תקנון בית משותף

מילון מונחים > תקנון בית משותף

בית משותף מוגדר מבחינה משפטית כבית שבו יש שתי דירות או יותר, והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים. למגורים מסוג זה יש אופי מיוחד: לכל בעל דירה יש בעלות נפרדת בדירה הפרטית שלו ובעלות משותפת בחלקים המשותפים בבניין, כלומר אותם חלקים שהינם חלקים 'ציבוריים' של הבניין (למשל בחדר המדרגות או מעלית ולפעמים אף הגג). לכן, בחוק נקבע שבית משותף יפעל בהתאם לתקנון שתפקידו להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות החיים בבית.

סוגי תקנון בית משותף

בחוק מוגדרים שני סוגים של תקנונים אפשריים:

  1. תקנון מצוי כמפורט בתוספת של חוק המקרקעין
  2. תקנון שאינו תקנון מצוי – תקנון ייחודי לבעלי הדירות עליו הסכימו ואינו תואם לתקנון המצוי

התחל בעריכת הסכם מכירת דירה אונליין

תקנון מצוי

תקנון זה חל אוטומטית על דיירים בבית משותף, שבעת הגשת בקשה לרישום בית משותף לא הגישו תקנון ייחודי לבית המשותף . תוכן התקנון קבוע בתוספת לחוק המקרקעין, וכולל הוראות וכללים שונים. ביניהם:

  • איסור על ביצוע תיקונים שפוגעים ברכוש המשותף 
  • דרך קבלת ההחלטות בבית המשותף – כינוס אסיפה של בעלי הדירות, כמה זמן מראש יש להודיע על אסיפה כזו, מה סמכויותיה וכיצד קובעים את סדר יומה
  • חלקו של כל אחד מבעלי הדירות בתשלום על תיקון ואחזקה של הרכוש המשותף בבית
  • אופן קבלת החלטות מהותיות בניהול הרכוש המשותף ודרישות רוב עבור כל אחד מן התיקונים בהתאם לחלקו ברכוש המשותף.

תקנון שאינו תקנון מצוי

לפי חוק המקרקעין, בעלי הדירות בבית המשותף יכולים לערוך תקנון בעצמם. את התקנון ניתן יהיה לשנות ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף המוצמד לנכסיהם. אם בתקנון זה לא מופיעה התייחסות לנושאים שמופיעים בתקנון המצוי, בנושאים אלה בלבד יחול על הדיירים הוראות התקנון המצוי.

חשוב לשים לב: אסור לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים אלא אם הם הסכימו לכך, בהתאם לכתוב בחוק. 

תוקף התקנון ורישומו

התקנון מחייב את כלל בעלי הדירות בבניין, גם אם חלקם הפכו לבעלי דירה לאחר עריכת התקנון. ספר ההחלטות שנוגעים להחלטות בגין ניהול הבניין יהיה שקוף לבעלי הדירות, והם יוכלו לעיין בו.

תקנון בית משותף אונליין

משרד המשפטים השיק בשנים האחרונות שירות אינטרנטי שמאפשר להנפיק את קבצי הבית המשותף באופן מקוון. כך אפשר יהיה לקבל את הקובץ הסרוק של התקנון למייל תוך 24 שעות מרגע ההזמנה. 

דילוג לתוכן