איזה חובות ניתן למחוק בהליך פשיטת רגל?

שאלות ותשובותקטגוריה: פשיטת רגלאיזה חובות ניתן למחוק בהליך פשיטת רגל?
רועי ימיני נשאל לפני 11 חודשים
1 תשובות
עו"ד רון הדר צוות נענה לפני 11 חודשים

ראשית חשוב לציין שחובותיו של חייב חדל פירעון (פושט רגל) אינם נמחקים או נעלמים סתם כך. הליך חדלות פירעון של חייב יחיד כולל מספר שלבים במסגרתם נבחנת יכולתו הכלכלית של החייב וכן נבדקת היכולת לפרוע את נכסיו או לממשם לצורך החזר חובות. אם חייב סיים את תהליך פשיטת הרגל כנדרש או אם לחלופין החייב הצליח להגיע להסכם עם נושיו, ניתן יהיה להגיע לשלב של פטור מחובות או כפי שהוא מכונה בציבור 'מחיקת חובות'.
החל בהליך פשיטת רגל אונליין

'מחיקת חובות' באמצעות הפטר
לפי חוק חדלות פירעון, עם מתן הצו לשיקום כלכלי ובתום תקופת התשלומים המחויבת לפי הצו לפתיחת הליכים, החייב זכאי לקבל הפטר. זהו פטור מחובות עבר שלא ניתן לפרוע מנכסי קופת הנשייה. חובות שלא ניתן לקבל עליהם פטור במסגרת ההפטר:

  • תשלום עונשי
  • חוב שנוצר במרמה או שנובע מעבירה
  • חוב מזונות שהחבות בו היא לפי פסק דין

במקרים חריגים בלבד יכול בית המשפט לאשר שההפטר יחול על חובות אלה.
הסדר תשלומים
ניתן להגיע להסדר הנוגע לחובות בהוצאה לפועל של החייב גם באמצעות הסדר תשלומים. הסדר זה נידון במסגרת ישיבת הסדר תשלומים, שנערכת לא פעם לאחר הגשת הבקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון. בישיבה זו מנסים להגיע להסכם בין החייב לבין נושיו ולגבש את הסדר התשלומים עוד לפני שממשיכים בתהליך. לפי החוק, לא ניתן לפטור יחיד בהסדר תשלומים מחובות שאינם בני הפטר, כלומר משלושת החובות שמנינו למעלה. 
הסדר חובות
חייב רשאי להגיש לאישור בית המשפט הסדר חוב שערך עם נושיו. במסגרת הסדר זה החייב והנושים מגיעים להסכמה הנוגעת למועד החזרת החוב או להיקף החוב שעל החייב להחזיר לנושים. ההליכים לאישור ההסדר וסגירת החובות עלולים להיות סבוכים ומומלץ להסתייע בעורך דין להסדר חובות. חשוב לשים לב שהסדר חוב לא חייב להתבצע כחלק מהליכי חדלות פירעון. כלומר ניתן להגיש בקשה לאישור הסדר עוד בטרם נפתחו הליכי חדלות פירעון כנגד החייב.

ניתן להסתייע בשירותי הליך פשיטת רגל, שכוללים בין היתר גם ביטול עיקולי חשבון בנק, הסרת עיכוב יציאה מהארץ, חידוש דרכון, הגשת דוחות לרשויות השונות וכן קבלת ליווי שוטף לכל אורך ההליך. 
החל בהליך פשיטת רגל אונליין

דילוג לתוכן