ההבדל בין צוואה "רגילה" לצוואה הדדית

עמוד הבית > עמודי השוואה > פרטי > ההבדל בין צוואה "רגילה" לצוואה הדדית

לאחר מאה ועשרים, לרוב אך לא תמיד, כל אדם מעוניין לקבוע כיצד יחולק רכושו בין יורשיו החוקיים או בין אלו שהוא חפץ ביקרם. 

לאחר בירור או התייעצות, לרוב עולה השאלה החשובה: האם לערוך צוואה "רגילה"  או צוואה הדדית? לכאורה נשמע כמו עניין זניח אך ההבדלים מהותיים ולכל פעולה השלכות מהותיות ומשמעותיות לעתיד. 

ראשית, יש לומר כי ברירת המחדל בחוק לעניין ירושת רכושו ונכסיו של אדם לאחר מותו היא כי אם אדם לא כותב את צוואתו ומורה על חלוקת הרכוש כרצונו – מחצית מרכושו עוברת לבן/בת זוגו ומחצית הנוספת עוברת לילדיו. אולם, אם אדם בוחר לכתוב צוואה שאושרה אזי עסקינן במסמך משפטי מחייב ולאחר מותו, יש לפעול לפי הנחיות אותן הנחה המצווה לחלוקת רכושו ונכסיו.

מהי צוואה?

צוואה מהווה מסמך משפטי מחייב שקובע בצורה מפורשת ומפורטת מה ייעשה ברכושו של אדם לאחר מותו. זוהי צוואה שאדם עורך בנפרד באופן פרטי ואישי. ניתן לערוך ו/או לבטל אותה בכל עת מבלי שנדרש לכך אישורו של ביהמ"ש ו/או צד ג' כלשהו. 

ראוי להדגיש כי צוואה רגילה עשויה להיות תקפה אף אם לא נערכה בידי עורך דין ולא בנוכחות שני עדים, אולם חשוב לציין כי אם הצוואה נערכה שלא בהתאם להוראות הדין והפסיקה, עשויה להתבטל על ידי בית המשפט. 

לכן, ובכדי למנוע מחלוקות בעתיד בין היורשים, מומלץ כי עריכת צוואה תעשה על ידי עורך דין הבקיא בדיני ירושה ובכך המוריש יכול להיות סמוך ובטוח כי צוואתו תממוש ותקוים במלואה  לאחר מותו ולא תישלל על ידי בשל פגמים טכניים שנפלו בהכנתה. 

מהי צוואה הדדית?

עסקינן בצוואה שאינה פרטית המבטאת באופן מוחלט את רצונו הפרטי והאישי של המוריש אלא בצוואה אשר מהווה צוואה המסתמכת על צוואתו השנייה של בן הזוג הקובע כיצד לחלק את הרכוש המשותף אחרי לכתו של מי מהם. דהיינו, שתי הצוואות של בני הזוג מסתכמות אחת על השנייה.

חשוב להדגיש כי נוסח צוואה הדדית צריך להביא לידי ביטוי מלא ומוסכם את רצונם של שני בני הזוג. 

ביטול צוואה הדדית

בניגוד לצוואה רגילה אותה ניתן לבטל בכל עת ומבלי שיידרש המוריש להמציא את אישורו של צד ג', ביטול צוואה הדדית מורכבת יותר שכן מדובר בצוואה המבטאת את רצונם של שני אנשים, בני הזוג. 

אי לכך, חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") קובע תנאים שבהתקיימם ניתן יהיה לבטל צוואה הדדית:

במקרה הראשון, כאשר שני בני הזוג בחיים – יש להעביר הודעה בכתב מאת הצד המבטל בו הוא מביע רצון לבטל את הצוואה ההדדית. ברגע שזו הועברה – הרי שהצוואה מבוטלת לחלוטין. 

במקרה האחר, כאשר אחד מבני הזוג כבר אינו בין החיים – יש לבצע הסתלקות מכל חלק של העיזבון על ידי צד שמעוניין לבטל את הצוואה. ככל והעיזבון כבר חולק ליורשים, אזי על הצד שמעוניין לבטל את הצוואה, להשיב את אשר קיבל במסגרת חלוקת העיזבון. 

מה ההבדל בין צו קיום צוואה לצו ירושה?

במקרה בו אדם לא ערך צוואה מסודרת במהלך חייו, חלוקת העזבון של הנפטר תעשה על פי הוראותיו של חוק הירושה על ידי הגשת בקשה לרישום צו ירושה.

במקרה בו אדם אכן ערך צוואה במהלך חייו, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

בקשה לצו קיום צוואה מקוון

נכון למועד כתיבת שורות אלו, בקשת צו קיום צוואה מקוון צריכה לכלול את המסמכים הבאים: 

  1. אישור תשלום אגרה, הן אישור תשלום אגרה עבור פתיחת בקשה לצו ירושה והן עבור אישור תשלום אגרת פרסום מודעה בעיתון.
  2. טופס בקשה לצו ירושה חתום על ידי המבקש. חשוב כי המבקש יהיה בעל עניין בעיזבון כאמור.
  3. תעודת פטירה מקורית. 
  4. אישור וחתימה של כל היורשים על הודעה על הגשת בקשה לצו ירושה.

לאחר אישור בקשה לצו ירושה, ובניגוד לעבר, הרשם לענייני ירושה מנפיק צווי ירושה באופן דיגיטלי אשר נשלחים ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזן במסגרת מסמכי בקשת צו קיום צוואה שהוגשה באופן מקוון.

ההשוואה המלאה בין צוואה "רגילה" לצוואה הדדית


צוואה רגילה
צוואה הדדית
על ידי מי היא נערכת?• ע"י המוריש באופן אישי ופרטי• ע"י בני הזוג במשותף
ביטול הצוואה• בכל עת ע"י המוריש על ידי הכנת צוואה עדכנית והפקדתה• במקרה הראשון, כאשר שני בני הזוג בחיים – יש להעביר הודעה בכתב מאת הצד המבטל על רצונו להביא לביטול הצוואה ההדדית. ברגע שזו הועברה לצד השני – הצוואה מבוטלת לחלוטין.

במקרה האחר, כאשר אחד מבני הזוג כבר אינו בין החיים – יש לבצע הסתלקות מכל חלק של העיזבון על ידי צד שמעוניין לבטל את הצוואה.
האם יש הכרח היא תערך על ידי עורך דין?• לא, אך רצוי מאוד.• לא, אך רצוי מאוד.

 

רוצים לדעת עוד על עריכת צוואה?

  • הגן על עתיד הקרובים שלך עם צוואה מחייבת משפטית.
  • פרט את כל רצונותייך ותמנע מחלוקות משפטיות מיותרות.
  • עו"ד מומחה לצוואות יערוך עבורך צוואה אשר תגן על הנכסים והרכוש שלך.
עריכת צוואה אונליין עם עו"ד
לפרטים נוספים
התחל בעריכת צוואה
דילוג לתוכן