ההבדל בין צוואה לחלוקה שוויונית לבין אי עריכת צוואה

עמוד הבית > עמודי השוואה > פרטי > ההבדל בין צוואה לחלוקה שוויונית לבין אי עריכת צוואה

חוק הירושה קובע שכאשר אדם הולך לעולמו העיזבון שלו עובר ליורשיו. היורשים הם אלה שהמנוח הוריש להם את רכושו על ידי עריכת צוואה. בהיעדר צוואה מי שיקבלו את רכושו של הנפטר הם יורשיו על פי דין.

אי עריכת צוואה

ככלל, אין חובה חוקית לערוך צוואה, ואדם יכול לבחור האם לנסח מסמך שכזה או לא. במקרה שהמנוח לא הותיר אחריו צוואה בן זוגו זכאי לרשת את המטלטלים שלו, ולהתחלק בהם יחד עם יורשים נוספים לפי המדרג הבא:

 • ילדיו של המנוח וצאצאיהם. אם אין כאלה;
 • הוריו של המנוח. אין אינם בחיים;
 • הורי הוריו של המנוח

לפי לשון החוק ילדי המוריש חולקים ביניהם את הירושה שווה בשווה, וכך גם הורי המוריש והורי הוריו. אם אין יורשים נוספים בן הזוג יירש את כל עיזבון המנוח. אם אין לנפטר יורשים, המדינה תחשב ליורשת, והיא תשתמש בכספי הנפטר למטרות של חינוך, מדע, בריאות וסעד.  

צוואה לחלוקה שוויונית

כל אדם רשאי לערוך צוואה ולחלק בה את רכושו באופן שווה בין יורשיו (בן זוג, ילדים, נכדים וכו'). החוק מאפשר עריכת צוואה באמצעות עורך דין, רשות או עריכת צוואה עצמאית. אלו הן, באופן כללי, הדרכים הקבועות בחוק לצורך חלוקת ירושה על פי צוואה:

 • צוואה החתומה בעדים – לפי ס' 20 לחוק הירושה, זוהי צוואה כתובה שנערכת בפני שני עדים, אחרי שהמצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו. הצוואה חייבת לכלול את מועד עריכתה והעדים נדרשים לאשר בחתימה פיזית על הצוואה שהמצווה אכן הצהיר בפניהם את שכתוב בה.

*ניתן לערוך צוואה בעדים גם ללא צורך בנוכחותו או בחתימתו של עורך-דין ואולם המלצתינו החמה היא לערוך צוואה בלווי עו"ד המתמחה בתחום ובכך לצמצם טענות עתידיות בדבר אי חוקיות הצוואה וכן את הסיכוי לנפילת פגמים צורניים אשר עלולים להופיע בצוואה הנערכת על-ידי מי שאינו מיומן לכך. לצורך עריכת צוואה בלווי עו"ד מומחה פנה לעריכת צוואה אונליין עם עו"ד.

 • צוואה בפני רשות – צוואה מסוג זה נאמרת על ידי המצווה לגורם רשותי או מוגשת לו בכתב. כך למשל עריכת צוואה בפני הרשם לענייני ירושה, שופטים ודיינים (בבית משפט רגיל או בבית דין דתי), רשם בבית המשפט, הרשם לענייני ירושה ונוטריון.
 • צוואה בעל פה – צוואה שנאמרת על ידי אדם גוסס, או שמאמין שהוא עומד בפני מוות (למשל נמצא בקרב, במטוס שמתרסק וכו'), ואין לו דרך אחרת לקיים צוואה אלא באמירת הדברים. תוכן הצוואה שבעל פה צריך להיאמר בפני שני עדים. העדים יידרשו לכתוב את הדברים שנאמרו להם כמה שיותר מהר בזיכרון דברים. 
 • צוואה בכתב יד – צוואה שהמצווה כותב בכתב ידו, וכוללת את חתימת המצווה ואת תאריך עריכתה.
 • צוואה הדדית – סעיף 8א לחוק הירושה קובע שבני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. עריכה של צוואה הדדית קושרת בין שתי צוואות והן מסתמכות האחת על השנייה.

כיצד ניתן לממש את ירושתו של המנוח?

החוק במדינת ישראל קובע שכדי לממש צוואה של אדם שהלך לעולמו, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה. תפקידו של צו זה הוא לאשר את נוסחה של הצוואה ולהכניסה לתוקף. את הבקשה מגישים לרשם לענייני ירושה. עם קבלת האישור מהרשם, לצו יש מעמד כשל פסק דין.

בהיעדר צוואה תקפה יש להגיש בקשה לצו ירושה. צו זה הוא מסמך הצהרתי בעל מעמד משפטי הניתן על ידי הרשם לענייני ירושה. הצו קובע מי הם היורשים החוקיים של הנפטר, ומה החלק היחסי של כל אחד מהם בעיזבון של הנפטר. 

חשוב לשים לב שיורשיו של המנוח לא תמיד יודעים אם הוא הותיר אחריו צוואה, ולכן מובן שבמקרה כזה הם לא יכולים לדעת אם הצוואה הופקדה אצל עורך הדין או אצל הרשם לענייני ירושה. לכן, עם מותו של המנוח הם יכולים להגיש צו ירושה. עם קבלת הבקשה לצו ירושה בית המשפט יבדוק במרשם הארצי של הצוואות אם המנוח שהוגשה בנוגע אליו בקשה לצו ירושה הפקיד צוואה אצל הרשם. במידה שכן הצוואה תועבר ליורשים שיוכלו לפעול לפיה.

ההשוואה המלאה בין צוואה לחלוקה שוויונית לבין אי עריכת צוואה


אי עריכת צוואה

צוואה לחלוקה שוויונית
מי זכאי לרשת את המנוח• היורשים על פי דין (בן זוג, ילדים, צאצאים, הורים וכו').• היורשים שציין המנוח בצוואתו.
חלוקת הרכוש בפועל• הרכוש יתחלק שווה בשווה בין בני המשפחה שהמנוח הותיר אחריו.• הרכוש יתחלק שווה בשווה רק אם המנוח ציווה על כך מפורשות בצוואתו.
בקשה לצו לצורך קבלת נכסי המנוח• באמצעות צו ירושה.• באמצעות צו קיום צוואה.
תעודת פטירה• נדרשת לצורך קבלת הצו.• נדרשת לצורך קבלת הצו.
אגרת הגשת בקשה• 505 שקלים – הגשה פיזית, 429 שקלים – הגשה מקוונת.• 505 שקלים – הגשה פיזית, 429 שקלים – הגשה מקוונת.
ביטול צוואה• בחוק אין הכרח לערוך צוואה, לכן אם לא נערכה אחת כזו מלכתחילה אין צורך לבטלה.• בחוק אין הכרח לערוך צוואה, ולכן גם אם אדם ניסח צוואה והתחרט, הוא יכול להשמידה, למסור הודעת ביטול או לנסח צוואה חדשה ועדכנית.

רוצים לדעת עוד על צוואה לחלוקה שוויונית ואי עריכת צוואה?

 • בין הסוגיות המרכזיות שעולות על הפרק.
 • עו"ד מומחה בדיני משפחה והסכם ממון לידועים בציבור יטפל בכם בתהליך מא' ועד ת'.
 • נדאג לשמור על הזכויות שמגיעות לכם ועל האינטרסים שלכם.
הסכם ממון לידועים בציבור אונליין
לפרטים נוספים
התחל בכתיבת הסכם ממון לידועים בציבור
דילוג לתוכן