צוואה הדדית – שליטה אחרי המוות?

עו"ד רון הדר21 בפברואר, 2018

צוואה הדדיתבמדינת ישראל, תחום דיני הירושה מוסדר בחוק הירושה, תשכ"ה – 1965. עד לא מזמן, החוק הבדיל בין 2 אפשרויות בהן אדם יכול לרשת – מכוח צוואה או לחילופין מכוח צו ירושה.

תחום דיני הירושות הוא תחום רווי אמוציות ורגשות ואנשים רבים מעדיפים לקבוע מראש את החלוקה של נכסיהם בין הקרובים להם ולשם כך כותבים צוואה אשר מסדירה מי יהיו יורשיהם ומה יהיה חלקם בירושה. כאשר אדם נפטר, והשאיר אחריו צוואה, יורשיו מגישים אותה לרשם לענייני ירושה ומקבלים צו קיום צוואה שעל פיו פועלים בחלוקת הנכסים.

באם המנוח לא השאיר צוואה, הרי שעל יורשיו להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה ומשניתן צו כזה, נכסיו ורכושו של המנוח מחולקים בין יורשיו על פי הוראות חוק הירושה.

חשוב להדגיש – אדם יכול לקבוע בצוואה למי הוא יוריש את רכושו ונכסיו, אך במודל הצוואה הקלאסי (ואף בירושה מכוח חוק הירושה), הוא אינו יכול להכתיב ליורש מה הוא יכול לעשות/לא לעשות עם הירושה.

התיקון ה-12 לחוק הירושה: צוואות הדדיות

בשנת 2005, נכנס לתוקפו תיקון 12 לחוק הירושה (סעיף 8א) שקובע את מנגנון הצוואות ההדדיות בין בני זוג. צוואה הדדית תוגדר ככזו כאשר כל אחד מבני הזוג כתב צוואה תוך הסתמכות על הוראות הצוואה של בן זוגו. צוואה הדדית תיחשב כצוואה משותפת כאשר בני הזוג ניסחו אותה יחד והוראותיה הן תוצאה של הבנות והחלטות שנעשו ע"י בני הזוג יחד. מנגנון זה מאפשר לבני הזוג להגדיר מה ייעשה ברכושם ונכסיהם לאחר שילכו לעולמם, כמו כן, הוא מאפשר לקבוע שלאחר מותם, בן הזוג שלהם שיכול ויתחיל זוגיות חדשה, לא יוכל להוריש את רכושם המשותף של בני הזוג לבן זוגו החדש או לילדיהם, בצורה כזו שסותרת את האינטרסים האישיים שלהם. צוואה הדדית בעצם מאפשרת לבני הזוג לקבל יחד החלטות בצורה ברורה וצלולה בדבר נכסיהם ורכושם המשותף.

חשוב לציין, ברגע שבני זוג החליטו לחתום על צוואה הדדית, בה מתחייבים בני הזוג אחד כלפי השני בדבר אופן חלוקת נכסיהם המשותפים, יכול אחד מבני הזוג לחזור בו מהצוואה זו כל עוד בן זוגו בן החיים. עליו להודיע על כך לבן זוגו בכתב ומשכך עשה, תוקפה של הצוואה ההדדית בטל. באם נחתמה צוואה הדדית בין בני זוג ואחד מבני הזוג נפטר, הרי שבן הזוג שנותר בחיים, אינו יכול לחזור בו מהצוואה ועליו לקיימה, אלא אם הוא יחזור לעיזבון המנוח את כל מה שלקח ממנו.

צוואה הדדית: הכיצד?

קיימות שתי צורות בהן ניתן לכתוב צוואה הדדית, ושתיהן בעלות אותו תוקף משפטי. צוואה הדדית ניתן לכתוב במסמך אחד עליו חתומים שני בני הזוג, או לחילופין, בשני מסמכים שונים הזהים אחד לשני כאשר הזכויות בנכסים מוענקות לבן הזוג השני. כאמור, שתי צורות אלו מקובלות ושתיהן בעלות תוקף משפטי זהה.

את הצוואה ההדדית על בני הזוג לכתוב באופן כזה שישקף את רצונם המשותף של בני הזוג וכי הצוואה נכתבה בהתאם ובכפוף להוראות חוק הירושה. ראוי לציין, כי עצם קיומה של הצוואה ההדדית, סותר לחלוטין את העומד ביסודו של חוק הירושה. חוק הירושה קובע כי אדם לעולם לא יוכל להתחייב בצוואה כי יכתוב בעתיד צוואה חדשה, יתרה מכך, אם ישנו סעיף שכזה בצוואה שאדם כתב, הרי שסעיף זה אין לו כלל תוקף. יחד עם זאת, סעיף 8א בחוק הירושה מאפשר לבני הזוג לחתום בניהם על צוואה הדדית ולהתחייב אחד כלפי השני שלא לשנות או להתנער מהצוואה עליה חתמו יחד, במידה ואחד מבני הזוג יילך לעולמו לפני השני.

התחל בעריכת צוואה הדדית

האתגרים בצוואה הדדית

על אף העובדה שצוואה הדדית מונעת את האפשרות שבן הזוג שנותר בחיים יוריש את נכסיהם המשותפים של בני הזוג למי שלא נקבע בצוואה ההדדית, אין הדבר אומר שחלה הגבלה כזו או אחרת על בן הזוג שנותר בחיים לעשות ככל העולה על רוחו בנכסים בעודו בחיים, קרי, בן הזוג שנותר בחיים יכול להחליט לבזבז את כספם של בני הזוג, לתרום אותם, להעביר נכסים שהיו משותפים על שמם של אחרים ועוד.

על כן, מה ניתן לעשות על מנת לוודא שבן הזוג שנותר בחיים לא יוצא "למסע בזבוזים" או שמא מעביר את נכסיהם המשותפים של בני הזוג לבעלותם של אחרים?. בני הזוג יכולים להכניס מספר מנגנונים בצוואה ההדדית אשר יורו לבן הזוג שנותר בחיים כיצד להתנהל ומה מותר ומה אסור לו לעשות ברכוש ובנכסים המשותפים. למשל, ניתן לקבוע בצוואה ההדדית שבעת מותו של אחד מבני הזוג, נכסי נדל"ן המשותפים, תירשם לגביהם הערת אזהרה בטאבו אשר תקבע כי חל איסור להעביר את הבעלות על נכס זה או לחילופין לקבוע מנגנונים אשר יקבעו מתי כן יכול בן הזוג שנותר בחיים להעביר זכויות בנכס.

אפשרויות נוספות – אם לבני הזוג היה תיק ניירות ערך בעל ערך גבוה, ניתן בצוואה ההדדית לקבוע כי לאחר מות אחד מבני הזוג, תיק ניירות הערך ימשיך להיות מנוהל ע"י מנהל העיזבון או ע"י נאמן שייבחר ע"י בני הזוג.

ביטול צוואה הדדית

כאמור, צוואה הדדית נחתמת ע"י בני הזוג תוך הסתמכות של כל אחד מהם על השני. העיקרון אומר שמדובר אומנם בצוואה אך שיש בה משום אלמנט הסכמי (מכיוון שבכתיבת הצוואה הסתמך כל אחד מהצדדים על השני) וכי הסכמים יש לכבד ולקיים. על כן, חשוב שאם אחד מן הצדדים יהיה מעוניין בביטול הצוואה ההדדית, ראוי שהביטול יהיה בהסכמת הצד השני. סעיף 8א לחוק הירושה קובע מהן הדרכים שבהן ניתן לבטל צוואה הדדית – באם בני הזוג בחיים, מספיקה הודעה מצד בן הזוג המעוניין בביטול הצוואה ההדדית. באם אחד מבני הזוג מת, בן הזוג שנותר עומדות בפניו 2 אפשרויות: אם העיזבון טרם חולק, עליו להסתלק מכל חלק בעיזבון שמגיע לו על פי הצוואה אותה הוא מבקש לבטל. אם העיזבון כבר חולק, על בן הזוג שנותר בחיים להשיב את כל מה שירש מהעיזבון ואם לא ניתן להשיב, אז יש להשיב בעין.

לסיכום

מנגנון הצוואה ההדדית מאפשר לבני זוג לקבוע מהם יעשה בן זוגם ברכוש המשותף לאחר פטירתם, למי הוא יכול להוריש את רכושם המשותף ולמי לא. על אף שעל פניו בן הזוג שנותר בחיים יכול לעשות כרצונו ברכוש המשותף כל עוד הוא בחיים, ניתן להכניס מנגנונים שונים בצוואה ההדדית על מנת לקבוע את "גבולות" המותר והאסור בכל הנוגע לשימוש בנכסים המשותפים.

חשוב לציין, עריכת צוואה בכלל וצוואה הדדית בפרט, ראוי ותעשה ע"י עורך דין מקצועי המומחה בתחום דיני הירושה, וזאת על מנת למנוע כמה שאפשר סכסוכים, ריבים וקרבות ירושה קשים.

התחל בעריכת צוואה הדדית

אל תפספסו עדכונים והטבות

אנו רוצים להשאיר אותכם מעודכנים בפוסטים האחרונים, כל החדשות, טיפים והטבות עבור חברות חדשות וקיימות.
הירשמו כעת

פוסטים דומים

מהי צוואה הדדית? כל המידע על צוואה הדדית

צוואה הדדית כשמה כן היא, צוואה שנחתמת על ידי שני בני זוג כאשר עיקרון ההדדיות הוא העיקרון המנחה והמרכזי בה. צוואות הדדיות כיום הן ה-Main business לעורכי דין העוסקים בתחום הצוואות והירושות, ומרבית הצוואות שאנשים חותמים עליהן כיום, הן צוואות הדדיות. העיקרון המנחה בתחום דיני הצוואות במדינת ישראל הוא עיקרון קיום רצונו של המת. כלומר, המערכת צריכה לעשות הכל על מנת שרצונו של המת...

המשך לקרוא
עו"ד רון הדר17 במרץ, 2019

כמה עולה עריכת צוואה?

עודכן בינואר 2020 כפי שסקרנו בעבר את נושא הצוואות, צוואה הינה מסמך משפטי מחייב שאדם כותב (בין אם בעצמו ובין אם באמצעות עו"ד) ומנחה מה ייעשה ברכושו ובנכסיו לאחר מותו, מי הם יורשיו וכיצד תתבצע חלוקת הרכוש והנכסים אותם צבר במרוצת השנים. את עריכת הצוואה רצוי שיבצע עו"ד המתמחה בדיני ירושה, מאחר ועליה להיות מפורטת ככל הניתן ועליה לשקף בצורה ברורה את רצונותיו של...

המשך לקרוא
עו"ד רון הדר14 בינואר, 2020
דילוג לתוכן