דוח תקופתי למע"מ (עוסק מורשה) – מה המבנה שלו ומתי מגישים אותו?

עו"ד רון הדר01 בינואר, 2021

דוח תקופתי למע"מ (עוסק מורשה) - מה המבנה שלו ומתי מגישים אותו?כל עוסק מורשה מחויב להגיש לרשות המיסים דו"ח תקופתי מדי חודש או חודשיים. עם הגשת הדו"ח העוסק מעביר לרשות את המע"מ שגבה מלקוחותיו.

מהו עוסק מורשה ומדוע הוא נדרש להעביר מע"מ לרשות המיסים?

ההגדרה בחוק מס ערך מוסף (מע"מ קובעת שעוסק הוא אדם שמוכר נכס או נותן שירות מסוים במהלך עסקיו. עוסק מורשה הוא סוג של עוסק, שמחזור ההכנסות השנתי שלו גבוה מסכום של 100,491 שקלים. בנוסף, גם אנשים שעוסקים במקצועות מסוימים שנקבעו בדין נחשבים לעוסקים מורשים (למשל רואה חשבון, עורך דין ופסיכולוג ייחשבו לעוסק מורשה גם אם הכנסתם קטנה מזו המצוינת מעלה). ככלל, רוב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל הם עוסקים מורשים.

אז מה הקשר למע"מ? מי שביצע פתיחת עוסק מורשה נדרש מעתה והלאה להוציא ללקוחותיו חשבונית מס על כל עסקה, וכן לגבות מהם מע"מ בגין כל עסקה. העוסק המורשה רשאי לקזז מס תשומות, כלומר המע"מ ששילם על קנייה של מוצרים ושירותים עבור העסק שלו. כך או כך, העוסק נדרש להעביר לרשות המיסים את המע"מ שגבה מלקוחותיו. 

מהו דוח תקופתי למע"מ?

הדו"ח למע"מ כולל למעשה את הפער בין המע"מ שגבה העוסק המורשה מלקוחותיו, לבין המע"מ שהעוסק עצמו שילם כשרכש מוצרים וישרותים לעסק – זהו מס התשומות. בעצם מלבד חובת דיווח מע"מ, עם הגשת דוח תקופתי למע"מ העוסק צריך להעביר לרשות המיסים את סכום הכסף שגבה כמע"מ. מדובר ב17% ממחיר קניית הטובין או השירות שניתן.

התחל בבחירת רואה חשבון לעוסק מורשה אונליין

באופן עקרוני קיימים שלושה סוגים של דו"חות תקופתיים למע"מ, הנובעים ממס מההפרש בין מס התשומות למע"מ שהעוסק גבה:

 1. דו"ח לתשלום – רלוונטי למקרה שבו המע"מ שהעוסק המורשה גבה מלקוחותיו בעסקאות גבוה מסכום המע"מ שהעוסק המורשה שילם בעבור עסקאות שעשה לצורך העסק שלו (מס תשומות). במקרה כזה בעל העסק יגיש דו"ח לתשלום ויצרף את ההפרש בין המע"מ שגבה לבין מס התשומות.
 2. דו"ח להחזר – רלוונטי למקרה שבו מס התשומות גדול יותר מסכום המע"מ שהעוסק המורשה גבה מלקוחותיו. במקרה כזה העוסק המורשה יוכל לקבל את הסכום העודף, כלומר את ההפרש.
 3. דו"ח אפס – רלוונטי למקרה שבו לעוסק המורשה לא הייתה פעילות עסקית, ומכאן שלא גבה כלל מע"מ (כי לא היו לו קשרים עם לקוחות ועסקאות עימם).

מועדי דיווח מע"מ

התדירות שבה עוסק נדרש לדווח למע"מ תלויה במחזור העסקאות השנתי שלו. לצורך קביעת מועדי הדיווח המונח 'שנה' מתייחס ל12 חודשים רצופים המסתיימים בתאריך 31 באוגוסט של שנת המס שחלפה:

 • עוסקים מורשים שמחזור העסקאות שלהם עמד על 1,520,000 שקלים בשנה נדרשים להגיש דיווח למע"מ מדי חודשיים.
 • עוסקים מורשים שמחזור העסקאות שלהם היה מעל 1,520,000 שקלים בשנה נדרשים להגיש דיווח למע"מ מדי חודש.

שימו לב שמדובר בסכום שנכון לתחילת שנת 2020. ב-2018 למשל הסכום הזה היה נמוך יותר ועמד על 1,490,000 שקלים, לכן מומלץ להתעדכן על שינויים בסכום (מתעדכן כל תחילת שנה באתר רשות המיסים).

מה קורה אם מאחרים בהגשת הדו"ח?

מי שמאחר בהגשת דו"ח מע"מ חשוף לעונשים ועיצומים כלכליים שונים. כך למשל: הטלת קנסות, הוספת הפרשי ריבית והצמדה וקנס מנהלי. במקרים מסוימי פקיד השומה יכול לקבוע בעצמו, מבלי להתחשב בעוסק מה גובה המס שהעוסק יידרש לשלם. אם ההגשה באיחור חוזרת על עצמה שוב ושוב יכול להיות שיוגש כתב אישום נגד העוסק.

דוח שנתי לעוסק מורשה

חשוב לשים לב שהדו"ח התקופתי שבו עסקנו עד כה אינו הדו"ח השנתי שמגיש העוסק המורשה למס הכנסה. אף על פי ששניהם דו"חות שמוגשים לרשות המיסים מבחינים בין מס הכנסה (שהוא מס המוטל על הכנסתו החייבת של האדם) לבין מע"מ (שהוא מס בשיעור קבוע של 17% המוטל על כל עסקה בישראל). הדו"ח השנתי לעוסק מורשה רלוונטי למס הכנסה בעוד הדו"ח התקופתי רלוונטי למע"מ. הדו"ח השנתי מכיל פרטים על הכנסותיו של העוסק המורשה ועל הוצאותיו המוכרות (הכנסות מיגיעה אישית, ניכויים, זיכויים וכיוצא באלה). 

רואה חשבון לעוסק מורשה

רואה חשבון הוא מי שמלווה את העוסק המורשה מבחינה חשבונאית וכלכלית לאורך חיי העסק. הוא זה שידע לטפל הן בהגשת הדו"ח התקופתי למע"מ והגן בהגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה, הוא יידע לייעץ בתחומים של הכנסות והוצאות, מיסוי, פנסיה, העסקת עובדים ועוד. מומלץ שכל עוסק מורשה ישכור את שירותיו של רואה חשבון (עלות רואה חשבון לעוסק מורשה משתנה בהתאם לאופי העבודה והיקפה), כאשר החשיבות שלו בהגשת הדו"חות העיתיים לרשות המיסים עשויה להיות מכרעת.

התחל בבחירת רואה חשבון לעוסק מורשה אונליין

  אל תפספסו עדכונים והטבות

  אנו רוצים להשאיר אותכם מעודכנים בפוסטים האחרונים, כל החדשות, טיפים והטבות עבור חברות חדשות וקיימות.
  הירשמו כעת

  פוסטים דומים

  רישום עוסק מורשה – איך כדאי להתחיל?

  מזל טוב! החלטתם לפתוח עסק חדש. הצעד הראשון הוא פתיחת עוסק מורשה, שיאפשר לכם לעמוד בקשרים עסקיים עם לקוחות ולהסדיר את הפעילות מול רשות המיסים. אז איך פותחים עוסק מורשה? מה ההבדל בין עוסק מורשה לחברה? מהן מדרגות מס לעוסק מורשה? איגדנו עבורכם כל מה שהעוסק המתחיל צריך לדעת. מיהו עוסק מורשה? עוסק מורשה הוא מי שהחליט לעבוד כעצמאי ולבצע פעילות עסקית (כמו למשל...

  המשך לקרוא
  עו"ד רון הדר16 באוגוסט, 2023

  בחירת רואה חשבון לפתיחת עוסק מורשה

  הקמתם עסק, אתם בתחילת דרככם, והבנתם כי אתם צריכים להפוך את הדבר ל"רשמי". כיום, קיימות מספר תצורות בהן אנשים יכולים להסדיר את פעילותם העסקית. בין הדרכים להסדרת פעילות עסקית ניתן לבצע: פתיחת עוסק פטור, פתיחת עוסק מורשה, רישום חברה בע"מ ועוד. במאמר זה נתרכז בהליך פתיחת עוסק מורשה, כיצד יש לבצע אותו ומי מבצע אותו. מרבית האנשים שמקימים עסק, לרוב פותחים עוסק פטור. עוסק...

  המשך לקרוא
  עו"ד רון הדר19 ביולי, 2023
  Skip to content