עוסק פטור או עוסק מורשה – מה כדאי לפתוח?

עו"ד רון הדר07 בנובמבר, 2019

עוסק פטור או עוסק מורשהבשעה טובה החלטתם לפתוח עסק. רגע לפני שמתחילים לעבוד במרץ כדאי לדעת מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה, ולהבין כיצד עליכם לאגד את העסק החדש שהנכם עתידים להקים.

מהו עוסק מורשה?

על פי חוק, כל עצמאי שמחזור ההכנסות השנתי שלו עולה על 100,187 ₪ (נכון לשנת 2019). כמו כן, קיימים עיסוקים המוגדרים בחוק אשר מנועים מלהתאגד כעוסק פטור (כמפורט להלן) וזאת בשל אופיו של משלח היד עסקינן. מקצועות כגון  אדריכלות, פסיכולוג, רופא רואה חשבון ועוד מחויבים להירשם כעוסק מורשה (או כחברה בע"מ).

מה שמייחד את העוסק המורשה מבחינת מיסוי הוא העובדה שהוא מחויב לגבות מלקוחותיו מע"מ ולהוציא חשבונית מס כנגד העסקה. במקביל הוא יכול לקזז את המע"מ ששילם על רכישת מוצרים ושירותים עבור העסק. 

התחל בפתיחת עוסק מורשה אונליין

איך פותחים עוסק מורשה?

כדי לקבל תעודת עוסק מורשה יש לפתוח תיק ב3 יחידות שונות:

 1. מס ערך מוסף (מע"מ)
 2. מס הכנסה
 3. ביטוח לאומי

את פתיחת התיקים ניתן לבצע באופן עצמאי או באמצעות אנשי מקצוע באופן מקוון.

פתיחת תיק במע"מ

כדי לפתוח את התיק במע"מ עצמאית, יש להגיע פיזית למשרדי מע"מ הקרובים למקום העסק המתוכנן, ולהביא למעמד הרישום תעודת זהות, טופס 821 מלא וחתום, חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק, אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק ומסמכים נוספים שיכולים להעיד על הקמת עסק ופעילותו.

בסיום התהליך מקבלים אישור זמני שמעיד על כך שהתבצע רישום. בהמשך, תישלח בדואר תעודת העוסק המורשה הקבועה. בנוסף, וניתן יהיה למצוא את העסק באמצעות איתור עוסק מורשה לפי שם העסק

פתיחת תיק במס הכנסה

פתיחת תיק במס הכנסה לא מחייבת הגעה פיזית (אם כי לרוב משרדי מע"מ ומס הכנסה סמוכים זה לזה, ולכן כדאי להגיע אל שניהם באותו יום). אפשר למלא בכתב טופס פתיחת תיק עבור עצמאי ולשלוח אותו למשרד מס ההכנסה באזור שבו העסק מתנהל.

פתיחת תיק בביטוח לאומי

ניתן למלא באתר של הביטוח הלאומי טופס דין וחשבון רב שנתי. בטופס יש למלא פרטים שונים על היקף העבודה הצפוי בעסק, כמו למשל שעות עבודה והכנסה צפויה. לחלופין, ניתן להגיע פיזית למשרדי הביטוח הלאומי ולמלא את הטופס.

מיהו עוסק פטור?

עוסק פטור הוא עצמאי שמחזור העסקאות שלו קטן מהסכום הקבוע בחוק (בשנת 2019: 100,187 ₪). העוסק הפטור לא גובה מע"מ מלקוחותיו. 

בניגוד לעצמאים אחרים, עוסק פטור לא צריך לדווח באופן חודשי למע"מ. בכך רשות המיסים מקלה על בעלי עסקים קטנים, ופוטרת אותם מהבירוקרטיה הכרוכה בדיווח המתמיד.

איך פותחים עוסק פטור?

גם במקרה של עוסק פטור יש לבקר ב3 היחידות הרלוונטיות:

 1. מס ערך מוסף (מע"מ)
 2. מס הכנסה
 3. ביטוח לאומי

פתיחת תיק במע"מ

פתיחת התיק במע"מ עבור עוסק פטור דומה למעשה לפתיחת התיק לעוסק מורשה. גם כאן יש הכרח להגיע פיזית למשרדי מע"מ מצוידים בתעודת זהות, טופס 821 מלא וחתום, חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק, אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק ומסמכים נוספים שיכולים להעיד על הקמת עסק ופעילותו.

בסיום התהליך מקבלים במקום את תעודת העוסק הפטור.

התחל בפתיחת עוסק מורשה אונליין

פתיחת תיק במס הכנסה 

יש להגיע אל משרדי מס הכנסה הסמוכים למשרדי מע"מ ולהצטייד בתעודת זהות, חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק, מספר תיק במע"מ וטופס 5329 המצהיר על מקורות הכנסה ופרטים אישיים.

פתיחת תיק בביטוח לאומי 

בפתיחת עוסק פטור או מורשה יש למלא באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי טופס דין וחשבון רב שנתי. בטופס יש למלא פרטים שונים על היקף העבודה הצפוי בעסק, כמו למשל שעות עבודה והכנסה צפויה. לחלופין, ניתן להגיע פיזית למשרדי הביטוח הלאומי ולמלא את הטופס.

עוסק פטור או עוסק מורשה? הבדלים שחשוב להכיר

חשבונית מול קבלה ודיווח לרשויות המע"מ

עוסק מורשה גובה מע"מ מלקוחותיו ומחויב להוציא חשבונית מס כנגד העסקה. עוסק פטור לעומתו לא גובה מע"מ מהלקוחות ומוציא קבלה בלבד. בנוסף,  העוסק המורשה מחויב לדווח לרשויות המס על מחזור העסקאות שלו מדי חודש או חודשיים, בעוד העוסק הפטור מחויב בדיווח פעם אחת בשנה קלנדרית. 

ההבדל המרכזי: קיזוז מס תשומות 

לפי החוק, מי שמוגדר כעוסק מורשה מחויב לשלם מע"מ על כל העסקאות שהוא מבצע במסגרת העסק שלו, כך למשל מכירת מוצר או מתן שירות. אולם, העוסק המורשה זכאי לקזז מתוך הסכום שהוא מעביר לרשות המסים מס תשומות. מס זה הוא המע"מ שהעוסק המורשה שילם בעבור רכישות שוטפות של מוצרים ושירותים ששימשו את העסק.

נבהיר באמצעות דוגמא מספרית:

 • עוסק מורשה מכר ללקוח מוצר שמחירו 100 ₪. הוא מחייב את הלקוח בסך הכל ב117 ₪ (100 שקלים בעבור המוצר ו-17 שקלים מע"מ). כלומר על הלקוח להעביר לרשות המיסים 17 שקלים בגין העסקה. 
 • אותו עוסק מורשה רכש מוצר לשימוש העסק (למשל מחשב) בעסקה שכוללת גם היא מע"מ. מחירו של המוצר 80 ₪, אך העוסק המורשה יחויב ב93.6 ₪ (80 שקלים בעבור המוצר ו-13.6 שקלים מע"מ).
 •  העוסק המורשה רשאי לקזז את ה13.6 מה17, ובעצם להעביר לרשות המיסים 3.4 ₪. 

החוק מגדיר מהן ההוצאות שניתן לקזז את התשומות מהן, וניתן לקזז אותו רק אם העוסק המורשה מחזיק בחשבונית מס ערוכה כדין. 

כיוון שהעוסק הפטור לא גובה מע"מ מלקוחותיו הוא לא יכול לקזז מס תשומות. כלומר הוא נאלץ לשלם מע"מ על הוצאות שוטפות הנוגעות לעסק בלא קיזוז.

מעבר מעוסק מורשה לחברה בע"מ

כששוקלים לעבור מצורת התאגדות של עוסק מורשה לחברה בע"מ יש לקחת בחשבון שני הבדלים: 

 1. חברה בע"מ היא אישיות נפרדת מבחינה משפטית. כלומר, במצב של חדלות פירעון נושי החברה לא יכולים להיפרע מהנכסים הפרטיים של בעליה. העוסק המורשה לא נהנה מהגנה כזו, ואם העסק נמצא במצוקה כלכלית, העוסק חשוף לחובות.
 2. הבדלי מיסוי – עצמאי משלם מס פרוגרסיבי לפי גובה הכנסתו (עד 50%). מההכנסה החייבת במס אפשר לנכות הוצאות מוכרות כמו ביטוח לאומי והפקדות לקרן השתלמות. בחברה, ההכנסות אינן של הבעלים אלא הכנסות החברה. הבעלים יכול למשוך משכורת (ולשלם עליה מס), לקבל דיבידנד מהחברה (ולשלם מס גם עליו) ובנוסף החברה תידרש לשלם מס חברות.

לכן, בטווח הכנסות מסוים, שיש לחשבו באופן פרטני בעבור מחזור העסקאות המשוער של העסק, המס הכולל שהחברה תשלם יהיה נמוך יותר מהמס שהעצמאי היחיד ישלם על ההכנסה שלו. כתוצאה מכך, גובה ההכנסות המשוערות הוא שיקול מרכזי בבחירת סוג ההתאגדות.

התחל בפתיחת עוסק מורשה אונליין

אל תפספסו עדכונים והטבות

אנו רוצים להשאיר אותכם מעודכנים בפוסטים האחרונים, כל החדשות, טיפים והטבות עבור חברות חדשות וקיימות.
הירשמו כעת

פוסטים דומים

איך פותחים עוסק מורשה באופן מקוון?

פותחים עסק עצמאי? בשעה טובה! רגע לפני שמגשימים את החלום, ריכזנו עבורכם כל מה שצריך לדעת כדי להיכנס לעולם שבו אתם מקבלי ההחלטות. מיהו עוסק מורשה? במשפט אחד, עוסק מורשה הוא מי שהחליט להיות עצמאי ולבצע פעילות עסקית (כמו מכירות או מתן שירותים), ונרשם ברשויות המס. עוסק מורשה מחויב להוציא ללקוחות חשבוניות מס על כל עסקה, ולגבות מהם מע"מ. במקביל, הוא יכול לקזז את...

המשך לקרוא
עו"ד רון הדר25 בספטמבר, 2019

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

במדינת ישראל ישנן מספר צורות בהן אדם יכול לנהל את פעילותו העסקית, בניהן - חברה בע"מ, שותפות, עוסק פטור או עוסק מורשה. ההחלטה תחת איזו צורה מומלץ לכם להסדיר את פעילותכם העסקית מושפעת ממספר גורמים כגון: סוגיות מיסוי, כדאיות כלכלית, דרישות חוק (ישנם תחומים ומקצועות בהם ישנה דרישה להסדרה/מניעה מפעילות עסקית בצורה מסוימת), שאלה של יוקרה ועוד. מי הוא עוסק פטור? עוסק פטור הוא...

המשך לקרוא
עו"ד רון הדר20 בינואר, 2019
דילוג לתוכן