הפטר בהוצאה לפועל אונליין

בשנים האחרונות, בקשה לקבלת הפטר בהוצאה לפועל, הפכה לאפשרית, בדיוק כפי שנעשית בהליכי פשיטת רגל.

אנחנו ב-Ettorney, נלווה אתכם בדרך שלכם ליעד הנכסף של קבלת הפטר בהוצאה לפועל.

עו"ד המתמחה בהוצאת לפועל, ייצור עימכם קשר וידאג להביא אתכם למעמד של קבלת צו ההפטר.

הוצלפ

רוב האנשים מסיימים ב-5 דקות

לשיחת ייעוץ עם עו"ד ללא עלות התקשר עכשיו!

073-7695347

הפטר בהוצאה לפועל: הקדמה -

במסגרת חוק הוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 נקבע כי חייבים אשר הוכרזו כ"חייבים מוגבלים באמצעים" במערכת ההוצאה לפועל ועומדים בתנאי הסף, זכאים להגיש בקשה להפטר על חובות בהוצאה לפועל (וגם לכאלה שמחוץ למערכת ההוצאה לפועל). כאמור, הפטר מביא למחיקת חובות פרט לחובות שאין ההפטר חל עליהם (קנסות, משכנתא, חוב מזונות ועוד).

מטרת הסעיף בחוק היא לאפשר לחייבים מוגבלים באמצעים אשר אין בבעלותם נכסים והכנסה שבאמצעותם יוכלו לפרוע את החוב, להתחיל פרק חדש בחייהם ולשקם את עצמם.

חשוב לציין, חייב שאינו עומד בתנאים להפטר בהוצאה לפועל, יכול לשקול אפשרות להגשת בקשה לפשיטת רגל מחוץ להוצאה לפועל, כשבסופה יכול ויהיה זכאי להפטר.

מתי חייב בהוצאה לפעול רשאי להגיש בקשה להפטר? -

 1. מדובר בחייב מוגבל באמצעים מעל 4 שנים ברצף – החייב הוכרז ע"י רשם הוצאה לפועל כ"חייב מוגבל באמצעים" וכי הוא מוגבל באמצעים לפחות 4 שנים ברצף.
 2. סכום החובות בהוצאה לפעול הינה עד 800,000 ש"ח – בעת הגשת הבקשה, סכום החובות של החייב המוגבל באמצעים בהוצאה לפועל לא חצה את סך ה-800,000 ש"ח (כולל חובות שצו הפטר אינו חל עליהם). יצוין כי רשם ההוצאה לפועל בודק את חובותיו של החייב בהוצאה לפועל וגם מחוצה לה. באם כל החובות הללו חוצים סך של 800,000 ש"ח, אזי שהבקשה להפטר תידחה ע"י הרשם.
  1. תשלום סדיר של צו החיוב במשך 3 שנים – החייב עומד בצו התשלומים שניתן לו בהוצאה לפועל במשך של 3 שנים לפחות. או לחילופין, החייב שילם לפחות 18 תשלומים ב-3 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה, ובמועד זה הוא מבקש לשלם את יתרת החוב שנותרה לו. 
 3. אין הליך פעיל של פשיטת רגל – לא מתנהל נגד החייב הליך של פשיטת רגל בביהמ"ש, לא הוגשה בקשה תלויה ועומדת ולא הסתיים תהליך של פשיטת רגל ב-5 השנים הקודמות לבקשה.
 4. אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש.
הוצלפ

הפטר בהוצאה לפעול: השלבים -

הליך קבלת הפטר בהוצאה לפועל מורכב ממספר שלבים, בניהם:

 1. הגשת הבקשה ע"י החייב בלשכת ההוצאה לפועל. 
 2. הבקשה נבחנת ע"י רשם הוצאה לפועל. במידה והרשם מגיע לכדי מסקנה כי החייב עומד בתנאים להפטר, הרי שהרשם יאשר את הבקשה, וייפתח תיק הפטר.
 3. לאחר פתיחת התיק, הבקשה תפורסם ברשומות וישלחו הודעות לנושיו של החייב.
 4. מתחילה תקופה של 90 יום להגשת התנגדות מטעם הנושים.
 5. לאחר שעבר מניין הימים להגשת התנגדויות – יתקיים דיון במעמד הצדדים בפני רשם הוצאה לפועל. אם אחת מההתנגדויות שהוגשו תתקבל, הרי שהבקשה למתן הפטר תידחה. 
 6. במידה ולא הוגשו התנגדויות או לחילופין במידה וההתנגדויות נדחו ע"י הרשם, הדיון מתקיים במעמד החייב בלבד.
 7. לאחר הדיון, הרשם נותן החלטתו – הרשם יקבל את בקשת ההפטר או ידחה אותה. 

חשוב לציין – לאורך כל התקופה, ממועד הגשת הבקשה להפטר ועד למועד מתן ההחלטה, החייב מחוייב בהמשך תשלומים על צו התשלומים שניתן לו. אי תשלום עלול להביא לדחיית הבקשה.

התנגדויות לבקשה למתן הפטר -

כפי שנזכר לעיל, לאחר הגשת הבקשה למתן צו הפטר מטעם החייב, רשאי נושה של החייב להגיש התנגדות לקבלת הבקשה.

התנגדות לבקשה למתן צו הפטר, עליה להיות מנומקת בטענה כי החייב לא עומד באחד מתנאי הסף הקבועים בחוק למתן צו הפטר או לחילופין, במקרה הנ"ל מתקיימים אחד מהסייגים הקבועים בחוק למתן צו הפטר (ראה רשימה מפורטת בהמשך).

את ההתנגדות, הנושה חייב להגיש תוך 90 יום ממועד הגשת הבקשה למתן צו הפטר ע"י החייב.

הוצלפ

סייגים למתן הפטר -

מלבד התנאים המקדימים לבקשת צו הפטר בהוצאה לפועל, קיימים מספר סייגים נוספים אשר עלולים למנוע את אישור הבקשה, בניהם:

 1. מתן צו הפטר לחייב יביא לפגיעה כלכלית באחד או יותר מהנושים. פגיעה יש לבחון בהתחשב ב: גובה החוב, גובה התשלום החודשי, מצבו הכלכלי של הנושה.
 2. גובה החוב של החייב עולה על סך של 400,000 ש"ח.
 3. החייב הוכרז כפושט רגל במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה למתן הפטר.
 4. התנהלות בחוסר תום לב מצידו של הנושה בעניין צו התשלומים.
 5. בעיות בהתנהלותו הכלכלית של החייב וסתירה בין התנהלותו הכלכלית למצג בהוצאה לפועל.
 6. החייב ביצע העדפת נושים ב-3 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה למתן צו הפטר.
 7. קיימים סייגים נוספים המנויים בחוק.

מלאו את הפרטים וניצור עמכם קשר תוך כמה דק':

שם מלא (חובה)

אימייל (חובה)

טלפון נייד (חובה)

אנשים שרכשו מוצר זה רכשו גם

הסכם מייסדים באנגלית

הכנת הסכם מייסדים מותאם אישית בעזרת פלטפורמה מתקדמת. סיום הפרוצדורה במינימום עלות וזמן על מנת שתוכלו להיות מרוכזים 100% במיזם.

פתיחת חשבון בנק לחברה

פתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ בסניף הבנק בו תבחרו. הכנת כל המסמכים ואישורי העו"ד לצורך פתיחת החשבון.

שינוי גודל גופנים