CREATORS

עמוד הבית > אקסלרטורים בישראל > CREATORS

אתר אינטרנט

פייסבוק

CREATORS הינה תוכנית עצמאית ללא מטרות רווח העובדת עם קרנות הון סיכון מגוונות וממוקמת ב-Rise באחד העם ת"א. לתוכנית שת"פ אסטרטגי עם עיריית ת"א ומקבלת יזמים וחברות למחזור אחד בשנה. התוכנית מחולקת לשני חלקים כל אחד בין 3 חודשים. השלב הראשון בו היזמים בונים את הרעיון והשלב השני בניית המיזם/חברה בו משתתפים המיזמים הטובים ביותר.

ישנה אפשרות גם לקבל מימון/השקעה מהתוכנית ושותפיה והיזמים מקבלים עזרה וקשרים עם קרנות הון סיכון מובילות. מטרת העל של התוכנית הינה לגייס יזמים סדרתיים שיצרו חברות מאפס בליווי ועזרה של תאגידים גדולים. בסופה של התוכנית היזמים יוצרים POC ופיילוט למיזם.

דילוג לתוכן