מתי חייב בהוצאה לפועל יכול להגיש בקשה לקבלת הפטר בהוצאה לפועל?

שאלות ותשובותקטגוריה: פשיטת רגלמתי חייב בהוצאה לפועל יכול להגיש בקשה לקבלת הפטר בהוצאה לפועל?
מיכל שומר נשאל לפני 10 חודשים
1 תשובות
עו"ד רון הדר צוות נענה לפני 10 חודשים

הליכי חדלות פירעון יידונו בהוצאה לפועל כאשר סכום חובותיו החייב חדל הפירעון נמוך מ150,000 ש"ח. ככלל, סכום החובות צריך להיות גבוה מ50,152 ש"ח, אולם במקרים חריגים ניתן לפתוח הליכי חדלות פירעון להגיש בקשה לקבלת הפטר בהוצאה לפועל גם כאשר הסכום נמוך יותר. החייב רשאי לפנות בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון גם אם אין לו נפתח לו תיק הוצאה לפועל בגין חובותיו בטרם תחילת ההליך. 
החל בהליך פשיטת רגל אונליין

צו שיקום כלכלי והפטר בהוצאה לפועל
השלבים בהליך חדלות הפירעון עד לקבלת ההפטר
מרגע הגשת הבקשה והדיווח על החובות בהוצאה לפועל נפתח הליך חדלות הפירעון בגין החייב. תחילה תאושר בקשתו לפתיחה בהליכים (בכפוף לתקינותה), בהמשך יתקבל צו פתיחת הליכים ויגובש הסדר תשלומים שיחייב את החייב עצמו ואת נושיו. אחר כך מתחילה תקופת הביניים שבסופה ניתן לחייב צו שיקום כלכלי.
צו שיקום כלכלי
צו השיקום הכלכלי מסדיר את האופן שבו החייב ישלם את חובותיו, אילו נכסים ייכללו בקופת הנשייה, אילו הגבלות יחולו על החייב ולגבי אילו חובות לא יינתן הפטר.
ההפטר 
ישנם שני סוגים של הפטר שניתן לקבל בהליך:

  1. הפטר לאלתר – לפי ס' 167 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אם יכולת ההשתכרות של החייב נמוכה מדמי המחייה שלו, כלומר מהכסף שדרוש לו כדי לנהל את אורח חייו (כפי שנקבע על ידי ההוצאה לפועל במסגרת התהליך), הרשם יוכל לתת לו פטור מיידי משתלום חובותיו.
  2. הפטר 'רגיל' – כאמור, צו השיקום הכלכלי קובע את התשלומים שהחייב צריך לשלם. אם החייב סיים לשלם את חובותיו כדין בתום תקופת התשלום שנקבעה, הוא יוכל לקבל פטור מחובותיו. ההפטר יפטור את החייב מהחובות הנוספים שלו שלא ניתן לפרוע. 

לצורך קבלת ההפטר וכן קבלת ליווי שוטף בהליכי חדלות פירעון מומלץ להסתייע בשירותי הליך פשיטת רגל, המסייעים בתהליך מתחילתו ועד קבלת ההפטר.
מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל
בשנת 2015 נחקק תיקון 47 לחוק הוצאה לפועל כהוראת שעה, לפיה חייב שהוגדר כ"חייב מוגבל באמצעים" זכאי להגיש בקשה לקבלת צו הפטר מההוצאה לפועל. בסוף שנת 2019 הוחלט להאריך את תוקפה של הוראת השעה, ובעצם חייבים מוגבלים באמצעים זכאים להגיש בקשה כזו עד 16.6.20. 

אולם, חשוב להבין שכיום לאחר שהוראות חוק חדלות פירעון נכנסו לתוקף לא ניתן יותר לקבוע את מעמדו של אדם כחייב מוגבל באמצעים. כלומר: רק מי שקיבל מעמד כזה טרם כניסת החוק לתוקף ושעומד בתנאים שנקבעו במסגרת הוראת השעה זכאי להגיש את הבקשה.
החל בהליך פשיטת רגל אונליין

דילוג לתוכן