מי יכול להגיש בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך?

עו"ד רון הדר10 בספטמבר, 2019

מי יכול להגיש בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך?באופן כללי, בקשת ביטול ייפוי כוח מתמשך יכול ותוגש ע"י מייפה הכוח בלבד, או לחילופין ע"י קרוב משפחה שלו וזאת בכפוף להגשת בקשת ביטול ייפוי הכוח על ידי בית המשפט.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

בטרם נצלול לסוגיה ולשאלה – האם, כיצד ומי יכול לבטל ייפוי כוח מתמשך, נבין תחילה – מהו ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל תוקף משפטי שצבר תאוצה בשנים האחרונות ומהווה תחליף להליך מינוי אפוטרופוס לאדם אשר כשירותו המשפטית נפסלה וכי צריך למנות אדם אחר לקבל בשמו ועבורו החלטות בנושאים שונים לרבות: עניינים רפואיים, רכוש ונכסים וגם כל דבר אישי אחר.

התחל בייפוי כח מתמשך

כיצד עורכים ייפוי כוח מתמשך?

תחילה, האדם שמעוניין לכתוב את ייפוי הכוח המתמשך ("הממנה") פונה לעורך דין שיערוך עבורו את ייפוי הכוח. חשוב לציין – לא כל עורך דין יכול ורשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך, אלא רק עורך דין שעבר הסמכה מקצועית לכך ע"י לשכת עורכי הדין בישראל.

בפגישה מול עורך הדין, הממנה קובע באילו נושאים ברצונו למנות עבור עצמו מיופי כוח שיוכלו לקבל בשמו החלטות בנושאים אלו ספיציפית וכמובן את היקף האחריות שלהם – כלומר, באילו נושאים יוכלו לקבל החלטות ובאילו נושאים לא. הנושאים שבד"כ נכללים בייפוי כוח מתמשך הינם בתחומים שונים לרבות: רפואה, נכסים ורכוש, עניינים אישיים ועוד.

ייפוי הכוח עצמו נערך אונליין באתר האפוטרופוס הכללי ומדובר בסוג של "טופס סגור" מוגבל בתווים שניתן להזין. אם הממנה מעוניין להרחיב הוראות ותחומים, נהוג לצרף לייפוי הכוח "מסמך מקדים" או "מכתב הוראות" אשר ממוען למייופי הכוח ומרחיב את תחומי אחריותם והיקפם.

מי רשאי להיות מיופה כוח?

מיופה כוח יכול להיות כל אדם אשר ייקבע על ידי הממנה וזאת בתנאי שהוא כשיר מבחינה משפטית להיות מיופה כוח וכמובן נדרשת הסכמתו המלאה לביצוע הפעולות הנדרשות ממנו ע"י הממנה. בייפוי כוח אחד יכולים להיות מספר מיופי כוח כאשר כל אחד מהם אחראי לתחום אחר בחייו של הממנה – כאשר יכול להיות אדם אחד מיופה כוח לתחום אחד, או כמה אנשים לתחום אחד וכו' – הכל כראות עינייו ורצונותיו של הממנה.

כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח

לאחר שהממנה חתם על ייפוי הכוח המתמשך בפני עורך הדין, תפקידו של עורך הדין להגיש את ייפוי הכוח אונליין באתר האפוטרופוס הכללי כמו גם להגישו. יחד עם זאת, הגשת ייפוי הכוח מתמשך (על נספחיו – למשל, אם קיים מסמך הוראות מקדימות למייופי הכוח וכו') אינה אוטומטית "מפעילה" אותו, כלומר, עצם ההגשה אינה מפעילה את יכולתם של מיופי הכוח לפעול בשמו של הממנה אלא צריך להתקיים אירוע אשר בעצם מפעיל את ייפוי הכוח, כלומר, הממנה צריך לאבד את יכולתו לקבל החלטות בשם עצמו על מנת שמיופי הכוח ייכנסו בנעליו.

בקרות אירוע שכזה, תפקידו של עורך הדין או מיופי הכוח לפנות לאפוטרופוס הכללי ולהגיש בקשה להפעיל את ייפוי הכוח על מנת שיוכלו לפעול בשמו של הממנה.

כיצד ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך?

אחרי שסקרנו בקצרה מהו ייפוי כוח, נתייחס לסוגיה של ביטולו.

כפי שנזכר בקצרה לעיל, ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי מייפה הכוח אפשרי כל עוד הוא בחיים וכל עוד הוא כשיר מבחינה משפטית לעשות זאת. החוק הכשרות והאפוטרופוסות קובע כי מייפה הכוח יכול להגיש בקשה לביטול ייפוי הכוח גם אם לפני שהוא נכנס לתוקף וגם אחרי. מעבר לכך, מייפה הכוח יכול גם לבטל את ייפוי הכוח במקרים בהם הוא כתב מפורשות כי לא ניתן לבטל זאת, אך מקרים אלו הם מקרי קיצון וניתן לבטל אותם ע"י בית המשפט בלבד.

חוק הכשרות קובע כי גם מי שאינו מיפה הכוח הממנה יכול להגיש בקשה לביטול ייפוי הכוח וזאת על ידי הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט.

ביטול ייפוי הכוח ע"י הממנה מתבצעת באמצעות הודעה בכתב למיופי הכוח כי ייפוי הכוח מבוטל כמו כן נדרש למסור הודעה בדבר הביטול גם לאפוטרופוס הכללי.

ביטול ייפוי הכוח ע"י בית המשפט (במקרים בהם הבקשה לביטול מוגשת שלא על ידי הממנה) נבחנת בכל מקרה לגופו במהלך דיון בבית המשפט וזאת במקרים בהם ישנו חשש כי מיופה הכוח פועל בצורה שאינה תקינה, או שלא בכפוף להוראות ייפוי הכוח. במקרים של ביטול ייפוי הכוח על ידי בית המשפט, יכול לבחור ביהמ"ש למנות אפוטרופוס חלופי למיופה הכוח שכאמור ייפוי הכוח בעניינו בוטל.

התחל בייפוי כח מתמשך

עלות ייפוי כוח מתמשך

לאור התאוצה הרבה שצובר תחום ייפוי הכוח המתמשכים בשוק, ולאור העניין הרב שהציבור מביע בהליך הזה, קיימים גורמים רבים אשר עוסקים בתחום. יחד עם זאת, לאור המורכבות של הפרוצדורה ולאור האחריות הרבה והמעורבות של מספר גורמים, העלות של עריכת ייפוי כוח מתמשך יכולה לנוע בין 3000 ל- 6000 ש"ח לייפוי כוח מתמשך אחד.

אל תפספסו עדכונים והטבות

אנו רוצים להשאיר אותכם מעודכנים בפוסטים האחרונים, כל החדשות, טיפים והטבות עבור חברות חדשות וקיימות.
הירשמו כעת

פוסטים דומים

עלות אגרת צו קיום צוואה ב-2020

מהו צו קיום צוואה? הוראות החוק והכללים הנוגעים לירושות, צוואות ועיזבונות נמצאים בחוק הירושה. ס' 39 לחוק קובע כי על מנת לקבל את הירושה שהותיר אחריו אדם שהלך לעולמו יש צורך בצו קיום צוואה. צו זה משמש מעין אישור לנוסח הצוואה, כך שהיא מקבלת תוקף של פסק דין. רק לאחר קבלת הצו ניתן יהיה לחלק את עזבון המצווה בין היורשים. כיצד מגישים בקשה לצו...

המשך לקרוא
עו"ד רון הדר25 ביוני, 2020

הרשם לענייני ירושה: כיצד מגישים בקשה לצו ירושה מקוון

כאשר אדם הולך לעולמו הוא לרוב מעוניין להוריש את רכושו לקרובים לו ובנוסף הוא מעוניין להורות על אופן חלוקתו. כתיבת צוואה היא הדרך המומלצת להוציא אל הפועל את רצונו של המנוח. לעיתים יבקש המנוח להוריש את כל רכושו לאדם אחד, אך לעיתים יהיה מעוניין להוריש את רכושו לקבוצה של אנשים או אפילו למוסד כל שהוא או למדינה. מה עושים כשאין צוואה במצבים שבהם לא...

המשך לקרוא
עו"ד רון הדר15 ביוני, 2020
דילוג לתוכן