איך מבצעים שינוי צוואה הדדית?

עו"ד רון הדר31 בדצמבר, 2019

שינוי צוואה הדדיתמהי צוואה הדדית?

חוק הירושה מסדיר את כל ההוראות הנוגעות לצוואות, ירושות ועיזבונות שנותרים לאחר מותו של אדם. לפי סעיף 8א לחוק, בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר – זוהי הצוואה ההדדית. כלומר: צוואות שמסתמכות האחת על השנייה, שיש ביניהן קשר.

נוסח צוואה הדדית עשוי לכלול הוראות שונות, הנוגעות לירושה שקיבל בן הזוג שנותר בחיים. כך למשל שימוש בכספי העיזבון לצרכים מסוימים או הטלת מגבלות על שימוש בנכסים.

צוואה זו ניתן לערוך על מסמך אחד משותף לשני בני הזוג (זוהי צוואה הדדית משותפת) או במסמכים נפרדים. הפקדתה בידי רשם הירושות נעשית באופן זהה להפקדת צוואה 'רגילה'.

כדאי לדעת

צוואות הדדיות לא חייבות להיערך בין בני זוג. בנוסף, כמו בצוואות שאינן צוואות הדדיות, המצווה יכול להוריש את נכסיו כראות עיניו. כלומר, צוואה הדדית אין משמעה הורשת כלל העיזבון לבן הזוג.

התחל בעריכת צוואה הדדית

יתרונות וחסרונות של צוואה הדדית

צוואה הדדית קושרת קשר בין צוואותיהם של הצדדים המצווים. היתרון המרכזי של סיטואציה כזו הוא הצרת צעדיהם של יורשים נוספים. כך למשל ניתן לקבוע שרק לאחר ששני בני הזוג ילכו לעולמם, ילדיהם או זכאים אחרים יקבלו את רכושם. כך, לאחר מותו של אחד מבני הזוג, האלמן שנותר בחיים לא יתבקש לפנות את דירתו או לוותר על הרכוש המשותף, אלא יוכל להחזיק בהם עד מותו.

ואמנם, יתרון זה הוא גם חיסרון: הצוואה עשויה להגביל את בן הזוג החי, שבגלל צרכי החיים המשתנים ייאלץ לדאוג לשינוי צוואה הדדית שמגבילה אותו. 

ביטול צוואה הדדית

את הצוואה ההדדית אי אפשר לבטל, אלא בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

כאשר שני בני הזוג המצווים בחיים

אם שני בני הזוג שערכו את הצוואה עודם בחיים, יש להודיע לבן הזוג השני על ביטול הצוואה באמצעות הודעה בכתב. לאחר מתן הודעה כזו שתי הצוואות ההדדיות מתבטלות.

לאחר מות אחד מבני הזוג

  1. אם עיזבון המנוח טרם חולק, בן הזוג היורש יידרש לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית.
  2. אם עיזבון המנוח כבר חולק – בן הזוג היורש יצטרך להחזיר את מה שקיבל כחלק מהעיזבון. אם השבה כזאת אינה אפשרית או אינה סבירה, בן הזוג יחזיר את שווי חלקו בעיזבון.

שימו לב: אלה ההוראות המעוגנות בחוק הירושה. הן יחולו רק אם אין בגוף הצוואה הוראות ביטול אחרות שקבעו הצדדים מראש, עם ניסוחה. אולם, למרות שלצדדים נתונה הזכות לעצב כראות עיניהם את תנאי הביטול, החוק לא מתיר להם לקבוע תנאי שאוסר ביטול צוואה הדדית בחיי שני בני הזוג.

לאור חשיבות מסמך הצוואה, כדאי לבצע עריכת צוואה אונליין ולמנוע מחלוקות משפטיות מיותרות.

מימוש צוואה הדדית

לצורך מימוש צוואתו של הנפטר בפועל, יש להוציא צו לקיום הצוואה. תפקיד צו זה הוא אישור נוסח הצוואה ומימושה. כדי להוציא צו שכזה, מוגשת בקשה לרשם לענייני ירושה. עם קבלת האישור מהרשם, לצו יש מעמד כשל פסק דין. 

התחל בעריכת צוואה הדדית

בסיטואציה שבה הצוואות הקיימות הן צוואות הדדיות, ובן הזוג הראשון נפטר, פועלים באופן הבא:

הצוואה הופקדה אצל רשם הירושה או קיימת צוואה מקורית

אם בני הזוג הפקידו אצל הרשם לענייני ירושה את הצוואות ההדדיות שערכו מבעוד מועד (כלומר לאחר ניסוחן, כשהיו בחיים), או לחלופין כאשר קיים מסמך הצוואה המקורי שלא הופקד (גם כאשר בן הזוג הראשון כבר אינו בין החיים):

  • לצורך בדיקת צו קיום צוואה מגישים בקשה באופן מקוון או בלתי מקוון לרשם
  • מצרפים מסמכים נלווים לבקשה ובהם: תעודת פטירה, פרטים על תשלומי אגרה, תעודת פטירה, חתימה על הבקשה כתצהיר ועוד.
  • עוקבים אחרי סטטוס הבקשה באתר הרשם לענייני ירושה
  • בהיעדר בעיות של התנגדויות או פרטים חסרים – מקבלים את הצו באופן דיגיטלי

מסמך הצוואה המקורי לא בנמצא, וקיים רק העתק שלו יש לפעול להגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן ידני, כלומר בהליך בלתי מקוון.

בסיטואציה בה מעוניינים לקיים את צוואת בן הזוג השני (כלומר שני בני הזוג כבר אינם בין החיים) צריך להגיש בקשה לצו קיום צוואה גם אם כבר הוגשה כזו לבן הזוג הראשון:

  • אם מסמך הצוואה ההדדית המקורי קיים, אבל לא הופקד ע"י בני הזוג אצל רשם הירושה – מגישים בקשה מקוונת לצו קיום. מציינים שהצוואה המקורית נמצאת בתיק של בן הזוג הראשון שנפטר.
  • אם מסמך הצוואה ההדדית המקורי לא קיים ויש העתק שלו – מגישים בקשה באופן בלתי מקוון ומצרפים בקשה להוכחת צוואה שאינה במקור.

אל תפספסו עדכונים והטבות

אנו רוצים להשאיר אותכם מעודכנים בפוסטים האחרונים, כל החדשות, טיפים והטבות עבור חברות חדשות וקיימות.
הירשמו כעת

פוסטים דומים

מהי צוואה הדדית? כל המידע על צוואה הדדית

צוואה הדדית כשמה כן היא, צוואה שנחתמת על ידי שני בני זוג כאשר עיקרון ההדדיות הוא העיקרון המנחה והמרכזי בה. צוואות הדדיות כיום הן ה-Main business לעורכי דין העוסקים בתחום הצוואות והירושות, ומרבית הצוואות שאנשים חותמים עליהן כיום, הן צוואות הדדיות. העיקרון המנחה בתחום דיני הצוואות במדינת ישראל הוא עיקרון קיום רצונו של המת. כלומר, המערכת צריכה לעשות הכל על מנת שרצונו של המת...

המשך לקרוא
עו"ד רון הדר17 במרץ, 2019

צוואה הדדית – שליטה אחרי המוות?

במדינת ישראל, תחום דיני הירושה מוסדר בחוק הירושה, תשכ"ה - 1965. עד לא מזמן, החוק הבדיל בין 2 אפשרויות בהן אדם יכול לרשת - מכוח צוואה או לחילופין מכוח צו ירושה. תחום דיני הירושות הוא תחום רווי אמוציות ורגשות ואנשים רבים מעדיפים לקבוע מראש את החלוקה של נכסיהם בין הקרובים להם ולשם כך כותבים צוואה אשר מסדירה מי יהיו יורשיהם ומה יהיה חלקם בירושה....

המשך לקרוא
עו"ד רון הדר21 בפברואר, 2018
דילוג לתוכן