הקצאת מניות – Share allocation

מילון מונחים > הקצאת מניות – Share allocation

כאשר מבצעים הקצאת מניות בחברה מקצים (מחלקים) מניות מהון המניות הרשום (כמות המניות הכולל בחברה).

הון מניות רשום נקבע בתקנון ומכמות זו ניתן להקצות מניות לבעלים. הון מניות רשום מומלץ הינו 1,000,000 מניות. הון המניות גדול על מנת שיהיו מספיק מניות להקצות לבעלי מניות חדשים/משקיעים/עובדי החברה בשלב מאוחר יותר. הדבר חוסך פעולות משפטיות עתידיות כגון הגדלת הון המניות הרשום בעתיד (לצורך כך יש לקיים אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה).

הון מניות מוקצה נקבע גם כן בתקנון, והינו המניות שמחולקות לבעלי המניות בחברה מתוך הון המניות הרשום. במהלך רישום חברה בע"מ כל אחד מבעלי המניות יחתום על כמות מניות שתייצג את זכויותיו בחברה. לדוגמא: במקרה הקלאסי שבו נרשמים שני בעלי מניות בעלי זכויות שוות, הון המניות המוקצה יהיה 100,000 מניות. כל אחד מהם יחזיק ב-50,000 מניות המהוות 50% מהון המניות המוקצה ולכן מייצגות בעלות של 50% בחברה.

הקצאת מניות בחברה יכולה להיות למייסד החברה בפעם הראשונה ברישום החברה, בשלב מאוחר יותר לבעל מניות קיים בחברה כאשר רוצים להגדיל את אחזקותיו או לבעל מניות חדש לגמרי שנכנס לחברה.

על מנת לבצע את הפרוצדורה של הקצאת מניות יש להכין שני מסמכים:

  1. החלטה של אסיפת בעלי המניות על ההקצאה בה מפורטים סוג המניות, כמות המניות והערך הנקוב שלהם ופרטי בעל המניות לו מקצים. ההחלטה תחתם ע"י יו"ר האסיפה.
  2. טופס דיווח הקצאת מניות לרשם החברות (אותו יש לשלוח לרשם החברות בתוך 14 ימים מתאריך ההקצאה). בטופס יהיו פרטי החברה המקצה ובעל המניות מקבל ההקצאה וכמובן כמות המניות, סוג, ערך, תאריך ההקצאה וכו'. הטופס ייחתם ע"י נושא משרה בחברה (בעל מניות או דירקטור) ויאומת ע"י חתימה של עו"ד.

מנגנון בהסכם מייסדים של זכות מצרנות preemptive rights מאפשר לבעלי מניות להשתתף בהקצאת מניות עתידית.

hakzaatmenayot

אולי יעניין אתכם גם...

אישיות משפטית נפרדת מבעליה. לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע, להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…

כמות המניות הכולל בחברה. הון המניות הרשום המומלץ הינו 1,000,000 מניות. הון המניות גדול על מנת שיהיו מספיק מניות להקצות לבעלי מניות…

אגד של זכויות בחברה הנקבעות בתקנון. מניות רגילות מעניקות לבעליהן בעלות יחסית בחברה. הבעלות מקנה זכויות רבות…

פתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ בסניף הבנק בו תבחרו. הכנת כל המסמכים ואישורי העו"ד לצורך פתיחת החשבון…

שינוי גודל גופנים