הסכם לרכישת/למכירת חברה אונליין

עסקת רכישה/מכירה של חברה היא בין העסקאות המורכבות שיש מבחינה משפטית ועסקית ועל כן חשוב לקבל ליווי משפטי תוך התאמה פרטנית לעסקה המדוברת.

הסכם לרכישת/מכירת חברה הוא הסכם הטומן בחובו את התנאים, החובות והזכויות של הצדדים לעסקה תוך התייחסות להיבטים המשפטיים, הכלכליים והעסקיים של העסקה.

בקרוב אונליין

מילוי טופס

אילו פרטים חשוב להכניס להסכם המכירה

  • הסכם עקרונות – מסמך ראשוני בין הצדדים לעסקה שמטרתו היא להראות רצינות מצד הצדדים לקיום העסקה. בהסכם זה הצדדים "מציירים" עקרונות בסיסיים, מתווה לקיום העסקה. במסגרת ההסכם כל צד מציג בפני הצד השני את העקרונות, הרצונות והטעמים השונים שלו לקיום העסקה. טרם חתימת הסכם זה ראוי שהצדדים יוועצו בעורך דין על מנת שלא יווצר מצב בו הם יחתמו ויתחייבו לדברים שלא היה ברצונם להתחייב כלל.
  • במסגרת עסקת המכירה על המוכרים להציג בפני הקונה את מצבה של החברה מבחינה משפטית, עסקית, חשבונאית, מצבת נכסים, סימני מסחר, מידע סודי, פטנטים ועוד. ברור כי פירוט מצבה של החברה הוא חלק חשוב ביותר במסגרת הליך המכירה אך יחד עם זאת, על בעלי החברה לוודא כי המידע שנחשף (שלעיתים יהיה מידע רגיש וסודי) יהיה מוגן וראוי כי לא ייחשף מבלי שטרם ייחתם חוזה מקדים בין הצדדים לגבי אופן השימוש במידע ומי הם הגורמים שראוי ויהיו חשופים לו.
  • התחייבויות הצדדים – על הסכם המכירה להחיל באופן מדויק ביותר מהם ההתחייבויות של כל צד כלפי הצד השני – ערבויות, התחייבויות כלפי צד ג', חובות ועוד.
  • ביטחונות – מצידו של המוכר חשוב להכניס להסכם סעיפים אשר קובעים העמדת בטחונות להעברת התמורה מצידו של הקונה. כאמור, בהסכם מוגדרים תנאי התשלום אך יחד עם זאת על המוכר לקבוע בטחונות של הקונה להמציא, על מנת להבטיח את אופן תנאי התשלום כפי שנקבעו בהסכם.
  • תנאי תשלום – על הסכם המכירה להחיל סעיף הקובע את תנאי תשלום. האם המכירה תהא בתמורה כספית? מניות? ניירות ערך אחרים? מועדים לתשלום ועוד.

הסכם למכירת חברה אונליין

הסכם מכירה הינו הסכם חשוב ביותר המסדיר את הליך המכירה, את הזכויות והחובות בין המוכר לקונה ומצייר את הדרך והשלבים עד לסיום העסקה (ויכול אף להתייחס לשלבים שלאחר סיום העסקה בפועל). על מנת שכל אחד מהצדדים ישמור על זכויותיו במסגרת ההליך ועל האינטרסים שלו, חשוב להיוועץ בעורך דין מומחה על מנת להגן על אותן הזכויות והאינטרסים.

מלאו פרטים וניצור קשר תוך כמה דק' עם הצעת מחיר:

שם מלא (חובה)

אימייל (חובה)

טלפון נייד (חובה)

אנשים שרכשו מוצר זה רכשו גם

שינוי שם חברה בחינם

הכנת המסמכים לצורך הקצאת המניות, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחה לרשם החברות. סיום הפרוצדורה במינימום עלות וזמן.

הקמת חברה בישראל

רישום חברה בע"מ ברשם החברות. הכנת כל המסמכים לצורך הקמת החברה, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחה אונליין לרשם החברות.

שינוי גודל גופנים