ניכוי מס במקור

מילון מונחים > ניכוי מס במקור

מהו ניכוי מס במקור?

ניכוי מס במקור הוא מנגנון שמשמש את רשות המיסים לצורך פיקוח והבטחה של גביית מס מחייבים. לפי מנגנון זה, על הגורם המשלם מוטלת החובה לבצע ניכוי מס. 

נסביר: המשכורת שמקבל עובד שכיר מהמעביד שלו בפועל, היא המשכורת נטו – אחרי שנוכה ממנה מס הכנסה למשל. זה אומר שהמשכורת עברה ניכוי במקור, כי המעביד הוא המשלם, שניכה את המס ממשכורתו של העובד. כך גם בניכוי במקור ביחסים בין עסקים: כאשר עסק אחד משלם לעסק אחר על שירות או טובין שהוא רכש ממנו, המשלם חייב לנכות מס במקור מהמקבל, בהתאם לאחוז שקבעה רשות המיסים ושמפורסם באתר רשות המיסים.

מה זה אישור ניכוי מס במקור?

לאחר שהמשלם ניכה מס במקור מתשלומים ששילם בעד המוצר או השירות שניתן לו, עליו לתת לנותן השירות אישור על ניכוי המס שבוצע. אישורים לצורך ניכוי מס במקור יוגשו לרשות המיסים בסוף השנה (לרוב עם הדו"ח השנתי שמגיש בעל העסק לרשות המיסים).

נדגים: נניח שקיים יועץ, שהוא עוסק מורשה, המעניק שירותי ייעוץ לעסק מסחרי מסוים. השירות שמעניק היועץ לחנות הוא בגובה 1000 שקלים. אם החובה למס במקור הייתה למשל 5%, הרי שהעסק ינכה ליועץ מס במקור, וישלם לו בפועל רק 950 שקלים (שהם 95% מ-1000). את 50 השקלים הנוספים יעביר העסק המסחרי לרשות המיסים. הכסף הזה כמוהו כמס ששולם על ידי היועץ, שהרי זה חלק שנוכה כמס מתוך הכנסתו. בסוף השנה יגיש היועץ אישורים על ניכוי מס במקור, ורשות המיסים תפחית את המס שתדרוש ממנו בגין מס שכבר שולם כחלק מניכוי מס במקור.  

התחל בפתיחת עוסק מורשה

פטור מניכוי מס במקור 

ניכוי מס במקור לעוסק פטור

כדאי להכיר ולדעת שלפני כ-3 שנים החליטה רשות המיסים לפטור בעלי עוסק פטור שפותחים תיק חדש במס הכנסה מניכוי מס במקור. 

ומה אם אני לא עוסק פטור?

גם בעלי עוסק מורשה, או כל מי שאינו נחשב לעוסק פטור, יכול לקבל פטור מניכוי מס במקור או לכל הפחות להפחית את שיעורו של ניכוי המס במקור. ניתן לפנות לרשות המיסים בבקשה לפטור מתשלום מס במקור, והרשות לרוב תאשר זאת לעסקים קטנים שעמדו בכל התשלומים החודשיים שנדרשו לשלם עד כה. 

התחל בפתיחת עוסק מורשה

אולי יעניין אתכם גם...

  • רישום החברה שלך במהירות וללא התעסקות ובירוקרטיה מצידך!
  • רישום חברה בע"מ באינטרנט ברשם החברות באופן פשוט ומהיר.
  • נכין עבורך את כל המסמכים לצורך רישום חברה, אימות חתימה ע"י עו"ד וקבלת תעודת התאגדות ומספר חברה.
לפתוח חברה בע"מ
לפרטים נוספים
התחל ברישום חברה
  • כמות המניות הכולל בחברה.
  • הון המניות הרשום המומלץ הינו 1,000,000 מניות.
  • הון המניות גדול על מנת שיהיו מספיק מניות להקצות לבעלי מניות…
לפרטים נוספים
  • כאשר מבצעים הקצאת מניות בחברה מקצים (מחלקים) מניות מהון המניות הרשום (כמות המניות הכולל בחברה).
  • הון מניות הרשום נקבע בתקנון החברה ובמידה ולא נותרו מניות לחלק, ניתן להגדיל את הון המניות הרשום.
  • הקצאת מניות היא פעולה שמבצעים בד"כ כאשר מצרפים שותף/משקיע לחברה.
  • בעת רישום החברה, נהוג לשמור על יחס בין הון המניות הרשום להון המניות המוקצה של 1:10 לטובת הון המניות הרשום.
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן