דירקטוריון – Board of directors

מילון מונחים > דירקטוריון – Board of directors.

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט – 1999, הדירקטוריון (מועצת המנהלים)  הינו אחד משלושת האורגנים בחברה לצד בעלי המניות והמנכ"ל. הדירקטוריון מתווה את המדיניות של החברה וכן מפקח על ביצוע התפקידים השונים של המנכ"ל.

כעת נמנה מספר סמכויות נוספות:

 • קביעת תוכניות פעולה של החברה לטווח קצר וארוך.
 • בדיקת מצבה הפיננסי של החברה וקביעת מסגרת האשראי .
 • קביעת מבנה אירגוני ומדיניות שכר.
 • אישור דוחות כספיים.
 • אחראי על דיווח לאסיפה הכללית (של בעלי המניות) באשר למצב החברה.
 • אחראי על מינוי ופיטורין של המנכ"ל.
 • קבלת החלטה בעסקאות המחייבות אישור בהתאם לתקנון.
 • הרשאה להקצות מניות עד לגבול ההון הרשום של החברה.
 • החלטה על חלוקת דיבידנדים (רווחים) לבעלי המניות.

הפרוצדורה של מינוי הדירקטורים נעשית ע"י כתיבת החלטת אסיפה כללית של בעלי המניות, בנוסף לטופס דיווח על שינוי בהרכב הדירקטוריון לרשם החברות שיחתם בידי נושא משרה בחברה ויאומת ע"י עו"ד.יש להודיע על ההליך לרשם החברות תוך 14 יום מהרגע בו מתקבלת ההחלטה.

במקרה בו מדובר בחברה ציבורית, דירקטוריון חברה יקבע את המספר של דירקטורים אשר עליהם להפגין מומחיות בתחום חשבונאות ופיננסים. דירקטוריון חברה יבסס את הקביעה בהתאם לסוג החברה, גודלה של החברה וכן היקף הפעילות. עם זאת, בחברה פרטית יתכן ויהיה דירקטור אחד.

במקרה בו מחליטים להקים חברת סטארט אפ, אחד הפחדים הגדולים ביותר של מייסדים ומשקיעים זה לאבד שליטה על החברה .

על ידי מינוי דירקטור וקבלת זכויות הצבעה ניתן להפחית את הפחדים והחששות. משקיעים לצורך הדוגמא יכולים לדאוג כי במועד ההשקעה בחברה אל מול הקצאת מניות יקבלו גם מקום בדירקטוריון החברה וכך קולם ישמע בהחלטות המהותיות.

כפי שנאמר בתחילה, דירקטוריון הוא הרשות המבצעת של החברה. אם נתייחס לאסיפת בעלי המניות כמו לפרלמנט, הרי דירקטוריון החברה הוא הזרוע המבצעת. את ההחלטה מי ימונה לדירקטוריון או מי יוסר ממנו ניתן לקבוע באמצעות אסיפה כללית.

דירקטוריון בחברת סטארט אפ אחראי על קביעת סמכויות כגון עקרונות מימון של החברה הכוללים קביעת תקציב שנתי, גיוס השקעות וכן קבלת הלוואות. בנוסף, יש לו את הסמכות לפטר או למנות את המנהל הכללי ולמנות במקומו את שאר בעלי התפקידים בחברה.

אולי יעניין אתכם גם...

 • רישום החברה שלך במהירות וללא התעסקות ובירוקרטיה מצידך!
 • רישום חברה בע"מ באינטרנט ברשם החברות באופן פשוט ומהיר.
 • נכין עבורך את כל המסמכים לצורך רישום חברה, אימות חתימה ע"י עו"ד וקבלת תעודת התאגדות ומספר חברה.
לפתוח חברה בע"מ
לפרטים נוספים
התחל ברישום חברה
 • יחידה ברשות התאגידים האמונה על הטיפול ברישום חברות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים שחברות חייבות בהגשתם לרשם…
לפרטים נוספים
 • כאשר מבצעים הקצאת מניות בחברה מקצים (מחלקים) מניות מהון המניות הרשום (כמות המניות הכולל בחברה).
 • הון מניות הרשום נקבע בתקנון החברה ובמידה ולא נותרו מניות לחלק, ניתן להגדיל את הון המניות הרשום.
 • הקצאת מניות היא פעולה שמבצעים בד"כ כאשר מצרפים שותף/משקיע לחברה.
 • בעת רישום החברה, נהוג לשמור על יחס בין הון המניות הרשום להון המניות המוקצה של 1:10 לטובת הון המניות הרשום.
לפרטים נוספים
 • אישיות משפטית נפרדת מבעליה.
 • לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע.
 • חברה יכולה להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן