חדלות פירעון

מילון מונחים > חדלות פירעון

חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו חייב לא יכול לשלם את החובות שלו במועד (בין אם מועד הפירעון שלהם הגיע ובין אם טרם הגיע), או שסך ההתחייבויות של החייב גדול יותר משווי הנכסים שלו.

חוק חדלות פירעון החדש

כל ההליכים, המושגים והמונחים שקשורים להליכי חדלות פירעון מעוגנים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקף בשנת 2019. החוק מסדיר מצבי חדלות פירעון של חברה וכן מצבי חדלות פירעון של יחיד, ויש לו 3 מטרות מרכזיות:

  1. להביא עד כמה שניתן לשיקום כלכלי של החייב.
  2. להביא למקסימום את גובה החוב שנושי החייב ייפרעו ממנו.
  3. לדאוג לכך שחייב יחיד (כלומר שאינו חברה, אלא אדם פרטי) ישתלב מחדש בחיים הכלכליים.

התחל בהליך פשיטת רגל

השלבים העיקריים בהליכי חדלות פירעון

אם אדם יחיד עונה להגדרת חדלות פירעון המופיעה מעלה, הוא עצמו או נושה שלו זכאים להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון. חוק חדלות פירעון מגדיר את השלבים של הליך זה:

שלב א' – פתיחה בהליכי חדלות פירעון של יחיד 

פתיחת ההליך (בקשת יחיד חדלות פירעון) נעשית על ידי קבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

  • אם סכום החובות של פושט הרגל נמוך מ- 150,455 ש"ח, יש לפנות ללשכת ההוצאה לפועל כדי לפתוח בהליכי פשיטת רגל. 
  • אם סכום החובות גבוה מ- 150,455 ש"ח מי שאחראי על מתן הצו הוא הממונה על הליכי חדלות פירעון. 

שלב ב' – תקופת הביניים

לאחר קבלת הצו מתחילה "תקופת הביניים". בתקופה הזו ייבדק מצבו הכלכלי של החייב ויוטלו עליו מגבלות וחובות שונים כמו: עיכוב יציאה מהארץ, מגבלות על משיכת צ'קים ופתיחת חשבונות בנק, הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי, ביצוע תשלום חודשי שמופקד ל"קופת הנשייה" (סך כל הכספים שמהם נושי החייב יוכלו להיפרע) ועוד.

שלב ג' – הפטר וקבלת הצו לשיקום כלכלי

במהלך תקופת הביניים, הנאמן שמנהל את הליכי פשיטת הרגל מכין דו"ח שבודק את מצבו הכלכלי של החייב. עם סיום התקופה, הנאמן מגיש את הדו"ח שערך ללשכת ההוצאה לפועל או לממונה על הליכי חדלות פירעון. הממונה יעבור על הנתונים, ויגבש תכנית לשיקומו הכלכלי של החייב. 
לאחר בחינת התכנית שהציע הנאמן, בית המשפט ייתן לחייב צו לשיקום כלכלי. מכאן קיימות שתי אפשרויות שלכל אחת מהן השלכות שונות:

  1. בית המשפט נתן לחייב הפטר מיידי – החייב פטור מחלק מהחובות לפי התכנית לשיקומו הכלכלי. 
  2. בית המשפט לא נתן לחייב הפטר מיידי – מגבלות שונות ימשיכו לחול על החייב לתקופה של 3 שנים לערך. אם החייב עמד בכל תנאי הצו, הוא יקבל הפטר בתום שלוש השנים.

התחל בהליך פשיטת רגל

אולי יעניין אתכם גם...

  • ביטול כל סוגי ההגבלות ועיכוב הליכים כבר עכשיו באופן מיידי.
  • ליווי צמוד מעו"ד עם ניסיון של 18 שנה במחיקת חובות.
  • שירות אישי "הנתפר בהתאם למידותיו של החייב" ויכולת ההחזר שלו.
הליך פשיטת רגל
לפרטים נוספים
לשיחת ייעוץ חינם עם עו"ד מומחה
דילוג לתוכן