מה ההבדל בין היתר זמני לרישיון עסק?

עמוד הבית > עמודי השוואה > חברות > מה ההבדל בין היתר זמני לרישיון עסק?

חוק רישוי עסקים קובע שאדם לא יכול להפעיל עסק טעון רישוי, אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז. מה ההבדל בין המושגים השונים? הנה כל מה שצריך לדעת:

היתר זמני

מהו היתר זמני?

היתר זמני מוגדר בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) כהיתר לעסוק בעסק טעון רישוי, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון. מתן היתר זמני מוגבל לתקופה של עד שנתיים. 

מתי ניתן לקבל היתר זמני?

באופן עקרוני היתר זמני ניתן לעסק לאחר שקיבל אישורים שונים מהרשויות המאשרות (למשל את אישור משרד הבריאות). עם זאת, בתחילת 2019 נכנסה לתוקפה רפורמה ברישוי עסקים בישראל. במסגרת הרפורמה, המכונה גם תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, נקבע שבמצב שבו מבקש הרישיון לא מקבל אישור מהרשויות תוך זמן סביר הוא יקבל היתר זמני לעסק. 

נסביר ונדגים: נניח שפלוני הגיש בקשה לקבלת רישיון לעסק, ולצורך כך עליו לקבל את אישור הרשות המאשרת. הרשות המאשרת צריכה להחזיר תשובה לפלוני תוך 30 יום. אם הרשות המאשרת רואה שאין ביכולתה להשיב תוך 30 יום היא יכולה להאריך את התקופה ל-60 יום, אולם עליה להודיע על כך לפלוני בהודעה מפורטת. אם לאורך תקופה זו פלוני קיבל את אישור הרשות, הוא ימשיך בהליך קבלת הרישיון מול הרשות המקומית.

אם הרשות המאשרת לא הגיבה לפלוני על בקשתו יש לתזכר אותה פעם נוספת ולהמתין שבוע. בחלוף השבוע, אם עדיין לא ניתנו אישור או תגובה מטעם הרשות, פלוני יקבל היתר זמני מהרשות המקומית. כלומר הוא יוכל להפעיל את עסקו על פי ההיתר הזמני. התוקף של ההיתר הוא עד שנה, והרשות יכולה להאריכו בשנה נוספת. 

90 ימים לפני שפג תוקפו של ההיתר הזמני (כלומר 3 חודשים לפני שעוברות שנתיים) מודיעים על כך לרשות המאשרת. אם גם במהלך שלושת החודשים הללו היא לא תשיב או תאשר את בקשתו של פלוני, יונפק לו רישיון עסק. 

ביטול היתר זמני 

הרשויות זכאיות לבטל את ההיתר הזמני. עליהן לשלוח לבעל הרישיון הודעה כתובה על כך, והביטול ייעשה בכפוף לשימוע. הביטול ייכנס לתוקפו 30 ימים ממתן ההודעה על כך. 

רשיון והיתר זמני לעסק 

חשוב לשים לב שבעולם רישוי העסקים קיים גם המונח 'רישיון זמני', שאינו היתר זמני.

לפי לשון התקנות, רישיון זמני הוא רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שהרשות קבעה לו תקופת תוקף שונה. למה הכוונה? דיני רישוי העסקים קובעים תקופות רישוי שונות לסוגי עסקים שונים. כלומר יש סוגי עסקים שיקבלו רישיון ל-3 שנים, ואחרים יקבלו רישיון ל-15 שנה. במסגרת מתן רישיון זמני הרשות זכאית לתת רישיון שיימשך תקופת זמן אחרת מזו הקבועה בחוק. זה הרישיון הזמני. נשים לב שלעסקים שהם קצרים מטבעם הרשות יכולה לתת רישיון זמני של פחות משנה. 

החל בהליך רישוי עסק אונליין

רישיון עסק

מהו רישיון עסק?

רישיון עסק נחלק לרישיון לצמיתות, רישיון תקופתי ורישיון זמני. רישיון לצמיתות הוא רישיון לעסק טעון רישוי שהוא בתוקף מן המועד שנקבע בו וכל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי. רישיון תקופתי הוא רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שהוא בתוקף לתקופות הקבועות בצו רישוי העסקים.

איך מוציאים רישיון לעסק?

אין הליך בקשה קבוע לכל סוגי העסקים בישראל. הליך הרישוי של כל עוסק נגזר מסוג העסק וגודלו. כשם שכל עסק יקבל סוג אחר של רישיון (בין אם לצמיתות ובין אם תקופתי ולתקופות שונות), הרי שגם התהליך שונה לכל עסק. 

פרקטית, מה שצריך לעשות הוא לפנות למחלקת רישוי העסקים ברשות המקומית שבה אתם עתידים לפתוח את העסק שלכם (ניתן לעשות זאת באופן מקוון), ולהגיש בקשה לרישוי עסקים. גורמי הרשות יהיו מולכם בקשר ויבהירו לכם על אילו מסמכים אתם צריכים לחתום, אילו תוכניות עליכם להציג ואיזה אישורים יש לקבל. 

מה שחשוב לדעת בהקשר של הוצאת רישיון העסק הוא שבמסגרת הרפורמה ברישוי העסקים נקבעו מסלולים מקוצרים לעסקים קטנים ובינוניים, כך שתהליך הוצאת רישיון עסק הפך פשוט יותר. כך למשל בעל עסק קטן יכול לקבל רישיון בכפוף למילוי תצהיר. לאחר הגשת התצהיר בעל העסק יוכל באופן מיידי יחסית לקבל את הרישיון ולהתחיל לפעול. ככל שהעסק גדול יותר ההליך נעשה קצת יותר סבוך ודורש יותר אישורים ובדיקות. כך למשל בעל עסק בינוני גם יתבקש למלא תצהיר, ובנוסף לכך יקבל היתר מזורז שיהיה בתוקף 180 יום. לאחר בדיקה של נותני האישור הרלוונטיים לעסק הוא יקבל את הרישיון.

ביטול רישיון עסק

רישיון עסק והיתר זמני מבוטלים בדרך דומה. גם כאן יש חובת שימוע למי שרישיונו מבוטל. 

ההבדלים בין היתר זמני ורישיון עסק


היתר זמני

רישיון עסק
תוקף ההיתר/הרישיון• עד שנתיים. ניתן לשנה ובמידת הצורך מוארך לשנה נוספת.• תלוי סוג הרישיון:
רישיון לצמיתות יישאר בתוקף עד ביטולו על ידי הרשות, רישיון תקופתי בהתאם לסוג העסק ורישיון זמני בהתאם לקביעת הרשות, לעיתים גם פחות משנה.
למי ניתן?• לעסקים טעוני רישום כפי שמופיעים בתוספת של צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי).• לעסקים טעוני רישום כפי שמופיעים בתוספת של צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי).
אישור הרשות המאשרת• יש צורך בקבלת אישור, אלא אם הרשות לא הגיבה לבקשת הרישיון במשך 30 יום (או 60 במקרה של הארכה).• יש צורך בקבלת הרשות המאשרת, אלא אם הרשות לא הגיבה לבקשת הרישיון במשך שנתיים.
ביטול• ייעשה בהודעה כתובה לבעל הרישיון ובכפוף לשמיעת טענותיו.• ייעשה בהודעה כתובה לבעל הרישיון ובכפוף לשמיעת טענותיו.

 

החל בהליך רישוי עסק אונליין

רוצים לדעת עוד על ההבדל בין היתר זמני ורישיון עסק?

  • רישוי עסקים אונליין – בקלות, במהירות, בפשטות עם מינימום מאמץ והתעסקות מצידכם.
  • ליווי צמוד של עורך דין המתמחה ברישוי עסקים, מילוי כל הטפסים וניהול כל הבירוקרטיה מצידו לכדי הנפקת רישיון לעסק.
  • השלב הקשה, הסבוך והבירוקרטי ביותר בפתיחת העסק שלכם, מעולם לא היה פשוט וקל כל כך.
רישוי עסקים אונליין
לפרטים נוספים
התחל ברישוי עסק
דילוג לתוכן