אסיפה כללית סופית

מילון מונחים > אסיפה כללית סופית

כחלק מהליך פירוק חברה, בשלביה הסופיים, מזמן מפרק החברה (שמונה באסיפה הכללית הראשונה) אסיפה כללית סופית. את ההודעה על זימון האסיפה יש לשלוח למחלקת רשומות כחודשיים טרם מועד קיומה. באסיפה זו מציג המפרק את דו"ח הפירוק בו מצוין כי לא נותרו לחברה נכסים, התחייבויות וחובות וכו'. באסיפה הכללית כאמור מאשרים בעלי המניות את דו"ח הפירוק שהוצג להם. לאחר קיומה של האסיפה הסופית, המפרק מעביר לרשם החברות הודעה על אישור דו"ח המפרק הסופי ע"י האסיפה הכללית הסופית.

אולי יעניין אתכם גם...

אישיות משפטית נפרדת מבעליה. לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע, להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…

אגד של זכויות בחברה הנקבעות בתקנון. מניות רגילות מעניקות לבעליהן בעלות יחסית בחברה. הבעלות מקנה זכויות רבות…

מועצת המנהלים אותה ממנים בעלי המניות בחברה. חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיים מנכ"ל החברה…

רישום חברה בע"מ באינטרנט ברשם החברות. הכנת כל המסמכים לצורך הקמת החברה, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחה אונליין לרשם החברות…

שינוי גודל גופנים