המניות הכולל בחברה. מומלץ לרשום הון המניות רשום גדול כגון 1,000,000 מניות. הון המניות גדול על מנת שיהיו מספיק מניות להקצות לבעלי מניות חדשים/משקיעים/עובדי החברה בשלב מאוחר יותר. הדבר חוסך פעולות משפטיות עתידיות כגון הגדלת הון המניות הרשום בעתיד (לצורך כך יש לקיים אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה). גודל הון המניות הרשום אינו קובע דבר לגבי היחסים בין בעלי המניות או ליחסים בינהם לבין החברה.

כפי שהוסבר בתחילה, הון מניות רשום הינו הסכום הכולל של מניות מכל סוג אשר חברה רשאית להקצות, אך במקרה בו החברה מעוניינת להקצות יותר מניות, הרי הדבר מחייב פנייה לבעלי המניות לצורך הגדלת ההון הרשום.

בד"כ לכל מניה בהון המניות הרשום ערך נקוב. הערך הנקוב ברוב במקרים הוא מינימלי – 1 ₪ או אגורה 0.01 ₪  לצורך דוגמא, אם ניקח מצב קלאסי של חברת סטארט-אפ הנרשמת לראשונה ברשם החברות: הון מניות הרשום יהיה 1,000,000 מניות בעלות ערך נקוב של 0.01 ₪. זאת אומרת הון רשום של 10,000 ₪.. סוגי מניות יכולים להיות מניות רגילות או מניות בכורה. בתקנון החברה או בהסכם המייסדים מוגדרות בפירוש הזכויות הצמודות לכל מניה החל מזכות הצבעה באסיפה הכללית, זכות למנות את חברי ההנהלה, זכויות בעת הליך פירוק חברה ועוד.

במקרה בו נעשית חלוקת מניות מהחברה לבעלי המניות דבר זה מכונה בשם הון מניות מוקצה. הכוונה היא הקצאה של מניות לבעל מניות חדש או לבעל מניות קיים בחברה כאשר החלוקה מתבצעת בהתאם להון המניות הרשום בחברה. חשוב לציין כי הליך הקצאת המניות הראשוני מוסדר במסגרת הסכם מייסדים ותקנון החברה.

haavarmenayot

אולי יעניין אתכם גם...

כאשר מבצעים הקצאת מניות בחברה מקצים (מחלקים) מניות מהון המניות הרשום (כמות המניות הכולל בחברה). הון מניות רשום נקבע בתקנון…

קנייה בחזרה של מניות היזמים בערך נקוב 0.01 (לא משמעותי) ע"י החברה/יזם במידה ועזבו (ככל שעובר הזמן הזכות לקנות בחזרה פוחתת)…

אגד של זכויות בחברה הנקבעות בתקנון. מניות רגילות מעניקות לבעליהן בעלות יחסית בחברה. הבעלות מקנה זכויות רבות…

פתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ בסניף הבנק בו תבחרו. הכנת כל המסמכים ואישורי העו"ד לצורך פתיחת החשבון…

שינוי גודל גופנים