עריכת ייפוי כוח מתמשך לטיפול רפואי

עו"ד רון הדר18 בספטמבר, 2019

עריכת ייפוי כוח מתמשך לטיפול רפואיבשנים האחרונות, חל שינוי מרחיק לכת בתחום האפוטרופוסות והכשרות המשפטית כאשר השינוי המרכזי נעשה בעת כניסתה של הפרוצדורה המשפטית של ייפוי כוח מתמשך.

התחל בייפוי כח מתמשך

אפוטרופסות וכשירות משפטית – הקדמה

באופן כללי, אנחנו כחברה צריכים לקדש את זכותו ורצונו של אדם לקבל החלטות ולהשפיע על חייו כפי שהוא רוצה מבלי להתערב באופן קבלת ההחלטות שלו ושיקוליו האישיים. יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם בן אדם מאבד את יכולתו לקבל החלטות עבור עצמו והוא מוגדר כמי שאינו כשיר לעשות זאת. במקרים כאלו בדיוק מטפל חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

תפקידו של חוק זה לקבוע את המקרים, הסייגים והמגבלות שבגינן תוגבל יכולתו של הפרט לקבל החלטות עבור עצמו וכי יש למנות אדם אחר לקבל החלטות עבורו.

באילו מקרים מטפל חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות?

המקרים בהם מטפל החוק הינם: קטינים, בוגרים אשר כשרותם המשפטית מוטלת בספק, קשישים ועוד.

מוסד האפוטרופסות נועד למנוע מצבים בהם קטינים או בוגרים, אשר יכולתם לקבל החלטות בשם עצמם מוטלת בספק ועל כן יש למנות עבורם אדם אחר שיוכל לקבל את אותן החלטות עבורם, תוך שמירה מלאה על הזכויות והאינטרסים שלהם.

במקרים אלו, ביהמ"ש לענייני משפחה, תוך מעורבות מי שנדרש עבורו אפוטרופוס, משפחתו וכן האפוטרופוס הכללי (יחידה במשרד המשפטים) דנים בסוגיה – מי ימונה להיות האפוטרופוס (בין אם הזמני ובין אם הקבוע) לאותו חסוי וכמובן בשאלה – באילו תחומים אותו אפוטרופוס אחראי על הקטין – האם בענייני רכוש, רפואה או כל עניין אחר.

מה היה נהוג עד השנים האחרונות?

כפי שנזכר לעיל, עד השנים האחרונות, היה נהוג שאם אדם נדרש לו מינוי אפוטרופוס, היו מנהלים דיון בביהמ"ש לענייני משפחה בעניינו, ומחליטים על זהות האפוטרופוס (קרוב משפחה או כל אדם אחר, לרבות האפוטרופוס הכללי), מה היקף האחריות שלו ועוד. במקרים של מינוי אפוטרופוס, נדרשת הסכמתו לעניין וכן נדרש ממנו לחזור ולדווח מידי פעם, ולפי קביעתו של בית המשפט והאפוטרופוס הכללי בדבר החלטות שקיבל בענינו של החסוי. באופן כללי, המצב עד שנים לא רבות היה כזה, שלהיות אפוטרופוס של חסוי היה עניין מורכב ומסובך שיש בו הרבה בירוקרטיה ונדרשת חובת דיווח וזהירות כמעט על כל צעד שמבצע האפוטרופוס הממונה בחייו של החסוי.

בשל המורכבות והבירוקרטיה הרבה, ותוך הבנה כי ישנה פגיעה לא קטנה באורח חייו העצמאי של החסוי, התפתחה בשנים האחרונות גישה חדשה, שיטה חדשה יש לומר, לאופן קבלת החלטות של אדם שכשרותו המשפטית מוטלת בספק או שאינה קיימת.

ייפוי כוח מתמשך – הקדמה

כפי שנזכר לעיל, בשל המורכבות וההבנה כי מוסד האפוטרופסות צריך לעבור שינוי – הן מצידם של הממונים והן מצדם של החסויים, התפתחה בשנים האחרונות ונעשו שינויים ותיקונים בחוק, כך שנוסד "המוסד" של ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך בעל תוקף משפטי אותו עורך אדם בעודו בחיים ובעל כשירות משפטית מלאה ("הממנה"). את ייפוי הכוח עצמו כותב עורך דין שעבר הסמכה משפטית מקצועית לכך, כמובן בכפוף להנחיותיו והוראותיו של הממנה. לאחר עריכת ייפוי הכוח, יפעל עורך הדין להגשת ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופוס הכללי. חשוב לציין – ייפוי הכוח נכנס לתוקפו לא במועד הגשתו אלא במועד הקבוע לכך בייפוי הכוח עצמו. כלומר, עורך הדין מחויב לדווח פעם נוספת לאפוטרופוס הכללי כי יש להפעיל את ייפוי הכוח ונספחיו וזאת בהתאם להוראות הקבועות בו.

מה זה בעצם ייפוי כוח מתמשך לטיפול רפואי?

מדובר במסמך משפטי, אשר אותו כותב "הממנה" באמצעות עורך דין שעבר הסמכה לכך, בו הממנה קובע כי אדם X או אדם Y או שניהם יחד, אחראים עליו אם יקרה לו משהו ואם הוא יגיע למצב בו הוא לא יוכל לקבל החלטות עבור עצמו.

הממנה יכול לדאוג לעריכת ייפוי כוח מתמשך לטיפול רפואי או לחילופין לעריכת ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש ונכסים או לכל דבר אחר העולה על רוחו. הממנה יכול לקבוע כי אדם X יהיה אחראי על התחום הרפואי ואילו אדם Y יהיה אחראי על תחום הרכוש והנכסים. הוא יכול אף לקבוע ששניהם יהיו אחראים על הכל יחד ולקבל החלטות יחד בלבד.

ייפוי כוח מתמשך לטיפול רפואי וייפוי כוח מתמשך לרכוש ונכסים הם התחומים המרכזיים והעיקריים לגביהם חלים ייפוי כוח.

חשוב לציין – על אף שאת ייפוי הכוח כותב הממנה ועורך הדין שלו, חייבים לערב בתהליך גם את האנשים שממונים להיות מיופי הכוח. כלומר, צריך לדאוג לעדכן אותם על אילו תחומים הם אחראים, מה נדרש מהם או לא נדרש מהם לעשות וכמובן נדרשת הסכמתם המלאה.

בייפוי הכוח יכול הממנה לכתוב כל העולה על רוחו, והוא יכול לרדת לרזולוציות נמוכות מאד ברמה של לכתוב כי נדרש לקחת אותו פעם בשבוע לבריכה הציבורית או שפעם בשבועיים יבקרו אותו נכדיו. על אף שבאופן כללי, יכול הממנה לקבוע בייפוי הכוח הכל, הוא אינו יכול במסגרת יפוי כוח רפואי לדרוש כי יבצעו בו המתת חסד (שכאמור, אסורה על פי חוק!)

התחל בייפוי כח מתמשך

כמה עולה ייפוי כוח מתמשך?

לא כל עורך דין יכול לבצע פרוצדורה של ייפוי כוח מתמשך, אלא רק עורך דין שעבר לכך הסמכה ע"י לשכת עורכי הדין בישראל. לאור המורכבות שבתהליך ולאור האחריות הגדולה שחלה על עורך הדין שעורך את המסמך ואחראי על הפקדתו והפעלתו מול האפוטרופוס הכללי, העלויות לעריכת ייפוי כוח מתמשך גבוהות יחסית. העלות נעה בין 3000 – 6000 ש"ח לייפוי כוח מתמשך אחד.

  אל תפספסו עדכונים והטבות

  אנו רוצים להשאיר אותכם מעודכנים בפוסטים האחרונים, כל החדשות, טיפים והטבות עבור חברות חדשות וקיימות.
  הירשמו כעת

  פוסטים דומים

  בקשה לרישום צו ירושה בשנת 2021

  מהו צו ירושה? ראשית כל, יש להבין מה צו ירושה ומה ניתן לעשות באמצעותו. במקרה בו אדם לא ערך צוואה מסודרת במהלך חייו, חלוקת העזבון של הנפטר תעשה על פי הוראותיו של חוק הירושה, תשכ"ה-1965 על ידי הגשת בקשה לרישום צו ירושה. במאמר מוסגר יוער כי במקרה בו אדם אכן ערך צוואה במהלך חייו, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה. כיצד מבוצעת חלוקת עזבון...

  המשך לקרוא
  עו"ד רון הדר06 בדצמבר, 2020

  עלות אגרת צו קיום צוואה ב-2021

  מהו צו קיום צוואה? הוראות החוק והכללים הנוגעים לירושות, צוואות ועיזבונות נמצאים בחוק הירושה. ס' 39 לחוק קובע כי על מנת לקבל את הירושה שהותיר אחריו אדם שהלך לעולמו יש צורך בצו קיום צוואה. צו זה משמש מעין אישור לנוסח הצוואה, כך שהיא מקבלת תוקף של פסק דין. רק לאחר קבלת הצו ניתן יהיה לחלק את עזבון המצווה בין היורשים. כיצד מגישים בקשה לצו...

  המשך לקרוא
  עו"ד רון הדר02 בדצמבר, 2020
  Skip to content