דוח התאמה לצורכי מס

מילון מונחים > דוח התאמה לצורכי מס

חברות ועסקים נדרשים לדווח לרשות המיסים או להנפיק דו"חות מוסגים שונים: דוח שנתי למס הכנסה, מאזן, דו"ח רווח והפסד ועוד. אז מהו דו"ח התאמה לצרכי מס הכנסה ומתי משתמשים בו?דוח התאמה לצורכי מס הוא דו"ח שמראה את הקשר בין ההכנסה של חברה כפי שנקבעה בדו"ח רווח והפסד שלה, לבין ההכנסה שתהווה בסיס לדיווח שלה לצרכי מס הכנסה. ההתאמה שבדו"ח מורכבת מהוספה או מהחרגה של הוצאות או הכנסות שנכללו בדו"ח רווח והפסד אבל נכנסים לאחת מהקטגוריות הבאות:

  1. הם אינם מוכרים לצרכי מס הכנסה 
  2. הם אינם כלולים בדו"ח רווח והפסד, ויש לכלול אותם לצרכי מס הכנסה
  3. קיים הבדל בין כללי ההצגה החשבונאית של פרטים מסוימים לבין אופן ההכרה הם לצרכי מס הכנסה

אם כך אפשר לומר שדוח התאמה למס הוא מעין דוח רווח והפסד מותאם לצורכי מס הכנסה. כדי להבהיר בדיוק למה הכוונה, ניתן כמה דוגמאות:

אחת הדוגמאות הבולטת ביותר בעולם החשבונאי היא הפחת. הפחת הוא הירידה בשווי הנכס שנובעת מהבלאי הטבעי שלו, מהשימוש שנעשה בו לאורך השנים, מתהליכי התיישנות וכו'.

פחת הוא הוצאה שכללי הטיפול החשבונאי בה מבוססים על אורך החיים הכלכלי של הנכס המופחת. לעומת זאת, חוקי מס הכנסה במדינת ישראל מכירים בהוצאות פחת בהתאם לחוקי עידוד שונים, שלפיהם מוכר פחת בשיעור גבוה, כך שעסקים יוכלו לנכות את ההוצאה בסכום גבוה יותר בסמוך להשקעה בנכסים. כך למשל קיימים חוקי עידוד להשקעות במפעלים הממוקמים בפריפריה או בתחומי פעילות אחרים שלמדינה יש עניין לעודד את התפתחותם. רשות המיסים מאפשרת לנכות סכומי פחת גבוהים יותר בסמוך להשקעה בנכסים בעוד שהחשבונאות דבקה בעיקרון שהפחת יוצג לפי אורך החיים הכלכלי של הנכס. לכן יש צורך בדו"ח ההתאמה.

דוגמה נוספת שעשויה להיות קרובה יותר לכל אחד מאיתנו היא הוצאות שכר דירה, כאשר כאן ניתן לראות הבדל בין כללי החשבונאות לבין צורכי המס: כללי החשבונאות מכירים בהוצאה של שכר דירה על בסיס 'עיקרון ההקבלה', המשייך את ההוצאה לתקופה ללא קשר לעיתוי שבו התשלום התבצע. לעומת זאת, לצרכי מס מוכרת ההוצאה בניכוי בהתאם למועד תשלומה. 

בחר רואה חשבון לעוסק מורשה

אולי יעניין אתכם גם...

  • ללא הגעה פיזית – לא תצטרכו לחכות בתורים ארוכים ולבזבז יומיים במשרדי הרשויות השונים.
  • נבצע עבורכם פתיחת עוסק מורשה ברשויות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
  • כמו כן, נבצע עבורכם הנהלת חשבונות לעוסק מורשה מא' ועד ת', ע"י רו"ח המתמחה בהנהלת חשבונות לעסקים קטנים.
רואה חשבון לעוסק מורשה אונליין
לפרטים נוספים
לשירותי רו"ח לעוסק מורשה
דילוג לתוכן