עמוד הבית > בלוג > 5 טיפים לפתיחת חברה בע"מ

5 טיפים לפתיחת חברה בע"מ

טיפים לפתיחת חברה בע"מחברה היא יישות משפטית נפרדת, אשר מהווה אגד של אנשים שהתאגדו לצורך מטרה אחת משותפת. מטרתה המרכזית של חברה היא לרוב השאת רווחים לבעלי מניותיה.

חברה היא אחת מצורות ההתאגדות המרכזיות בתחום החברות, ולה יתרונות וחסרונות רבים לעומת שותפות.

הרעיון העומד בבסיס המושג "חברה", הוא בעצם יצירת יישות משפטית לצורך פעילות עסקית (בין אם על ידי אדם אחד ובין אם על ידי כמה אנשים), אשר מהווה יישות משפטית נפרדת מבעלי המניות שלה. בעלי המניות בחברה, כשמם כן הם, מחזיקים במניות החברה. מניה היא בעצם אגד של זכויות וחובות בין המחזיק בה לחברה. בין הזכויות העומדות לזכות בעל מניות בחברה היא הזכות להשתתף ברווחיה. יחד עם זאת, אם לאדם כלשהו יש "טענות" כלפי החברה, או שלחברה יש חבות כלשהי כלפיו, אותו אדם לא יוכל "לבוא בטענות" כלפי בעלי המניות בחברה אלא כלפי החברה עצמה בלבד. זהו הבסיס העומד בעיקרון היישות המשפטית הנפרדת של החברה.

רק במקרים נדירים, ניתן לבצע "הרמת מסך" בין החברה לבין בעלי המניות שלה, מקרים בהם ישנן עדויות ברורות לגבי התנהלות העולה לכדי חוסר הגינות או הונאה. בכל אופן, פעולה של "הרמת מסך" תתאפשר במקרים נדירים והיא תתבצע באמצעות צו בית משפט בלבד.

במדינת ישראל, רוב החברות אשר אחריות בעלי המניות שלהן מוגבלת, והחברה היא יישות משפטית נפרדת, נקראות חברות בערבון מוגבל (בע"מ).

לפני שאתם מתחילים בהליך הקמת חברה בע"מ, צירפנו לכם רשימה של 5 טיפים שעליכם לשים עליהם דגש.

5 טיפים חשובים לגבי פתיחת חברה בע"מ

1. בחירת צורת ההתאגדות

כפי שנזכר לעיל, קיימות מספר צורות בהן ניתן להתאגד, לדוגמא – שותפות, חברה בע"מ, ועוד. השלב הראשון טרם הקמת חברה הוא להחליט באיזו צורת התאגדות בוחרים. במדינת ישראל, הצורה הנפוצה ביותר להתאגדות היא חברה בע"מ, זאת בניגוד חברה שאינה מוגבלת. ההבדל המרכזי בין שתי צורות התאגדות אלו היא החבות של בעלי המניות כלפי החברה וכלפי צדדים שלישיים – חבות כספית וחברות משפטית.

משמעותה המושג חברה בע"מ היא שהחבות הכלכלית של בעלי המניות כלפי החברה היא בסך המניות המוחזקות על ידם. למשל, אם אדם מחזיק ב-1000 מניות של חברה X וכל מניה היא בערך נקוב של 1 ש"ח, אזי החוב שלו כלפי החברה הוא 1000 ש"ח בלבד.

2. מסמכי ההתאגדות

לאחר שהחלטתם על צורת ההתאגדות של החברה, עליכם להחליט מה יהיה שם החברה. בעת רישום החברה, צריך להגיש לרשם החברות 3 אלטרנטיבות לשם לחברה. כמו כן, על המייסדים לנסח תקנון. אנו ממליצים לנסח תקנון סטנדרטי ופשוט על מנת להקל על הליך רישום החברה ברשם החברות. התקנון צריך להכיל מספר סעיפים מצומצם, בניהם: שם החברה, מטרות החברה (לרוב – לעסוק בכל פעילות חוקית), הון מניות ועוד.

3. רישום החברה בפועל

לאחר שקיבלתם החלטות לגבי כל השלבים המקדימים. יש לפעול לרישום החברה בפועל ברשם החברות. כיום, ניתן לבצע רישום חברה אונליין באתר רשם החברות. נכנסים לאתר רשם החברות ובוחרים באפשרות של רישום חברה חדשה. בהליך הרישום יש לפרט את שם החברה המוצע כולל האלטרנטיבות, יש לפרט את כתובת החברה, את פרטי בעלי המניות והון המניות (הרשום והמוקצה), מיהם הדירקטורים בחברה, ולהעלות את המסמכים הנדרשים – תקנון, הצהרת בעלי מניות ראשונים, הצהרת דירקטורים ראשונים ועוד. חשוב לציין – רישום חברה ניתן לבצע באמצעות עו"ד בלבד. חשוב לזכור – במסגרת הליך רישום חברה, יש לבצע תשלום אגרת רישום חברה באתר התשלומים הממשלתי.

4. פתיחת חשבון בנק לחברה + תיקים ברשויות

במסגרת הליך הקמת החברה, מלבד הרישום בפועל ברשם החברות, יש לבצע פתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ. יש לפנות לסניף הבנק בו תרצו לפתוח את החשבון, לבקש מהם שיעבירו לכם מסמכים לפתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ. במסגרת הליך פתיחת החשבון, צריך להעביר לבנק את מסמכי ההתאגדות וכן פרוטוקולים שונים של החברה. פתיחת חשבון הבנק תתבצע רק לאחר רישום החברה וקבלת מספר ח.פ. לאחר שנפתח חשבון הבנק, יש לדבר עם רו"ח על מנת שייפתח עבורכם את התיקים ברשויות – מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי (במידה והחלטתם להסדיר את פעילותכם העסקית שלא במסגרת חברה בע"מ אלא באמצעות פתיחת עוסק מורשה, הרי שגם בהליך זה יטפל בכם רו"ח).

5. ניהול החברה והגשת דו"חות

מזל טוב! החברה שהקמתם נרשמה בהצלחה ברשם החברות, נפתח לה חשבון בנק, תיקים ברשויות והגיע הזמן להתחיל לעבוד. אחרי שצלחתם את כל הליך הבירוקרטיה במסגרת הקמת החברה, עליכם כעת לדווח ולהגיש דו"חות לרשויות המס ולרשם החברות. חשוב לציין – הגשת דו"ח שנתי לגבי פעילות החברה לרשם החברות הינה בגדר חובה, שכן אם לא תעשו זאת, תיחשבו לבעלים של חברה מפרה, סטטוס בעייתי אשר יכול להביא אתכם לצבירת קנסות לחברה וכן להטיל עליכם סנקציות אישיות כגון איסור הקמת חברה חדשה ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

* *

שינוי גודל גופנים