תיק ניכויים

מילון מונחים > תיק ניכויים

תיק ניכויים הוא שם כולל למכלול ההתחשבנות של עסק עם רשות המיסים, בסכום המיסים שיש להעביר לרשות בשל מס ההכנסה שנוכה ממשכורות העובדים או שצריך היה להיות מנוכה מהן. 

רשות המיסים מחייבת כל מעסיק לכלול במשכורות העובדים כל הטבה שהעובד נהנה ממנה במישרין, ומחייבת את המעביד לשלם מס הכנסה בשל הטבות שהעובדים נהנים מהן בעקיפין (כך למשל אם המעביד שולח צוות עובדים לנופש ביוון כי הוא היה צוות המכירות המוצלח ביותר באותו חודש, ניתן לגלם לכל עובד את גובה ההטבה לצרכי חישוב מס). 

תיק ניכויים מס הכנסה משמש לכל מיני התחשבנויות עם רשות המיסים על פרמטרים של חריגה מהוצאות נורמטיביות. נבהיר באמצעות דוגמה: נניח שפלוני הוא מנהל בחברה וגם בעל מניות בה. פלוני מושך הלוואה מהחברה. אין ספק שמדובר בהטבה שפלוני מקבל, הרי שהעובד הפשוט לא רשאי למשוך הלוואה מהחברה, למנהל כבעל מניות בחברה יש כוח. 

כיצד רשות המיסים רואה את לקיחת ההלוואה מהחברה? כהטבה. הרשות בוחנת את הריבית הרעיונית שיש על הלוואה כזו. למה הכוונה? נניח שגובה ההלוואה שפלוני לקח היא 100 אלף שקלים. רשות המיסים מייחסת לסכום הזה ריבית נורמטיבית כלשהי, לצורך הדוגמה ריבית בגובה של 3% לשנה. לכן אם פלוני לא החזיר את ההלוואה שלו כל השנה, הוא נהנה מ3000 שקל ריבית. זוהי ההנאה נטו. נניח גם לצורך הדוגמה שההנאה ברוטו היא 5000 שקל. רשות המיסים תבקש מפלוני להעביר את ההפרש בין 5000 השקלים ל3000 השקלים. ההעברה נעשית דרך תיק ניכויים.

פתיחת תיק ניכויים אינה עניין נדיר. במעמד פתיחת עוסק מורשה או כל פתיחת תיק עוסק במס הכנסה סביר שישאלו את בעל העסק החדש האם הוא מתכוון להעסיק עובדים. אם התשובה חיובית, יפתחו לו תיק ניכויים. שימו בל שתשובתו של העוסק עשויה להשתנות לאורך זמן. בעלי עסקים רבים פותחים את העסק ומתפעלים אותו לבדם, ועם התפתחותו וגדילתו מעסיקים עובדים. במקרה כזה אפשר יהיה לפתוח תיק ניכויים בהמשך הדרך. 

התחל בפתיחת עוסק מורשה

אולי יעניין אתכם גם...

  • ללא הגעה פיזית – לא תצטרכו לחכות בתורים ארוכים ולבזבז יומיים במשרדי הרשויות השונים.
  • נבצע עבורכם פתיחת עוסק מורשה ברשויות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
  • כמו כן, נבצע עבורכם הנהלת חשבונות לעוסק מורשה מא' ועד ת', ע"י רו"ח המתמחה בהנהלת חשבונות לעסקים קטנים.
רואה חשבון לעוסק מורשה אונליין
לפרטים נוספים
לשירותי רו"ח לעוסק מורשה
דילוג לתוכן