מחיר המימוש – Exercise Price

מילון מונחים > מחיר המימוש Exercise Price

מחיר המימוש – המחיר הנדרש ע"י העובד לשלם בעת המרת האופציה למניה (אם מחיר המימוש גדול יותר ממחיר שווי המניה של החברה עושים (reprising יכול להיות גם ערך נקוב של סנט ולא חייב לשקף את שווי המניה.

אולי יעניין אתכם גם...

  • רישום החברה שלך במהירות וללא התעסקות ובירוקרטיה מצידך!
  • רישום חברה בע"מ באינטרנט ברשם החברות באופן פשוט ומהיר.
  • נכין עבורך את כל המסמכים לצורך רישום חברה, אימות חתימה ע"י עו"ד וקבלת תעודת התאגדות ומספר חברה.
לפתוח חברה בע"מ
לפרטים נוספים
התחל ברישום חברה
  • מכירה של בעל מניות לצד ג' ואפשרות לבעל מניות אחר בחברה לכפות הצטרפות למכירה.
  • זכות זו לרוב תהיה מעוגנת בהסכם מייסדים בין ה- Founders של החברה/המיזם.
לפרטים נוספים
  • קנייה בחזרה של מניות היזמים בערך נקוב 0.01 (לא משמעותי) ע"י החברה/יזם במידה ועזבו (ככל שעובר הזמן הזכות לקנות בחזרה פוחתת).
  • מנגנון זה לרוב יעוגן בהסכם מייסדים בין ה- Founders של החברה/המיזם.
לפרטים נוספים
  • זכות סירוב ראשונה בהעברת מניות. הצד שרוצה למכור את המניות צריך להודיע לשאר בעלי המניות המהותיים על כוונתו.
  • זכות זו לרוב מעוגנת במסגרת הסכם מייסדים בין ה-Founders של החברה/המיזם.
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן