איך פותחים תיק בהוצאה לפועל?

שאלות ותשובותקטגוריה: פשיטת רגלאיך פותחים תיק בהוצאה לפועל?
Niv Hadary נשאל לפני 7 חודשים
1 תשובות
עו"ד רון הדר צוות נענה לפני 7 חודשים

מהי ההוצאה לפועל?
הוצאה לפועל היא הליך שמתבצע באמצעות מערכת ההוצאה לפועל המדינתית, ובו אדם או גוף יכולים לממש פסקי דין או מסמכים משפטיים שמקנים להם זכויות (כמו למשל סכום כסף לטובתם, או פעולה שבית המשפט קבע שצריכה להתבצע). כלומר תפקידה הכולל של מערכת ההוצאה לפועל הוא להביא למימוש תקין של זכויות כספיות/ סעדים שונים במשפט.

הגוף המנהלי המכריע בענייני הוצאה לפועל הוא רשם ההוצאה לפועל, שתפקידו להכריע בתיקים השונים. סניפי הוצאה לפועל מצויים ברחבי הארץ, ופועלים במקביל לבתי משפט השלום השונים.
מי יכול לפתוח תיק בהוצאה לפועל? 
הזכאים לפתוח תיק בהוצאה לפועל הם בין השאר:

  • אדם שניתן פסק דין לטובתו בבית המשפט והצד השני אמור לשלם לו סכום כסף לפי ההחלטה בפסק הדין, ובפנייתו לפתיחת תיק בהוצאה לפועל הוא מבקש שפסק הדין יבוצע
  • אדם שבית המשפט פסק לטובתו פסק דין בעניין של פינוי מושכר, והוא מבקש שפסק הדין יבוצע
  • אדם שמעוניין בביצוע פסק דין בנוגע למזונות
  • אדם שיש ברשותו צ'ק שמועד פירעונו עבר, והצ'ק נדחה
  • אדם שמעוניין לממש משכנתא או משכון על דירת מגורים
  • ועוד…
התחל הליך בהוצאה לפועל

כיצד פותחים תיק בהוצאה לפועל?
פתיחת תיק הוצאה לפועל נעשית על ידי מילוי של טופס והגשתו להוצאה לפועל. לכל מקרה רלוונטי יש טופס ייעודי. אל הטפסים מצורף גם דף הסבר המפרט בדיוק את סדר הפעולות שבו יש לנהוג וכן מציין מהם התנאים לפתיחת התיק. כך למשל בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ניתן להגיש רק בחלוף 30 ימים ממועד המצאת מכתב התראה לחייב הכולל הודעה על הכוונה לפתוח תיק. בטופס עצמו יש למלא את פרטי המבקש, פרטי הנתבע והחשבון לזיכוי. 

בנוסף לטופס המלא, מגיש הבקשה נדרש לצרף גם מסמכים שונים אישורים על שליחת מכתב התראה בטרם פתיחת התיק, העתק כתב התביעה, ייפויי כוח, מסמכים שהתקבלו מהנתבע ועוד. 
מחיקת חובות בהוצאה לפועל
מלבד המקרים שהזכרנו, בהוצאה לפועל מתנהלים גם הליכים של חייבים (פושטי רגל) שהחוב שלהם נמוך מ150,455 שקלים. אלה יכולים להגיש בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל, כדי להגיע בסופו של דבר להסדר של חובותיהם וכן למצב של 'מחיקת חובות'. כדאי לשים לב שבבקשה להפטר בהוצאה לפועל חשוב להסתייע בעורך דין מנוסה שמכיר את ההליך, וידע להעניק ליווי צמוד ומקצועי וכן לבטל מגבלות ועיכובים המוטלים על החייב.
התחל הליך בהוצאה לפועל

דילוג לתוכן