רשם החברות – Registrar of companies

מילון מונחים > רשם החברות – Registrar of companies.

יחידה ברשות התאגידים האמונה על הטיפול ברישום חברות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים שחברות חייבות בהגשתם לרשם, ברישום שעבודים ובהסרתם, פירוק מרצון של חברות, מיזוגים והחייאות. הרשם הינו גוף דקלרטיבי בלבד ולא קונסטיטוטיבי, מה שנחשב בחוק זה המסמכים במשרדי החברה ולא ברשם עצמו (מלבד שעבודים במקרקעין) וכמובן רישום חברה או שינוי שם חברה שאין להם תוקף חוקי ללא פעולת רשם החברות. יחידות נוספות לצד רשם החברות כוללות בין היתר את רשם המפלגות ורשם העמותות וחל"צ  (חברה לתועלת הציבור).

הפעילות של היחידה מבוססת בהתאם לסמכות הניתנה על ידי חוק החברות הנחקק בשנת 1999. היחידה כפופה להוראות ותקנות שונות כאשר המטרה היא לסייע לציבור לממש את הזכות להתאגדות בין היתר בפרוצדורה של רישום חברה בע"מ.

התחל בפתיחת חברה

השירותים הניתנים על ידי רשם החברות

רשם החברות מעניק מגוון שירותים כגון:

 • רישום חברה חדשה.
 • פירוק חברה מרצון
 • דיווחים על פעולות בחברה: שינוי ב- הון מניות רשום, הקצאת מניות, העברת מניות, מינוי ופיטורי דירקטור, דו"ח שנתי לחברה, שינוי שם לחברה, שינוי מען לחברה,
 • תשלום אגרה שנתית לחברה ואגרות נוספות לעיון במסמכים.
 • רישום שעבוד וכן סילוק שעבוד.
 • בחינה של החלטות מיוחדות.

אולי יעניין אתכם גם...

 • רישום החברה שלך במהירות וללא התעסקות ובירוקרטיה מצידך!
 • רישום חברה בע"מ באינטרנט ברשם החברות באופן פשוט ומהיר.
 • נכין עבורך את כל המסמכים לצורך רישום חברה, אימות חתימה ע"י עו"ד וקבלת תעודת התאגדות ומספר חברה.
לפתוח חברה בע"מ
לפרטים נוספים
התחל ברישום חברה
 • אישיות משפטית נפרדת מבעליה.
 • לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע.
 • חברה יכולה להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…
לפרטים נוספים
 • אגד של זכויות בחברה הנקבעות בתקנון.
 • מניות רגילות מעניקות לבעליהן בעלות יחסית בחברה.
 • הבעלות מקנה זכויות רבות…
לפרטים נוספים
 • מועצת המנהלים אותה ממנים בעלי המניות בחברה.
 • חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיים מנכ"ל החברה…
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן