מה עלות דוח שנתי של חברה בע"מ?

עו"ד רון הדר21 ביולי, 2020

עלות דוח שנתי של חברה בע"מבין אם אתם עומדים בראש חברה גדולה, מצליחה ומשגשגת ובין אם אתם מנהלים עסק קטן שהתאגד כחברה: בהתאם להוראות חוק החברות, חברות בישראל נדרשות להגיש דו"ח שנתי אחת לשנה לרשם החברות. 

הגשת הדו"ח היא חובה, ויש להגישו עד 14 ימים מהמועד שבו נערכה האספה השנתית של בעלי מניות החברה. חברה שלא מקיימת אספה שנתית תגיש את הדו"ח עד 14 ימים אחרי ששלחה את הדו"חות הכספיים של לבעלי מניותיה.

חברה שלא מגישה דו"ח שנתי בהתאם להוראות החוק מסכנת את עצמה, כיוון שרשם החברות עלול להתייחס אליה כאל 'חברה מפרת חוק', דבר שעשוי להשפיע על תפקודה העסקי השוטף.

כיצד מגישים דו"ח שנתי לרשם החברות?

ישנן שתי דרכים שבאמצעותן יכולה החברה להגיש את הדו"ח השנתי:

(1) הגשת טופס 5 – טופס דו"ח שנתי של חברה פרטית

בטופס זה יש למלא את הפרטים הבאים:

 • שמה המלא של החברה ומספרה.
 • פרטים ליצירת קשר עם ממלא הטופס – טלפון או כתובת דואר אלקטרוני.
 • מועד קיום האספה השנתית של החברה והתאריך שבו עודכן הדו"ח השנתי.
 • פרטים על חלוקת הון המניות בחברה – סה"כ ההון הרשום בחברה, שם המניה, סוג המניה, מספר המניות בהון הרשום, מספר המניות המוקצות, ערך המניה. 
 • פרטים של בעלי המניות והמניות שבבעלותם – לרבות שמם, מספר תעודת זהות, מספר המניות שברשותם וסוגן. 
 • פרטי הדירקטורים המכהנים בחברה וכן פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן בה ממועד הדו"ח השנתי הקודם שהגישה החברה.
 • חתימות ואימות חתימות.

התחל בהנהלת חשבונות לחברה

(2) באמצעות אתר הפעולות המקוון של יחידת רשם החברות

באתר יש למלא אחר השלבים הבאים:

1. למלא פרטים חשובים על החברה ובהם:

  • תאריך עדכון הדו"ח 
  • לתת פרטים על בעלי ההון בחברה, הרכב מניותיה, הקצאות של מניות, דירקטורים ובעלי תפקידים
  • כתובת החברה ופרטי התקשרות עימה

2. ציון פרטי התקשרות של מגיש הבקשה לצורך יצירת קשר במקרה הצורך.
3. מילוי הצהרות כי ממלא הטופס הוא מי שאכן החברה הסמיכה אותו לעשות זאת.
4. יצירת הטופס ושליחתו.

מה קורה אם החברה לא מגישה את הדו"ח השנתי כדין?

ס' 362א לחוק החברות קובע שכאשר חברה לא הגישה דו"ח שנתי כדין, רשם החברות רשאי לרשום אותה כחברה מפרת חוק. הרשם רשאי להטיל על חברה מפרה סנקציות שונות ובהן:

  • הרשם רשאי לסרב לרשום שינוי בשם החברה, במטרות החברה ובתקנונה.
  • הרשם יכול לסרב לרשום שיעבוד על נכסי החברה המפרה או שיעבוד לטובתה
  • הרשם רשאי לסרב לרשום חברה שבעל מניות בה הוא החברה המפרה עצמה, דירקטור בחברה המפרה או בעל שליטה בחברה המפרה. בעל שליטה במקרה זה הוא מי שרשום במרשם כבעל מניות של 50% או יותר מהון המניות המונפק של החברה המפרה במועד רישום התראה לגביה. 

גם רשם המשכונות יכול לפעול כנגד החברה ולהחליט לא לרשום משכון לטובתה או לסרב לשנות רישום משכון.

עלות דוח שנתי חברה בע"מ

עלות עריכת דוח שנתי לרשם החברות אינה קבועה, ומשתנה בין נותני השירות השונים. חשוב להבין שאין מדובר בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה של עסק קטן, ולכן לעיתים עלות הגשת הדו"ח השנתי לחברה עלולה להיות יקרה יותר. אף על פי כן חשוב לשים לב שאין צורך לשלם אלפי שקלים על השירות, וכיום ניתן למצוא שירותים של עריכת דו"ח שנתי לרשם החברות אונליין במחירים של כמה מאות שקלים בלבד. 

רואה חשבון לחברה בע"מ

רצוי מאוד שכל חברה תעסיק רואה חשבון לחברות, בלי קשר להגשת הדו"ח השנתי, כדי לוודא את פעילותה השוטפת והתקינה. 

עלות רואה חשבון לחברה בע"מ מושפעת ממספר דברים:

 • כמות העבודה – כל עסקה שבוצעה בעסק היא זמן עבודה נוסף עבור רואה החשבון. לכן מספר העסקאות או הפעולות המסחריות הקורות בעסק הן פרמטר מרכזי בקביעת העלות.
 • תחזוקה של נכסים קבועים שנמצאים בבעלות החברה.
 • מספר העובדים בחברה ומספר הספקים עימם החברה עובדת.
 • השקעות שהחברה מבצעת.
 • האם החברה מחזיקה ברכבים בעבור העובדים או לצורך העבודה עצמה.

כאשר בוחרים רואה חשבון יש להביא לידיעתו את כלל המאפיינים הנ"ל ובאמצעות זאת לקבוע את התמחיר הנכון ביותר בעבור החברה.

התחל בהנהלת חשבונות לחברה

  אל תפספסו עדכונים והטבות

  אנו רוצים להשאיר אותכם מעודכנים בפוסטים האחרונים, כל החדשות, טיפים והטבות עבור חברות חדשות וקיימות.
  הירשמו כעת

  פוסטים דומים

  הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות 2020

  עדכון אחרון: דצמבר 2019 במסגרת פעילותה של חברה בע"מ, קמות עליה מספר חובות שעליה לעמוד בהן: הגשת דו"חות רבעוניים ושנתיים לרשויות המס, תשלום אגרה שנתית לרשם החברות וגם הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות. דיווח שנתי לחברה ברשם החברות היא פעולה שיש לבצע בה החברה מעדכנת פרטים לגביה - חלוקת המניות ומי הם המחזיקים בהן (מי הם בעלי המניות של החברה), עדכון לגבי זהות הדירקטורים...

  המשך לקרוא
  עו"ד רון הדר18 בדצמבר, 2019

  עלות הנהלת חשבונות לחברה בע"מ

  הקמת חברה בע”מ מחייבת התייחסות שונה בכל הנוגע לנושא של הנהלת חשבונות. לפי חוק החברות 1999, סעיף 172 א, נקבע כי חברה בע”מ דרש לערוך אחת לשנה דוחות כספיים אשר יכללו את המאזן לסיום השנה וכן דוח הכולל רווח והפסד לתקופה של שנה אשר הסתיימה בסוף חודש דצמבר. עוד יצויין כי סעיף 154 לחוק החברות קובע כי על החברה למנות רואה חשבון לחברה בע”מ...

  המשך לקרוא
  עו"ד רון הדר31 במרץ, 2019
  דילוג לתוכן