צו קיום צוואה

מילון מונחים > צו קיום צוואה

אדם בעל נכסים הנערך מבעוד מועד ליום פטירתו כותב צוואה שבה הוא מונה את יורשיו ומפרט את הנכסים שהוא מוריש לכל אחד מהם. צוואה היא הבעת רצונו המפורש של המנוח, ומשום כך היא עלולה להיות מנוגדת לעתים לירושה על פי דיני הירושה שחלים בישראל. משום כך יש לקבל צו קיום צוואה כאשר יודעים שהיא קיימת, זאת בניגוד לצו קיום ירושה שמקבלים היורשים כאשר אין צוואה כזאת. ההבדל בינים ברור, והוא נמדד לפי מספר היורשים וחלוקת הנכסים ביניהם לפי חוק הירושה. בצוואה מותר למנוח לשנות את רשימת יורשיו ולהחליט מיהם כראות עיניו.

 

 tzavaa

מהו צו קיום צוואה?

הצו מאשר את הנוסח של הצוואה ונותן לה תוקף של פסק דין. ללא צו כזה לא תתבצע פעולת חלוקת הנכסים. כדי לקבל צו קיום צוואה להגיש בקשה רשמית שבעקבותיה מתפרסמת הודעה על כך ברשומות ובעיתונות. זה נועד כדי לאתר יורשים פוטנציאליים נוספים שעשויים להגיש התנגדויות.

איך יודעים שקיימת צוואה?

אם לא נמסר רשמית לבני המשפחה על כך שיש צוואה רשמית, על בני המשפחה לחפש אותה בין חפצי המנוח בבית ובמשרדו, אם קיים. אם הופקדה הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה תמצאו רישום לכך ותדעו גם כי הצוואה אותנטית וחוקית בדרך כלל. יכול להיות גם מצב שבו בית המשפט יאשר עותק של צוואה כזאת גם כשהמקורית אינה קיימת לפניו.

האם צו קיום צוואה סופי?

הצו סופי ובעל תוקף של פסק דין, כאמור, ולכן חשוב לצרף את כל המסמכים החשובים בעת הדיון בבקשה למתן הצו, במיוחד כאשר קיימים מתנגדים וטוענים נוספים לזכותם בירושה. בקשה לצו קיום צוואה יכולים להגיש גם אנשים נוספים על אלה שמוזכרים בה.

האם הצו כולל את כל הירושה?

חשוב לדעת כי צו קיום צוואה תקף וכולל רק את הנכסים שמוזכרים בצוואה. כל נכס או זכות אחרים שאינם מוזכרים בה יחולקו לפי חוק הירושה ליורשים החוקיים.

איך מגישים בקשה לצו קיום צוואה?

מגישים לרשם לענייני ירושה בצירוף תעודת פטירה, שוברי תשלום האגרה, טופס בקשה שחייב לכלול את כל הפרטים ולהיחתם על ידי המבקשים. הבקשה מאומתת על ידי עורך דין שהוא נוטריון, או שופט או דיין.

 

tzavaa

אולי יעניין אתכם גם...

אישיות משפטית נפרדת מבעליה. לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע, להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…

יחידה ברשות התאגידים האמונה על הטיפול ברישום חברות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים שחברות חייבות בהגשתם לרשם…

מועצת המנהלים אותה ממנים בעלי המניות בחברה. חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיים מנכ"ל החברה…

הגשת בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה. הכנת כל המסמכים לצורך קבלת תוקף משפטי לצוואה, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחה אונליין לרשם לענייני ירושה…

שינוי גודל גופנים