השוואה בין אפוטרופסות לייפוי כוח מתמשך

עמוד הבית > עמודי השוואה > פרטי > השוואה בין אפוטרופסות לייפוי כוח מתמשך

כאשר אדם מגיע למצב שאין ביכולתו לקבל החלטות עבור עצמו, הרי שעומדות בפניו (ובפני הקרובים לו) 2 אפשרויות: 

  1. בקשה למינוי אפוטרופוס – בקשה המוגשת לרוב ע"י קרובי משפחתו של האדם שזקוק לאפוטרופוס. 
  2. ניסוח, כתיבה וחתימה על ייפוי מתמשך – מסמך שנכתב ע"י אותו אדם בפני עורך דין שעבר הכשרה המתאימה לכך. ייפוי כוח מתמשך נערך ונחתם בטרם כניסתו של אדם למצב בו הוא אינו יכול לקבל החלטות עבור עצמו. 

על מנת לעמוד על ההבדלים בין שני הליכים אלו, נכיר תחילה כל אחד מהתהליכים בנפרד. 

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה המוגשת לרוב על ידי קרובים של אדם שאינו יכול לנהל את ענייניו ולקבל החלטות עבור עצמו. בקשה למינוי אפוטרופוס ניתן עבור אחד מאלה: מי שהוכרז ע"י בית משפט כפסול דין, קטין מתחת לגיל 18 שהוריו הוכרזו כפסולי דין או שנקבע כי אין ביכולתם לקבל החלטות, בגיר עם צרכים מיוחדים שאינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו, קשיש שאינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו או אדם המאושפז בבית חולים ונקבע כי אינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו. 

על פי החוק, כאפוטרופוס ניתן למנות כל אדם (בין אם בן זוג או קרוב משפחה), עו"ד או כל אדם אחר, תאגיד, האפוטרופוס הכללי (החוק מאפשר לאדם העובד באפוטרופוס הכללי להיות אפוטרופוס ספיציפי) או הוועדה לענייני אפוטרופסות לניצולי שואה. 

הבקשה מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה, ויכול והיא תוגש ע"י קרוב משפחה של אותו אדם או אפילו ע"י היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו. בבקשה יש לפרט את פרטיהם האישיים של האדם נשוא הבקשה (כלומר, מי שממנים עבורו אפוטרופוס), פרטיהם של קרוביו מדרגה ראשונה וכן את פרטי האדם שעתיד להתמנות כאפוטרופוס. כמו כן, צריך לפרט מהן הנסיבות בגינן ממנים את האפוטרופוס, באילו תחומים ומשך זמן המינוי. לבקשה יש לצרף את עמדתו של מי שמעוניינים למנות לו אפוטרופוס, ואם לא ניתן להשיג אותה צריך לפרט מדוע לא ניתן. לבקשה יש לצרף מסמכים כגון: חוות דעת רפואיות, הסכמתו של האדם המתמנה להיות אפוטרופוס, תצהיר התומך בעובדות הבקשה, הסכמתם של בני משפחתו של האדם שממונה לו אפוטרופוס ועוד. את הבקשה כאמור יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה במחוז מגוריו של האדם שממנים לו וכן יש לשלם אגרה בגין הגשת הבקשה. 

בית המשפט לרוב ייעתר לבקשה בהתקיים התנאים הבאים: בית המשפט יבין כי במידה ולא ימונה אפוטרופוס, זכויות והאינטרסים של האדם ייפגעו וכן כי אין דרך אחרת להגשים את הזכויות והאינטרסים של האדם נשוא הבקשה בצורה כזו שתפגע פחות ביכולתו לקבל החלטות בשם עצמו. 

ייפוי כוח מתמשך

המדובר בהסדר משפטי חדש יחסית אשר קם במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. הבסיס לשמו נוצר ההסדר המשפטי הזה הינו הרצון לפגוע כמה שפחות ביכולתו של אדם לקבל החלטות עבור עצמו כמו גם לפשט ולייעל את כל ההליכים וחובות הדיווח לרשויות המדינה (האפוטרופוס הכללי ובית המשפט בעיקר) החלות על האפוטרופוס שמונה לאותו אדם. 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי בו אדם (בגיר מעל גיל 18) מפרט בדיוק כיצד יש לנהוג בו, ברכושו ובנכסיו במקרים בהם הוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו. אותו אדם (הקרוי גם "הממנה") קובע מי הוא האדם שייכנס בנעליו שלו (יכול להיות אדם אחד ויכולים להיות כמה) ובאיזה תחומים הוא יוכל לקבל החלטות בשמו – רכוש, דברים אישיים, בריאות ורפואה ועוד. 

ייפוי הכוח נערך ע"י עורך דין שעבר הכשרה משפטית לכך והוא נערך בשיתוף פעולה מלא תוך הבנה מלאה מצד הממנה לגבי ההנחיות אותן הוא משאר למיופה הכוח בנוגע לניהול ענייניו האישיים בעתיד לכשלא יוכל לעשות זאת בעצמו. מיופה הכוח מחויב להבין את ההנחיות לעומקן, לאשר אותן ולחתום על כך בפני עורך הדין שערך את המסמך. 

אלו התחומים לגביהם חל יפוי הכוח המתמשך:

עניינים אישיים – הממנה יכול לקבוע כיצד על מיופה הכוח לפעול בכל הנוגע לענייניו האישיים. לרבות: מקום מגורים, בריאות, ענייני גוף ונפש, רווחה ועוד. במרבית המקרים, נהוג לערוך בנפרד חלק המתייחס לייפוי הכוח המתמשך בכל הנוגע לעניינים רפואיים אך ניתן לכלול אותם בחלק של העניינים האישיים. 

רכוש – ייפוי הכוח יש בו לרוב גם התייחסות בכל הנוגע לענייני הרכוש והנכסים של הממנה.

למה לערוך ייפוי כוח מתמשך?

כפי שצוין לעיל, ייפוי כוח מתמשך נוצר על מנת להעניק אלטרנטיבה למוסד האפוטרופסות. ההליך קצר משמעותית מהליך מינוי אפוטרופוס באמצעות בית משפט כמו כן ניתן לערוך את ייפוי הכוח בכל שלב בחיים גם כאשר אין סכנה או חשש שאותו אדם לא יוכל לקבל החלטות בשביל עצמו. ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק כאשר הממנה יהיה במצב שבו לא יוכל לנהל את ענייניו האישיים.

התחל בייפוי כח מתמשך

 

ההבדל בין אפוטרופסות לייפוי כוח מתמשך

בקשה למינוי אפוטרופוס
ייפוי כוח מתמשך
מי מגיש את הבקשה• מוגשת לרוב ע"י קרוב משפחה• המסמך נערך ונחתם ע"י הממנה, כלומר האדם שמבקש את מינוי האפוטרופוס לעצמו
למי מוגשת הבקשה• בית המשפט לענייני משפחה• האפוטרופוס הכללי בהליך הגשה אונליין
מי מוסמך לבצע את הפעולה• הבקשה מוגשת לביהמ"ש לענייני משפחה ומאושרת על ידו• המסמך נערך ע"י עורך דין שעבר הכשרה לכך והיא מוגשת אונליין לאפוטרופוס הכללי
על אילו תחומים חל • כל תחום שנקבע לכך בצו • תחומים שהוגדרו מראש ע"י הממנה
באיזה שלב מוגשת הבקשה• במקרים שאותו אדם הגיע למצב שאינו יכול לקבל החלטות בשם עצמו• המסמך יכול להיערך בכל שלב, אבל ייכנס לתוקף רק בשלב בו קבע הממנה את כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח
חובות דיווח • חלות בכפוף לדרישות החוק ולדרישותיו של בית המשפט והאפוטרופוס הכללי • כמעט ואינה קיימת
ביטול המינוי • ביטול המינו ייעשה ע"י בית המשפט והאפוטרופוס הכללי • הביטול יכול לעשות בכל שלב שהממנה עדיין יכול לקבל החלטתו בעניין זה ובכפוף להודעה בדבר הביטול. כמו כן, יכול בית המשפט לקבוע כי ייפוי הכוח מתבטל בהתקיים תנאי שנקבע בייפוי הכוח או במקרים בהם מיופה הכוח אינו פועל על פי הנחיות הממנה.

התחל בייפוי כח מתמשך

רוצים לדעת עוד על ייפוי כוח מתמשך ואפוטרופסות?

  • בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה במחוז מגוריו של האדם עבורו מוגשת הבקשה.
  • עו"ד מומחה בדיני משפחה ילווה אתכם בהליך הגשת הבקשה מתחילתו ועד סופו.
  • נקל עליכם בבירוקרטיה ובטיפול בבקשה, ככה שתוכלו להתרכז בטיפול בקרובים לכם בלבד.
הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס אונליין
לפרטים נוספים
התחל בבקשה למינוי אפוטרופוס
  • יפויי כוח מתמשך הינו בעל תוקף רק במקרים בהם נחתם בפני עורך דין שעבר הכשרה בתחום.
  • עו"ד מטעמנו ילווה אתכם בניסוח ייפוי הכוח המתמשך על כל המשתמע מכך ויוודא שהינכם מבינים את משמעותו.
  • נקל עליכם בבירוקרטיה ונחסוך עבורכם זמן וכסף.
ייפוי כוח מתמשך
לפרטים נוספים
ערוך ייפוי כוח מתמשך
דילוג לתוכן