בקשה לרישום צו ירושה בשנת 2021

עו"ד רון הדר06 בדצמבר, 2020

בקשה לרישום צו ירושהמהו צו ירושה?

ראשית כל, יש להבין מה צו ירושה ומה ניתן לעשות באמצעותו. במקרה בו אדם לא ערך צוואה מסודרת במהלך חייו, חלוקת העזבון של הנפטר תעשה על פי הוראותיו של חוק הירושה, תשכ"ה-1965 על ידי הגשת בקשה לרישום צו ירושה.

במאמר מוסגר יוער כי במקרה בו אדם אכן ערך צוואה במהלך חייו, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

כיצד מבוצעת חלוקת עזבון על פי החוק?

כאמור, בקשה לצו ירושה מוגשת במקרה בו המנוח לא ערך צוואה לפני מותו ובה פירט את חלוקת עזבונו בין יורשיו. אי לכך, חוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע את מנגנון החלוקה בין בן/בת הזוג של המנוח ובין ילדיו. עיקרון החלוקה הוא עיקרון חלוקה שווה בין היורשים, כך שבת/בן הזוג זכאים למחצית מן הירושה וילדי המנוח זכאים (בחלוקה שווה בניהם) למחצית הנוספת.

כמו כן, בת/בן הזוג זכאי לרשת גם את מטלטלי המנוח (לרבות מכונית שבבעלות המנוח). יוער, דמי הכתובה ותוספת כתובה (ובמקרים חריגים גם מזונות) הם חלק ממה שבת הזוג זכאית לו במסגרת חלוקת העיזבון.

התחל בבקשה לצו ירושה

מה נכלל בצו הירושה?

צו ירושה מסדיר את הנושאים הבאים:

 1. הצהרה על היורשים של המנוח.
 2. קביעת החלק של כל יורש ויורש.

יודגש, צו הירושה לא עוסק בהיקף העיזבון אותו הותיר המנוח בלכתו.

נקודה נוספת ראויה לציון היא כי היורשים עליהם יוצהר במסגרת הבקשה לצו ירושה הם קרוביו בהתאם לקבוע בחוק, או לחילופין, המדינה, באמצעות האפוטרופוס הכללי, אם לנפטר לא היו קרובים הזכאים להירשם כיורשים על פי החוק.

אילו מסמכים יש לצרף לבקשה לצו ירושה?

לבקשה לרישום צו ירושה יש לצרף ארבעה מסמכים כדלקמן:

 1. אישור תשלום אגרה, הן אישור תשלום אגרה עבור פתיחת בקשה לצו ירושה והן עבור אישור תשלום אגרת פרסום מודעה בעיתון.
 2. טופס בקשה לצו ירושה חתום על ידי המבקש. חשוב כי המבקש יהיה בעל עניין בעיזבון כאמור.
 3. תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור.
 4. אישור וחתימה של כל היורשים על הודעה על הגשת בקשה לצו ירושה, או בצירוף אישור על משלוח ההודעה בדואר רשום.

לאחר אישור בקשה לצו ירושה, כיצד הוא נשלח למבקשים?

בניגוד לעבר, הרשם לענייני ירושה מנפיק צווי ירושה באופן דיגיטלי אשר נשלחים ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזן במסגרת מסמכי הבקשה.

ראוי להדגיש ולציין כי הרשם לענייני ירושה מעביר באופן אוטומטי העתק מן צו הירושה לגופים ממשלתיים כדוגמת: רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, רשות המסים, בנקים וחברות הביטוח וכיוצא בזאת.

אי לכך, בעת פנייה לקבלת שירות בגופים אלו אין חובה לצרף את צו הירושה כאמור.

התחל בבקשה לצו ירושה

כיצד מתבצע בדיקת סטטוס צו ירושה?

בדיקת סטטוס צו ירושה יכול להיעשות באמצעות אתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה.

בדיקת צו ירושה מתבצעת על ידי האפוטרופוס הכללי לאחר הגשת בקשה לצו ירושה על ידי המבקשים.

האפוטרופוס הכללי, לאחר עיון במסמכי הבקשה, יקבע אם הבקשה אושרה או שמא נדרשים מסמכים נוספים. האפוטרופוס הכללי אף עשוי לקבוע כי הבקשה תידון בבית המשפט לענייני משפחה.

האפוטרופוס הכללי יעביר את התייחסותו כאמור לבקשה לצו ירושה בתוך 45 יום מיום שהוגשה על ידי היורשים הפוטנציאליים.

משך הליך בדיקת בקשה לרישום צו ירושה או בקשה לרישום צו ירושה מקוון עשוי להימשך עד כשלושה חודשים ממועד הבקשה וזאת בהתאם למורכבות הבקשה, באם נדרשים מסמכים נוספים לבקשת הרשם וכיוצא בזה.

מדוע נדרש עורך דין לרישום הורשה?

לכאורה, עסקינן בהליך פרוצדורלי גרידא שבו על המבקשים להגיש את המסמכים הנדרשים לשם קבלת צו ירושה. עיון מדוקדק בהוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965 מלמד כי מדובר בתהליך מרוכב אשר עשוי לטמון בתוכו מכשולים לא מעטים באם לא מבצעים את הליך רישום צו הירושה כהלכה.

ובמה דברים אמורים?

לאחר הגשת הבקשה לרישום צו ירושה על ידי המבקשים, על הרשם לענייני ירושה לפרסם בעיתון יומי הודעה בדבר הגשת בקשה לרישום צו ירושה שיאפשר לכל אדם להעביר התנהגותו להוצאת צו ירושה כמבוקש.

כמו כן, על האפוטרופוס להעביר את תגובתו לבקשה לרישום צו ירושה גם כן.

הליך בירור ההתנגדויות עשוי להימשך זמן רב ואף להביא לפסילת הבקשה כך שיש לבחון באמצעות עורך דין לרישום הורשה את המסמכים ולקבוע על בסיסם את אסטרטגיית ההגשה הנכונה ביותר בנסיבות העניין.

  אל תפספסו עדכונים והטבות

  אנו רוצים להשאיר אותכם מעודכנים בפוסטים האחרונים, כל החדשות, טיפים והטבות עבור חברות חדשות וקיימות.
  הירשמו כעת

  פוסטים דומים

  מתי ואיך ניתן לערער על צו ירושה?

  צו ירושה הוא צו שניתן ע"י רשם הירושות - תת יחידה במשרד המשפטים. צו ירושה ניתן כאשר אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, וכעת צריכים יורשיו לדעת כיצד יש לחלק את רכושו ונכסיו.  צו ירושה, כמו כל תחום דיני הירושה במדינת ישראל, ניתן מכוח חוק הירושה. במקרים בהם אדם לא הותיר אחריו צוואה, נכנס בנעליו של המנוח חוק הירושה שקובע באופן ברור כיצד יש...

  המשך לקרוא
  עו"ד רון הדר06 באוגוסט, 2019

  איך לחסוך שכר טרחה עורך דין צו ירושה?

  צו ירושה הוא צו שניתן ע"י רשם הירושות (או לחילופין ע"י בית המשפט לענייני משפחה במידה והתיק מתנהל בבית המשפט). תפקידו של הצו הוא להורות לגופים הנוגעים בדבר (טאבו, בנק, קרנות פנסיה וכו'), כי היורשים הם אלו שנכנסים בנעליו של המוריש והם הזכאים לכל הזכויות והחובות של האדם שנפטר. צו ירושה ניתן מכוח חוק הירושה שקובע כי אדם שלא הותיר לאחר לכתו צוואה, עזבונו...

  המשך לקרוא
  עו"ד רון הדר28 במאי, 2019
  דילוג לתוכן