פתיחת עוסק זעיר

מילון מונחים > פתיחת עוסק זעיר

מונח זה כבר אינו נמצא בשימוש בימינו, אלא מתייחסים אליו כעוסק פטור. במדינת ישראל אדם יכול להחליט כי היותו שכיר או עצמאי. אם אדם החליט להיות עצמאי, הרי שעומדות בפניו מספר צורות רישום ברשויות כאשר לכל אחת מהן יתרונות, חסרונות, מגבלות וזכויות שונות. צורת הרישום "הבסיסית" ביותר בה אדם יכול לרשום עצמו ברשויות הנה "עוסק פטור" – עוסק פטור הוא אדם שהכנסותיו מעסקיו לא עולות על סכום של מעל ל-99,003 ש"ח. עוסק פטור אינו מחויב בדיווח חודשי לרשויות המס, כמו כן צריך להגיש דו"ח שנתי. בנוסף, עוסק פטור אינו חייב במע"מ (ומכאן שמו, עוסק פטור).

אולי יעניין אתכם גם...

אישיות משפטית נפרדת מבעליה. לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע, להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…

יחידה ברשות התאגידים האמונה על הטיפול ברישום חברות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים שחברות חייבות בהגשתם לרשם…

מועצת המנהלים אותה ממנים בעלי המניות בחברה. חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיים מנכ"ל החברה…

רישום חברה בע"מ באינטרנט ברשם החברות. הכנת כל המסמכים לצורך הקמת החברה, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחה אונליין לרשם החברות…

שינוי גודל גופנים