בדק בית

מילון מונחים > בדק בית

אחד השלבים המהותיים בעת רכישת דירה מקבלן, יש לבצע בדיקה של הנכס טרם קבלת החזקה והשלמת העסקה זאת, כדי לוודא שאין בנכס ליקויים ופגמים וכי הדירה עומדת בתנאי מפרט המכר. חשוב לדעת שהקבלן הוא זה שאחראי על תיקון ליקויים בדירה לאחר בתום הליך בנייתה וטרם העברת החזקה לקונה, ואילו כל פגם או ליקוי אשר יתגלה לאחריו יהיה באחריות הקונה שכן ליקויים אלו לא הוצגו בפני הקבלן בעת מסירת החזרה.

כדי לממש את זכות זו, רוכשים רבים נוהגים לבצע בדק בית, שהוא בדיקה מעמיקה של מאפיינים שונים של הנכס. ליקויים אשר עלו בבדיקה, ניתן לפנות לקבלן בדרישה לתקנם. 

מה אורכה של תקופת הבדק?

התוספת חוק המכר דירות קובע תקופות שונות בהתאם לטיב הפגם. אלה זמני הבדק עבור דירות שהחוזה שלהן נחתם אחרי אפריל 2011:

  • ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, כולל אלומיניום ופלסטיק – שנתיים
  • ליקוי בריצוף וחיפוי פנים כולל שקיעות ושחיקה – שנתיים
  • התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים
  • כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת

כיצד ממשים את זכויות הבדק?

יש לערוך בדיקה מסודרת, ניתן להסתייע בחברות מקצועיות שעורכות את הבדיקה. עם קבלת הממצאים מודיעים לקבלן על הפגמים שנמצאו. כדי למנוע ויכוחים ואי נעימויות, רצוי לדווח על הפגמים כמה שיותר מהר. אם מדובר בפגם שניתן היה לזהות עם קבלת החזקה בדירה, יש להודיע עליו לקבלן תוך שנה. יצוין כי במרבית הסכמי המכר יעשה סבב ליקויים שלאחריו יחויב הקבלן להסדירם לשביעות רצון הקונה ובהתאם לדרישות המוצגות במפרט המכר. 

אם הקבלן מסרב לבצע את התיקון שבאחריותו, ניתן להגיש נגדו תלונה לרשם הקבלנים. רשם זה, שהוא חלק ממשרד הבינוי והשיכון, הוא הגורם המטפל בתלונות נגד קבלנים בנושאים טכניים ובנושאים חוזיים. כמו כן, סירוב הקבלן לתיקון הליקויים עולה לכדי עילה לתביעה בגין עילה חוזית.

דילוג לתוכן