הפקדה לפנסיה (עצמאי)

מילון מונחים > הפקדה לפנסיה (עצמאי)

החל משנת 2017, עובדים עצמאיים מחויבים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. את ההפקדות יש לבצע עד לסוף שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים. קופות הגמל לעצמאים כוללות רכיב חיסכון לצורך קצבה לאחר פרישה ורכיב חיסכון לצורך אבטלה (וניתן אף לשלב ביטוח חיים למקרה נכות, אובדן כושר עבודה או מוות). עובד עצמאי אשר הפקיד לחיסכון פנסיוני זכאי להטבות מס. החוק קובע מהם שיעורי ההפקדה המינימליים לביטוח פנסיוני של עצמאיים.

סכומי הפקדה לפנסיה עצמאיים

אולי יעניין אתכם גם...

אישיות משפטית נפרדת מבעליה. לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע, להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…

יחידה ברשות התאגידים האמונה על הטיפול ברישום חברות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים שחברות חייבות בהגשתם לרשם…

המחלקה שעוסקת בכך במשרד המשפטים היא מחלקת רשם סימני המסחר, ופעילותה מקבילה לפעילותה של רשות הפטנטים בישראל…

רישום ברשם סימני המסחר הכי מהיר בארץ – תוך 3 ימי עסקים! הכנת כל המסמכים לצורך רישום סימן מסחר, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחה אונליין לרשם…

שינוי גודל גופנים