מינוי מפרק

מילון מונחים > מינוי מפרק

חברה אשר נקלעת לקשיים כלכליים וחוסר יכולת לפרוע חובותיה, נכנסת להליך של פירוק (בין פירוק מרצון ובין פירוק ע"י נושים). את הליך הפירוק של החברה מנהל המפרק או נאמן, כתלות בסוג הפירוק (פירוק מרצון, פירוק מטעם הנושים או פירוק מטעם ביהמ"ש). את תפקידו של ניתן לחלק ל-3 חלקים: מפרק זמני לאחר בקשת הפירוק ולפני מתן צו הפירוק, מינוי מפרק זמני לפני שהתקבלה החלטה בדבר מינוי מפרק קבוע ואחרי שהתקבל צו פירוק והחלק השלישי הוא מינוי של מפרק קבוע שיהיה אחראי על פירוקה בפועל של החברה.

אולי יעניין אתכם גם...

  • נטפל עבורך בכל הבירוקרטיה וכאב הראש של הליך הפירוק – "שגר ושכח" מבחינתך.
  • נכין עבורך את כל המסמכים לצורך הבקשה לפירוק החברה, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחת כל השלבים עד חיסול סופי.
  • פירוק חברה בע"מ בעלת כושר פירעון כולל בקשה לפטור מחובות האגרה!
פירוק חברה אונליין
לפרטים נוספים
התחל בפירוק חברה
  • יחידה ברשות התאגידים האמונה על הטיפול ברישום חברות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים שחברות חייבות בהגשתם לרשם…
לפרטים נוספים
  • אישיות משפטית נפרדת מבעליה.
  • לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע.
  • חברה יכולה להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…
לפרטים נוספים
  • מועצת המנהלים אותה ממנים בעלי המניות בחברה.
  • חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיים מנכ"ל החברה…
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן