פרסום ברשומות

מילון מונחים > פרסום ברשומות

"רשומות" הוא העיתון המתעד הרשמי של מדינת ישראל, בו מתפרסמות מעת לעת הודעות רשמיות שונות וכן נוסח החקיקה בישראל. פרסום ברשומות הוא הכלי העיקרי של מדינת ישראל לפרסום הודעות לכלל הציבור. פרסום דברי חקיקה ברשומות עונה על "כלל הפומביות" הנדרש כמעט בכל שיטת משפט. ב"רשומות" נכללים קבצים מיוחדים, בין היתר: ילקוט הפרסומים (בו מתפרסמות הודעות מנהליות של מוסדות המדינה), יומן הפטנטים והמדגמים, יומן סימני המסחר ועוד.  

אולי יעניין אתכם גם...

אישיות משפטית נפרדת מבעליה. לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע, להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…

יחידה ברשות התאגידים האמונה על הטיפול ברישום חברות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים שחברות חייבות בהגשתם לרשם…

מועצת המנהלים אותה ממנים בעלי המניות בחברה. חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיים מנכ"ל החברה…

רישום חברה בע"מ באינטרנט ברשם החברות. הכנת כל המסמכים לצורך הקמת החברה, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחה אונליין לרשם החברות…

שינוי גודל גופנים