חשבונית מס

מילון מונחים > חשבונית מס

חשבונית מס היא מסמך שאדם שמוגדר ברשויות המס כעוסק מורשה מחויב להוציא ללקוחות שלו לאחר כל עסקה שנערכה ביניהם. עסקה היא מכירת טובין, מתן שירות או ביצוע של עסקת אקראי. 

הוצאת חשבונית מס

כחלק מניהול עוסק מורשה, העוסק נדרש לפי הוראות החוק להוציא ללקוחותיו את החשבונית תוך 14 יום מהמועד שבו העסקה בוצעה. הכוונה היא ליום שבו הטובין נמסרו מהמוכר לקונה או לחלופין ליום שבו בעל העסק סיים לתת את השירות לצרכן.

מי נדרש להוציא חשבונית מס?

עוסק מורשה מוציא הוא מי שמוציא חשבונית מס (עוסק פטור לא מוציא חשבונית מס). לעוסק המורשה קיימת אפשרות לקזז מע"מ תשומות מחשבוניות מס של עוסקים מורשים אחרים, ובנוסף הוא נדרש לכלול בחשבונית המס שהוא מוציא את מע"מ התשומות. נסביר באמצעות דוגמה: נחשוב על עוסק מורשה שמכניס 10,000 ש"ח בחודש ושההוצאות שלו עומדות על 3000 ש"ח בחודש. העוסק כאמור מחויב להוציא חשבונית מס, אולם החשבונית תהיה 11,700 שקלים, שהם 10,000 שהכניס ובנוסף 1700 שקלים המהווים 17% מע"מ.

 את 1700 השקלים יש להעביר לרשות המיסים, אולם העוסק המורשה רשאי כאמור לקזז את מס התשומות שלו מתוך סכום זה. כלומר הוא יכול לקזז את המע"מ מתוך 3000 השקלים של ההוצאות שלו (רלוונטי רק אם גם הלקוחות של העוסק הם עוסקים מורשים בעצמם).

מה כוללת חשבונית מס תקינה?

חשבונית מס שערוכה כדין תמלא את התנאים הבאים:

  • החשבונית תיכתב בשפה העברית (הוצאת חשבונית בשפה אחרת כרוכה בקבלת אישור מיוחד, שכוחו יפה לתקופה מוגבלת בלבד).
  • הסכומים בחשבונית יהיו אך ורק בשקלים.
  • בחשבונית יופיעו המילים 'חשבונית מס'.
  • חשבונית המס שבה עושים שימוש צריכה להיות המסמך המקורי. אם משתמשים בהעתק של חשבונית המס מוכרחים לציין זאת, ובחשבונית המועתקת חייבת להופיע המילה 'העתק'. 
  • החשבונית תכלול את כלל המחירים והכמויות הרלוונטיים לשירות או לטובין שבגינם היא הוצאה. בנוסף תכלול סיכום של הפריטים הללו לפני מע"מ, אחוז המע"מ כמו גם סכום המע"מ והסך הכל.

חשבונית מס קבלה

בנוסף לחשבונית מס, שהיא מסמך פופולרי שנעשה בו שימוש רב לצרכי מע"מ, קיימת גם חשבונית מס קבלה. מדובר במסמך שמתייחס גם לאירוע של עסקה (כמו חשבונית) ובמקביל גם לאירוע של תקבול (קבלת תשלום). מתי חשבונית מהסוג הזה עשויה להיות רלוונטית? נחשוב לדוגמה על חנות מכולת. אם לקוח הגיע למכולת ורכש בה חלב תמורת 10 שקלים, הרי שהתרחשו באותו אירוע גם עסקה וגם תקבול. המסמך שיתעד אירוע מסוג זה הוא חשבונית מס קבלה. מסמך זה כולל גם את מרכיב הקבלה וגם את מרכיב חשבונית המס (אפשר גם להוציא כל אחד מהם בנפרד). 

בחר רואה חשבון לעוסק מורשה

אולי יעניין אתכם גם...

  • ללא הגעה פיזית – לא תצטרכו לחכות בתורים ארוכים ולבזבז יומיים במשרדי הרשויות השונים.
  • נבצע עבורכם פתיחת עוסק מורשה ברשויות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
  • כמו כן, נבצע עבורכם הנהלת חשבונות לעוסק מורשה מא' ועד ת', ע"י רו"ח המתמחה בהנהלת חשבונות לעסקים קטנים.
רואה חשבון לעוסק מורשה אונליין
לפרטים נוספים
לשירותי רו"ח לעוסק מורשה
דילוג לתוכן