מה הוא טופס 856? כל מה שצריך לדעת

עו"ד רון הדר27 בדצמבר, 2020

מה הוא טופס 856? כל מה שצריך לדעת

טופס שמרכז את התשלומים והניכויים שעסק משלם ומנכה לספקים ונותני שירותים. זהו טופס שנתי, שרשות המיסים אמורה לקבל במועדים קבועים לאחר תום השנה. הטופס אמור להוות מסמך מסכם ומרכז של טופסי הדיווח החודשיים על תשלומים וניכויים, שנקראים טופס 102. 

מי נדרש להגיש דוח 856?

כל מי שמשלם תשלומים שמחייבים ניכוי מס במקור על ידו, גם אם המשלם עצמו זכאי לפטור מניכוי מס במקור. נזכיר שניכוי מס במקור הוא מנגנון שבאמצעותו רשות המיסים מפקחת על גביית מס מחייבים. כל למשל אם שכיר מקבל מהמעביד שלו משכורת, הסכום שנכנס לחשבון הבנק הוא המשכורת נטו, אחרי שהמעביד ניכה ממנה מיסים וניכויים שונים, כמו למשל מס הכנסה. כלומר המשכורת שנכנסה לחשבון הבנק של העובד עברה ניכוי במקור. זאת משום שהמעביד (המקור) הוא גם זה ששילם את המשכורת וגם זה שניכה ממנה את המס. ההיגיון הזה פועל גם בין עסקים: במצב בו עסק אחד רוכש מעסק אחר שירות מסוים או סחורה, העסק הרוכש מנכה מס במקור מנותן השירות/הסחורה, לפי אחוז שנקבע על ידי רשות המיסים. 

בחירת הנהלת חשבונות לחברה בעמ אונליין

מבנה קובץ 856

טופס 856, המכונה גם דיווח שנתי על ניכויים או דוח שנתי לניכוי במקור כולל למעשה את כל התשלומים ששולמו לספקים וכן לנותני שירותים ארץ ובחו"ל לאורך שנת המס. פרטי הספקים ונותני השירות המופיעים בדו"ח צריכים להתאים לפרטים המופיעים בספרי הניהול של העסק.

מבחינת מבנה הקובץ, ניתן למצוא באתר של רשות המיסים דוגמה למבנה לפי שנת המס הרלוונטית, לרבות מספר השדה שיש למלא, עמודה, אורך, תיאור השדה, אופיו (כלומר איזה ערך צריך להכניס כדי למלאו) וכן דברי הסבר לכל שדה. כך למשל:

 • שדה 1 הוא שדה נומרי, שאורכו 9 (יופיע בעמודות 1-9). בשדה זה יש למלא את מספר תיק הניכויים, המורכב מ-9 ספרות וניתן על ידי רשות המיסים לכל מיש נדרש לנכות מס במקור.
 • בשדה 4, שאורכו עמודה אחת, יש למלא פרטים הנוגעים לזיהוי העובד שמקבל תשלום. כך, יש לסווג ולסמן 2 בעבור מקבל תשלום שהוא תושב הרשות הפלשתינית, 3 בעבור תושב חוץ (דיווח השמות באנגלית) ו-5 בעבור חברות בינלאומיות (דיווח השמות באנגלית).
 • בשדה 5, שאורכו עמודה אחת, יש למלא הסבר על מספר התיק במס הכנסה לפי המפתח הבא: עצמאי "1", חברה "2", עוסק מורשה "3".
 • בשדה 7 ממלאים את מספר הספק/ החשבון יש לציין את מספר החשבון של מקבל התשלום כפי שהוא מופיע במערכת החשבונות של החייב בניכוי (המשלם).
 • בשדה 8 ממלאים את השם המלא של הספק.

הקובץ חייב להיערך באופן מדויק לפי הוראות רשות המיסים. כך למשל בהוראות שדה 9, הנוגע לכתובות של הספקים ההוראה היא כי יש להקפיד על רישום נפרד של שם הרחוב ומספר הבית ושל שם העיר/הישוב בהתאם לעמודות שהוקצו. דוחות שיוגשו לרשות המיסים עם כתובות ושם עיר מאוחדים יוחזרו כבלתי תקינים. הוראות מדוקדקות שכאלה מופיעות גם לגבי האופן שבו יש לרשום את סה"כ תשלומים ששולמו ברוטו (כולל מע"מ) לספק או לנותן שירות. כך יש הכרח שהדיווח יכלול את כל התשלומים שקיבל המקבל בין אם שולמו במזומן, בשטרות או בקיזוז כלשהו, לרבות התשלומים עבור חשבונות מתקופה קודמת. כן יכלול הדו"ח תשלומים לכיסוי ההוצאות למיניהן, כולל מע"מ, ששולמו למקבל ישירות או ששולמו לאחר בעדו, ואת היתרות העומדות לזכותו בסוף שנת המס.

אם הטופס לא מוגש כהלכה עלול שלא להיקלט על ידי מס הכנסה. ההשלכות של מצב כזה הן בעייתיות: העסק מגיש הדו"ח לא יקבל פטור מניכוי מס במקור, גם אם ניכה מס במקור. בנוסף יש אפשרות שהעסק לא יקבל אישור ניהול ספרים. זהו אישור שהווה מעין 'תעודת יושר של עסקים. רשות המיסים מנפיקה אותו לנישומים שמנהלים את ספרי החשבונות שלהם כראוי ולפי הוראות הדין.

כיצד מגישים דו"ח 856?

ככלל, את הדו"ח יש להגיש עד ה-30 באפריל מדי שנה. הדרך הנוחה ביותר להגשת הדו"ח היא באמצעות רואה חשבון או מייצג אחר. רוב העסקים בישראל נעזרים היום בשירותים של הנהלת חשבונות לעוסק מורשה או הנהלת חשבונות לחברה בע"מ. אלה יכולים לשדר את הדו"ח לרשות המיסים באמצעות מערכת מקוונת למעסיקים. 

בחירת הנהלת חשבונות לחברה בעמ אונליין

  אל תפספסו עדכונים והטבות

  אנו רוצים להשאיר אותכם מעודכנים בפוסטים האחרונים, כל החדשות, טיפים והטבות עבור חברות חדשות וקיימות.
  הירשמו כעת

  פוסטים דומים

  הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות 2021

  עדכון אחרון: ינואר 2021 במסגרת פעילותה של חברה בע"מ, קמות עליה מספר חובות שעליה לעמוד בהן: הגשת דו"חות רבעוניים ושנתיים לרשויות המס, תשלום אגרה שנתית לרשם החברות וגם הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות. דיווח שנתי לחברה ברשם החברות היא פעולה שיש לבצע בה החברה מעדכנת פרטים לגביה - חלוקת המניות ומי הם המחזיקים בהן (מי הם בעלי המניות של החברה), עדכון לגבי זהות הדירקטורים...

  המשך לקרוא
  עו"ד רון הדר06 בינואר, 2021

  איך לחשב עלות העסקת עובדים בחברה?

  כאשר בעל עסק מבקש להעסיק עובדים אצלו בחברה או בארגון, הוא צריך לקחת בחשבון את עלויות ההעסקה שלהם. מה זה עלות מעביד? סכום הכסף שנדרש המעביד להוציא על העסקת העובד בעסק. עלות מעביד לא מורכבת רק מתשלום המשכורת, אף על פי שהיא מרכיב מרכזי בה. לתשלום המשכורת אפשר וצריך לצרף הפרשות לפנסיה, ביטוח לאומי, הוצאות קרן השתלמות וכו'. רק בדרך הזאת ידע בעל העסק...

  המשך לקרוא
  עו"ד רון הדר24 בדצמבר, 2020
  Skip to content