כתיבת צוואה באופן עצמאי אל מול עריכת צוואה עם עו"ד

עמוד הבית > עמודי השוואה > פרטי > מה ההבדל בין כתיבת צוואה באופן עצמאי אל מול עריכת צוואה עם עו"ד

ראשית יודגש – אין חובה על פי דין לערוך צוואה באמצעות עורך דין ו/או כל בעל מקצוע אחר. יחד עם זאת, כתיבת צוואה לבד עשויה להגדיל את הסיכוי כי ייפלו פגמים בעת עריכת הצוואה, דבר אשר עשוי בנסיבות מסוימות להביא לביטול הצוואה ובכך המוריש מסתכן כי רצונו לא ימומש לאחר מותו. 

הכנת צוואה באופן עצמאי

ניתן לערוך צוואה בכתב יד שכתובה בכתב ידו של המצווה (המוריש) מבלי שיש חובה כי זו תערך בפני נוכחות של עדים ו/או בנוכחות עורך דין. למעשה, בדרך זו ניתן לבצע כתיבת צוואה ללא עורך דין וללא עלות ובאופן עצמאי לגמרי. 

חשוב מאוד לזכור כי בעת עריכת הצוואה לא ניתן לדעת בוודאות מלאה של 100% כי כל היורשים (או כאלו שאינם נמנו בין יורשי המוריש) שבעי רצון מחלקם בירושה ולכן בהעדר של עדים להליך עריכת הצוואה ניתן להתנגד לכתוב בצוואה בצורה קלה יותר, דבר אשר עשוי להערים קשיים על מימוש רצונו של המוריש לאחר מותו.

לשאלה 'איך לערוך צוואה לבד' אין תשובה מהותית אלא צורנית. לצוואה שנכתבה בכתב יד ישנן כמה דרישות צורניות אותן יש למלא: על הצוואה להיכתב בכתב ידו של המוריש ולא באמצעות מעבד תמלילים. כמו כן, יש לציין את התאריך בו נערכה הצוואה, וכן על הצוואה להופיע חתימת המוריש בכתב ידו בלבד. 

לאחר שהצוואה נכתבה ונחתמה, רצוי ומומלץ להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה על מנת שבעת פטירתו של אותו אדם ניתן יהיה לאתר אותה ביתר קלות. עוד ראוי להדגיש, לאדם הזכות לשנות את פרטי הצוואה בכל עת במשך חייו והצוואה האחרונה שנכתבה ונחתמה על ידו היא זו שתקבע. חריג לכך הוא במקרה בו המוריש היה נתון ללחץ מצד אדם אחר לשנות את צוואתו או שמא המוריש לא היה צלול בעת שינוי הצוואה. 

צוואה בפני עורך דין

לעריכת צוואה בפני עורך דין ישנה חשיבות רבה, הן בהיבט הפורמלי של עריכת צוואה בהתאם לדין ולכללים ובין בהיבט של היכולת להבין את נסיבות המקרה ואם עשויות להתעורר מחלוקות בעתיד בדבר חלוקת העיזבון וכן מתן פתרונות מבעוד מועד אשר יאפשרו את מימוש רצונו של המוריש. 

יתרה מכך, החשיבות לעריכת צוואה בפני עורך דין גדלה כפליים נוכח העובדה כי העד המרכזי בעניין, המוריש, הלך לעולמו, ולכן הקושי להתחקות אחר רצונו בעת עריכת הצוואה גדל כפליים. 

עלות עריכת צוואה משתנה ממקרה למקרה, וכל שמדובר במקרה מורכב כך העלות תגדל.

עורך דין לענייני צוואה 

לעורך דין לענייני צוואה מספר תפקידים. ראשית, תפקידו של עורך הדין לוודא כי ניסוח הצוואה נעשה בהתאם להוראות החוק וחשוב מכך, ניסוח הצוואה חד, אינו משתמע לשתי פנים ובפרט בכל הנושא המסדיר את חלוקת הרכוש של האדם לאחר מותו. יתרה מכך, יש לוודא כי הצוואה מנוסחת בצורה בהירה ביחס לרכוש שיצבור אותו אדם בעתיד ממועד עריכת הצוואה והלאה. 

בנוסף על כך, ונוכח הרגישות הרבה הכרוכה בעת עריכת צוואה, עורך דין לענייני צוואה מיומן יידע לזהות את הרגישויות והמחלוקות אשר עשויות להתגלות בעת חלוקת העיזבון ולהציע למוריש פתרונות בכדי להסדירן מבעוד מועד תוך שהוא מוודא כי הפתרונות משקפים נאמנה את רצונו של המוריש. 

זאת ועוד, עורך דין המתמחה בעריכת צוואות יוכל לצמצם במידה משמעותית את נסיבות עריכת הצוואה ולדאוג כי תיעוד ראוי ישפיע ויוריד משמעותית את האפשרות להתנגדויות לכשרות הצוואה ולמצבו של המנוח בעת חתימתו על הצוואה.

עריכת צוואה עצמאית אונליין עם עו"ד מהווה כלי עזר נהדר לתכנון העתיד, כשהיתרון הגדול נעוץ בחסכון זמן יקר בניהול ההליך. עריכת צוואה עצמאית אונליין עם עו"ד באמצעות חברת Ettorney מתחיל במילוי מקוון של הפרטים הרלוונטיים לצוואה שלכם. לאחר מכך, עורך דין מומחה לענייני צוואה מתחיל לנסח אותה בהתאם לדרישתכם. לאחר אישורכם, נפגשים לפגישה קצרה לחתימה על הצוואה ולאחר מכן מפקיד המנוח את הצוואה בידי הרשם לענייני ירושה.

חשוב לציין כי לאחר מילוי הפרטים על ידכם, עורכי הדין מטעם חברת Ettorney מבצעים את כל השאר עד לשביעות רצונכם המלאה. 

ההשוואה המלאה בין כתיבת צוואה באופן עצמאי אל מול עריכת צוואה עם עו"ד


עריכת צוואה לבד

עריכת צוואה בפני עורך דין
האם לצוואה תוקף משפטי מחייב?• כן.• כן.
האם יש דרישה צורנית למבנה הצוואה?• לצוואה שנכתבה בכתב יד ישנן כמה דרישות צורניות אותן יש למלא: על הצוואה להיכתב בכתב ידו של המוריש ולא באמצעות מעבד תמלילים. כמו כן, יש לציין את התאריך בו נערכה הצוואה, וכן על הצוואה להופיע חתימת המוריש בכתב ידו בלבד. • תהיה מודפסת.
עורך הדין ידאג לשמירה על כשירות הצוואה לרבות שמירה על חתימה על פרוטוקולים של מועדי הפגישות ותיעוד פגישת החתימה על הצוואה.
כמו כן לרוב הצוואה נחתמת על ידי 2 עדים בגירים הכשירים לחתום בפני המצווה המאשרים כי המצווה נראה כי הבין את נוסח הצוואה וכי הינו חתם עליה מרצונו החופשי וללא כל אלמנט של כפיה ו/או עושק.
האם חובה להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה?• לא.• לא. אך מומלץ!

רוצים לדעת עוד על כתיבת צוואה?

  • ערוך צוואה ליחיד מסוג "צוואה בעדים" –  באופן עצמאי בקלות ובמהירות.
  • הגן על עתיד הקרובים שלך ותימנע ממחלוקות משפטיות מיותרות בעתיד.
  • קבל על חשבון הבית מדריך הכולל הסבר מפורט לכל שעליך לעשות כדי שצוואתך תהיה תקפה מבחינה משפטית.
עריכת צוואה עצמאית אונליין
לפרטים נוספים
צור קשר
דילוג לתוכן