עמוד הבית > בלוג > הפיכת חברת רבים לחברת יחיד לצורכי פירוק

הפיכת חברת רבים לחברת יחיד לצורכי פירוק

הפיכת חברת רבים לחברת יחיד לצורכי פירוקדיני הפירוק עוסקים בסיום חייה של החברה בדרך של חלוקת הנכסים ופירעון החובות (באם יש) כלפי הנושים שלה וסיום חייה של החברה כישות משפטית נפרדת מבעלי המניות שלה.

בפקודת החברות נקבעו 3 דרכים לפירוק חברה:

 1. פירוק מרצון.
 2. פירוק ע"י בית המשפט.
 3. פירוק בפיקוח בית המשפט.

במאמר זה נתרכז בהליך פירוק מרצון של חברה. חברה רשאית להתפרק מרצונה במקרה שבו היא בעלת כושר פירעון (יש לה היכולת לפרוע את חובותיה תוך 12 חודשים). על מנת להתחיל בהליך פירוק מרצון, נדרשת החלטה של האסיפה הכללית של החברה בדבר הליך הפירוק.

כאשר חברה קיבלה החלטה על פירוק מרצון, ישנה חשיבות רבה לשאלה האם מדובר בחברת יחיד או שמא חברת רבים. נעמוד כעת על השוני בהליך הפירוק בין חברת יחיד לחברת רבים:

פירוק מרצון של חברת רבים

 1. הגשת תצהיר כושר פירעון – על החברה להגיש לרשם החברות תצהיר חתום בו היא מתחייבת כי ביכולתה לפרוע את חובותיה תוך 12 חודשים מתחילת הליך הפירוק.
 2. שליחת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית – על החברה לשלוח לכלל בעלי המניות שלה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית לצורך קבלת ההחלטה בדבר פירוק מרצון.
 3. אסיפה כללית – יש לקיים אסיפה כללית שבה תתקבל החלטה בדבר הפירוק מרצון ומינוי מפרק.
 4.  שליחת הודעה לרשם החברות – נשלחת הודעה לרשם החברות בדבר ההחלטה על פירוק החברה ומינוי מפרק.
 5. פרסום הודעה ברשומות בדבר החלטת החברה על פירוק מרצון ומינוי מפרק.
 6. מפרק החברה פועל לפירוקה על ידי הליכי כינוס נכסים, סילוק חובות ושיעבודים ופרסום הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ברשומות.
 7. אסיפה סופית –   מפרק החברה מגיש לבעלי המניות דו"ח מפרק ויבקש את אישור בעלי המניות על הדו"ח. את הדו"ח המאושר יש להעביר לרשם החברות.
 8. כאשר רשם החברות מקבל את דו"ח המפרק ואישור המפרק בדבר כינוסה של האסיפה הסופית, הרשם משנה את סטטוס החברה ל- "חברה מפורקת" ותוך 3 חודשים החברה תיחשב כ"חברה מחוסלת".

פירוק חברת רבים לוקח בערך 7-11 חודשים.

פירוק מרצון של חברת יחיד

חברת יחיד היא חברה שיש לה בעל מניות אחד. לאור מאפיין זה ומאפיינים נוספים ייחודיים לה, לחברת יחיד ישנה האפשרות לבצע הליך פירוק מרצון מזורז. להלן השלבים לפירוק חברת יחיד

 1. על החברה כאמור להיות חברת יחיד – בעל מניות יחיד ודירקטור יחיד.
 2. על בעל החברה לחתום על טפסי בקשה הפירוק ולהעבירם לרשם החברות.
 3. לטופס הבקשה לפירוק מרצון הנשלח לרשם, מצורף טופס המהווה דיווח ופרסום ברשומות בדבר הליך הפירוק.
 4. בטופס הבקשה לפירוק המועבר לרשם, נדרש לקבוע מועד לקיומה של אסיפה כללית אשר עליה להתקיים תוך 4-6 חודשים מיום הגשת הבקשה.
 5. את ההודעה בדבר פירוק החברה יש לפרסם ברשומות.
 6. במידה ורשם החברות מאשר את הבקשה לפירוק, הרי שהמפרק יכול להתחיל בהליכי הפירוק בפועל.
 7. לאחר קיומה של האסיפה הכללית, יש להגיש בקשה נוספת להמשך הליכי הפירוק לרשם החברות (ניתן לצרף לה אישורי רשויות מס, אישור סגירת חשבון בנק לצורכי קבלת פטור מתשלום אגרה). לאחר ביצועו של שלב זה, רשם החברות מנפיק אישור בדבר פירוק החברה.

פירוק חברת יחיד יכול להסתיים תוך 6 חודשים.

פירוק חברת רבים מול פירוק חברת יחיד

כפי שניתן לראות לעיל, פירוק חברת יחיד קצר מאד יחסית לפירוק חברת רבים. הפעולות שיש לנקוט לצורך פירוק חברת יחיד נמוכות משמעותית מהפעולות שיש לנקוט לצורך פירוק חברת רבים. כמו כן, כמות האגרות וגובה האגרות שיש לשלם בהליך פירוק חברת יחיד אל מול הליך פירוק חברת רבים נמוך יותר.

אם כן, מה ניתן לעשות? האם דינה של חברת רבים לבצע הליך פירוק של חברת רבים או שניתן לקצר עבורה את ההליך?

הפיכת חברת רבים לחברת יחיד לצורכי פירוק

עם השנים התפתחה פרקטיקה בה חברות רבים המעוניינות להתחיל הליכי פירוק, פועלות להפיכתן לחברות יחיד על מנת לקצר את הליכי הפירוק. כיצד ניתן לעשות זאת? באם מדובר בחברת רבים בעלת 2-3 בעל מניות, שכולם מסכימים על הליך הפירוק, הרי שניתן לבצע העברת מניות בין כל בעלי המניות לאחד מבעלי המניות כך שהוא יחזיק ב-100% ממניות החברה. לאחר מכן, דירקטוריון החברה פועל לפיטוריהן של כל הדירקטור בחברה פרט ליו"ר הדירקטוריון. לאחר ביצוע פעולות אלה, החברה הופכת לחברת יחיד – בעל מניות אחד ודירקטור אחד.

*disclaimer – בטרם קבלת החלטה להפוך חברת רבים לחברת יחיד על מנת לייעל את הליכי הפירוק, חשוב להתייעץ עם עו"ד ו/או רו"ח ו/או יועץ מס על מנת לוודא שהליך העברת המניות לא יהווה אירוע מס.

במצב דברים זה, ניתן להתחיל בהליכי פירוק מקוצרים לחברה, הליכי פירוק של חברת יחיד. ניתן להתחיל באתר תהליך של פירוק חברה אונליין.

עו

עו"ד רון הדר

מנכל at Ettorney
יזם סדרתי ועורך דין היי-טק. מייסד ומנכ"ל Ettorney - חברת הליגל טק הראשונה בישראל. הפלטפורמה המובילה לשירותים משפטיים אונליין.
עו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

* *

שינוי גודל גופנים