חברת בת

מילון מונחים > חברת בת

מהי חברת בת?

חברת בת היא חברה שנמצאת בבעלותה של חברה אחרת או לחלופין בשליטתה של חברה אחרת. החברה השולטת או החברה שבבעלותה נמצאת חברת הבת מכונה חברת אם. 

כידוע, חברה היא גוף בעל ישות משפטית משל עצמו. ככזו, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע, לרכוש שירותים ומוצרים וכן להחזיק במניות של חברה. הקמת חברת בת היא ככל הקמת חברה בע"מ, וחלים עליה כל ההוראות והכללים הרלוונטיים לחוק החברות, פקודת החברות, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי וכיוצא באלה.

פתיחת חברת בת אינה דבר נדיר: ניתן לראות מבנים של חברת אם וחברת בת הן בחברות ציבוריות והן בחברות פרטיות. למען האמת, חברות גדולות וחזקות במשק העולמי מסודרות במבנה של חברות אם וחברות בנות. ישנן חברות שכל תכליתן היא החזקה של חברות בנות, ואין להן פעילות כלכלית עצמאית (כלומר החברה לא מייצרת מוצר או מעניקה שירות כלשהי). חברה מסוג זה נקראת גם חברת אחזקות.

חובות חברת בת

אחריות חברת האם לנעשה בחברת הבת

כאמור, ישנו קשר בין חברת הבת לבין חברת האם שכן חברת האם היא זו ששולטת בחברת הבת מבחינת החזקה במניות. נשאלת השאלה האם מתוקף כך חברת האם אחראית להתנהלות הדירקטוריון בחברת הבת? בשנים האחרונות בית המשפט פסק כי "חברת בת מהווה נכס של חברת אם, ומכאן שלדירקטורים בחברת האם אחריות לשמור ולפקח על הנעשה בה, כמי שאמונים ונאמנים על שמירת כל נכסי חברת האם."

כלומר, אם הדירקטורים של חברת האם לא פיקחו כראוי על הנעשה בחברת הבת, הרי שאפשר לחייב אותם ברשלנות. עם זאת, כדאי לדעת שהאחריות של הדירקטורים בחברת האם תלויה בשיעור האחזקות של חברת האם בחברת הבת (יש הבדל בין חברה המחזיקה בחברת בת בבעלות מלאה לבין חברת אם שהיא בעלת שליטה בחברה), היחסים בין חברת האם לחברת הבת ועוד.

הרמת מסך בין חברת אם לחברת בת

הרמת מסך נחשבת לחריג לתכונת האישיות המשפטית הנפרדת של החברה, הננקטת כאשר נעשה בתכונת האישיות המשפטית הנפרדת שימוש לרעה. כלומר כאשר מתבצעת הרמת מסך החברה כבר לא נחשבת לישות משפטית עצמאית העומדת בפני עצמה: מסך ההתאגדות מורם וניתן לייחס חובות וזכויות של החברה לבעלי המניות שלה.

כתוצאה מכך, במקרה שבו הוחלט להרים מסך לחברת הבת, הריי שמי שתהיה חייבת היא חברת האם. ככלל, הרמת מסך היא צעד נדיר יחסית, שבתי המשפט ממעטים לנקוט בו. עם זאת, נהוג לחשוב שבתי המשפט מרימים את המסך ביתר קלות כאשר מדובר בהרמתו בין חברת בת לחברת אם לעומת בין חברה לבעלי מניות בשר ודם. 

התחל בפתיחת חברה

אולי יעניין אתכם גם...

  • יחידה ברשות התאגידים האמונה על הטיפול ברישום חברות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים שחברות חייבות בהגשתם לרשם…
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן