ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה

עמוד הבית > עמודי השוואה > עוסק מורשה > ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה

רגע לפני שמתחילים לפעול כעצמאיים, חשוב לדעת מה ההבדל בין עוסק מורשה לבין עוסק פטור, במה כרוך הרישום כעוסק ואיך אפשר לייעל את התהליך. אספנו בשבילכם כל מה שחשוב שתדעו.

מיהו עוסק מורשה?

עוסק מורשה הוא עצמאי המבצע פעילות עסקית (כמו למשל הענקת שירות מסוים), ונרשם כעוסק מורשה ברשויות המס. בניגוד לעוסק פטור, עוסק מורשה מוציא ללקוחותיו חשבוניות מס על כל עסקה, ואף גובה מהם מע"מ בגינה. במקביל, הוא יכול לקזז את מס התשומות. זהו המע"מ שהעוסק שילם על רכישות של מוצרים ושירותים עבור העסק. כדאי לדעת שכיום, מרבית העסקים הקטנים והבינוניים בישראל מתנהלים כעוסקים מורשים.

כל עצמאי שמחזור ההכנסות השנתי שלו גבוה מ- 100,491 ₪ או לחלופין עצמאי שעוסק באחד מהמקצועות החופשיים שמפורטים בחוק (כמו אדריכל, פסיכולוג, רופא רואה חשבון ועוד) מחויב להירשם כעוסק מורשה.

מיהו עוסק פטור?

עוסק פטור הוא עצמאי שמחזור העסקאות שלו קטן מהסכום הקבוע בחוק, כלומר נמוך מ100,491 שקלים. בניגוד לעוסק מורשה, העוסק הפטור לא גובה מע"מ מלקוחותיו.

מאפיין נוסף של עוסק פטור הוא שאינו צריך לדווח למע"מ באופן חודשי. רשות המיסים בעצם מקלה על בעלי עסקים קטנים, ופוטרת אותם מהבירוקרטיה הכרוכה בדיווח.

פתיחת עוסק פטור ועוסק מורשה – איך עושים את זה?

פתיחת עוסק מורשה ועוסק פטור דורשת רישום ב- 3 מקומות:

 1. מע"מ 
 2. מס הכנסה 
 3. ביטוח לאומי

התחל בפתיחת עוסק מורשה

פתיחת תיק במע"מ

ניתן לפתוח תיק במע"מ באמצעות אחת משתי דרכים: הגעה פיזית למשרדי רשות המיסים הקרובים למקום העסק המתוכנן (אם תעבדו מהבית, הכוונה היא למקום המגורים שלכם) או רישום באמצעות מייצג (לרוב מדובר ברואה חשבון לעוסק מורשה). בעת הרישום במשרדי מע"מ יש להציג את המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות.
 • טופס 821 (טופס עוסק מורשה) – טופס רישום לצרכי מע"מ מלא וחתום. בטופס יש למלא פרטים על סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער ועוד.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק.
 • אם יש: חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • מסמכים נוספים שיעידו עלעל הקמתו של עסק פעיל. למשל: חשבוניות על רכישת ציוד, רישיונות שונים שהתקבלו מטעם הרשויות, חוזים היתרי בנייה ועוד.

בסיום התהליך מקבלים ממשרדי מע"מ אישור זמני שמעיד על כך שהתבצע רישום. האישור מתקבל באופן מיידי. בהמשך, תישלח תעודת העוסק הקבועה.

פתיחת תיק במס הכנסה

פתיחת תיק במס הכנסה כרוכה גם היא במילוי פרטים שונים בטופס כתוב. את הטופס ניתן למלא ולשלוח באמצעות הדואר. עם זאת משום שבמרבית המקרים משרדי מע"מ ומשרדי מס הכנסה צמודים זה לזה והרישום במע"מ מחייב הגעה פיזית, ניתן אפשר למלא את הטופס במשרדי מס הכנסה עצמם. מדובר בתהליך שלוקח כמה דקות בלבד. גם כאן העוסק נדרש למלא פרטים אישיים ופרטים על העסק והכנסתו.

פתיחת תיק בביטוח לאומי

הרישום בביטוח לאומי יכול להיעשות באופן מקוון. יש למלא אונליין טופס דין וחשבון רב שנתי באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, ובו פרטים שונים על היקף העבודה הצפוי בעסק, כמו למשל שעות עבודה והכנסה צפויה. 

פתיחת עוסק מורשה מקוון

הדרך הנוחה, המהירה והקלה לפתיחת עוסק היא פתיחת עוסק מורשה אונליין. התהליך נחשב לזול יחסית ויתרונו הגדול הוא שהוא מסתיים תוך יום וחוסך עמידה בתורים במשרדי רשות המיסים.

התחל בפתיחת עוסק מורשה

מדרגות מס

מדרגות מס לעוסק פטור ומדרגות מס עוסק מורשה הן זהות. איך זה יכול להיות? מדרגות מס רלוונטיות לעולם של מס הכנסה, בעוד הסיווג של עוסק מורשה ועוסק פטור רלוונטי בעיקר מבחינת מע"מ. 

מס ההכנסה מוטל על הכנסה הנובעת מיגיעה אישית, כלומר מעבודה של האדם (בניגוד למשל להכנסה כתוצאה מקבלת דיבידנד או שכר דירה). לכן גם מדרגות מס ההכנסה לעוסק ולשכיר הן זהות. 

טבלת מדרגות מס עדכנית ל2020:

גובה ההכנסה השנתית (בשקלים)
שיעור המס
75,960 ומטה10%
75,961 – 108,96014%
108,961 – 174,96020%
174,961 – 243,12031%
243,121 – 505,92035%
505,921 – 651,60047%
651,601 ומעל50%

מה ההבדל בין עוסק מורשה לחברה?

בין עוסק מורשה לחברה קיימים כמה הבדלים, נציין את הבולטים שבהם:

 • אישיות משפטית חברה בע"מ היא אישיות נפרדת מבחינה משפטית. כלומר מבחינה משפטית היא נחשבת כישות העומדת בפני עצמה. עובדה זו מקנה יתרון להתאגדות כחברה: במצב של חדלות פירעון נושי החברה לא יכולים להיפרע מהנכסים הפרטיים של בעליה. העוסק המורשה לא נהנה מהגנה כזו. 
 • שיקולי מס כפי שראינו, עצמאי משלם מס פרוגרסיבי לפי גובה הכנסתו (עד 50%). מההכנסה החייבת במס אפשר לנכות הוצאות מוכרות כמו ביטוח לאומי והפקדות לקרן השתלמות. בחברה, ההכנסות אינן של הבעלים אלא הכנסות החברה. הבעלים יכול למשוך משכורת (ולשלם עליה מס), לקבל דיבידנד מהחברה (ולשלם מס גם עליו) ובנוסף החברה תידרש לשלם מס חברות. בטווח הכנסות מסוים, המס הכולל שהחברה תשלם יהיה נמוך יותר מהמס שהעצמאי היחיד ישלם על ההכנסה שלו.
 • פירוק – בעוד שקל יותר לסגור עוסק מורשה או עוסק פטור, הליך פירוק חברה סבוך וארוך יותר. 

ההשוואה המלאה בין עוסק פטור לעוסק מורשה


עוסק פטור

עוסק מורשה
מי זכאי לפתוח• עצמאי שהכנסותיו נמוכות מ100,491 שקלים ואינו עוסק באחד המקצועות המחייבים פתיחת עוסק מורשה.• עצמאי שהכנסותיו גבוהות מ100,491 שקלים או מי שעוסק באחד המקצועות המחייבים פתיחת עוסק מורשה.
היכן נרשמים• הרישום כרוך בפתיחת תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.• הרישום כרוך בפתיחת תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
גביית מע"מ• עוסק פטור לא גובה מע"מ מלקוחותיו.• עוסק מורשה מחויב לגבות מע"מ מלקוחותיו.
טפסים ומסמכים• עוסק פטור לא עובד כנגד חשבונית מס אלא מוציא ללקוחותיו קבלות.• עוסק מורשה מחויב להוציא ללקוחותיו חשבונית מס.
מדרגות מס הכנסה• זהות לאלה של עוסק מורשה ושכיר.• זהות לאלה של עוסק פטור ושכיר.
דילוג לתוכן