רישום סימן מסחר בישראל אל מול רישום סימן מסחר בארה"ב

השוואה בין רישום סימן מסחר בישראל לרישום סימן מסחר בארה"ב

עמוד הבית > עמודי השוואה > קניין רוחני > רישום סימן מסחר בישראל אל מול רישום סימן מסחר בארה"ב

לחברות רבות, מעבר לבעלות על נכסים מוחשיים (כמו למשל סחורה, מלאי, רכיבי ייצור, רכבים, נדל"ן ועוד), יש גם בעלות על נכסים רוחניים (קניין רוחני). מה נחשב לקניין רוחני? טכנולוגיה, עיצוב, מנגינה, עיצוב וכו'. במסגרת הקניין הרוחני, חברות רבות מחזיקות גם בנכס רוחני בדמות סימן מסחר. מה יכול להיחשב כסימן מסחר? לוגו, טקסט, עיצוב, צבע, מנגינה ועוד. רישום סימן מסחר מהווה הגנה מפני שימוש לא הוגן של מתחרים או של אחרים בסימן המסחר, דבר העלול להוות פגיעה בפעילותה העסקית של החברה.

———— ההשוואה המלאה בין רישום סימן מסחר בישראל לרישום סימן מסחר בארה"ב ————

הליך רישום סימן מסחר בישראל

במדינת ישראל, הגוף האחראי על רישום סימני מסחר הינו רשם סימני המסחר, המהווה יחידה במשרד המשפטים.

לצורך תחילת הליך רישום סימן מסחר, אנו ממליצים ללקוחותינו לבצע תחילה חיפוש סימן מסחר. מטרת החיפוש היא לבדוק האם קיים סימן מסחר רשום תחת אותו שם ומהם סיכויי קבלת בקשת הרישום. במידה והגענו לכדי מסקנה שסיכויי הרישום גבוהים, הרי שניתן להתקדם להליך הרישום עצמו.

לאחר ביצוע החיפוש, יש להגיש בקשה לרישום סימן מסחר. על הבקשה לפרט איזה סימן מסחר ברצוננו לרשום (טקסט או לוגו) ותחת אילו סיווגים נרצה לרשום את הסימן. קיימת רשימה של 45 סיווגים המפרטת את השירותים והמוצרים שתחתם ניתן לרשום את סימן המסחר (נתייחס לרשימה זו גם בהמשך המאמר).

לאחר מילוי טופס הבקשה, פירוט הסחורות והשירותים (רשימת הסיווגים) תחתם נרצה לרשום את סימן המסחר, יש להגיש את הבקשה לרשם סימני המסחר. בהליך רגיל, הרשם מחויב לתת תגובתו לבקשה תוך 3-4 חודשים. תגובה זו נועדה לספק למגיש הבקשה מענה האם מבחינתו של הרשם קיימת בעיה בבקשת הרישום (באם קיימת, יש להגיש תגובה לבקשת ההסתייגות של הרשם). באם הרשם בתגובתו אישר את הגשת הבקשה, הרי שהבקשה תפורסם ויש להמתין לאפשרות להגשת התנגדות מצד כל אדם אחר לבקשת הרישום. במידה ואף אחד לא הגיש התנגדות לבקשת הרישום, הרי שסימן המסחר יירשם. משך הטיפול בבקשה רישום מיום הגשתה ועד מועד רישום סימן המסחר בפועל הינו 14-15 חודשים.

נציין, כי ניתן להגיש בקשה לרישום סימן מסחר מהיר (נדרש תשלום אגרה נוספת לרשם החברות בגובה של 756 ש"ח). הליך רישום מהיר מקצר את ההליך משמעותית – תגובת הרשם לבקשת הרישום תינתן תוך 7 ימים ואילו הליך המתנה להתנגדויות מתקצר אף הוא. הליך רישום מהיר נמשך כ-4 חודשים מיום הגשת הבקשה ועד לרישום סימן המסחר בפועל (בהנחה ולא היו הסתייגויות לרישום מצד הרשם ולא היו התנגדויות).

כמה עולה הגשת בקשה לרישום סימן מסחר

עלות הגשת בקשה לרישום סימן מסחר מורכבת משני רכיבים: שכ"ט עו"ד + אגרות.

שכ"ט עו"ד (בהנחה ולא היו הסתייגויות מצד הרשם או התנגדויות) הינו 999 ש"ח + מע"מ. מבחינת גובה האגרות – באם הבקשה לרישום סימן המסחר תהיה תחת סיווג אחד מתוך רשימת 45 הסיווגים, הרי שגובה האגרה הוא בגין סיווג אחד – 1604 ש"ח. באם הבקשה מכילה יותר מסיווג אחד, הרי שבגין כל סיווג נוסף יידרש מגיש הבקשה לשלם אגרה נוספת בגובה של 1200 ש"ח בגין כל סיווג נוסף. בנוסף, באם נבצע את הליך הרישום בהליך מהיר, הרי שיידרש מגיש הבקשה לשלם אגרה נוספת בגובה של 756 ש"ח.

התחל ברישום סימן מסחר

הליך רישום סימן בארה"ב

חברות רבות, פועלות לא רק במדינת ישראל אלא בשוק הבינלאומי. במטרה להגן על סימן המסחר שלהם (שכן, רישום סימן מסחר מהווה הגנה טריטוריאלית בלבד – הגנה בגבולות המדינה בה הוא נרשם), יש לבצע רישום של סימן מסחר בינלאומי – בין אם בארה"ב ובין אם בכל מדינה אחרת בעולם.

ביצוע רישום בינלאומי בארה"ב לסימן מסחר ניתן לבצע באחת משתי שיטות –

 1. רישום באמצעות סוכן – מגיש הבקשה ועורך דינו נעזרים בעו"ד בארה"ב המתמחה ברישום סימני מסחר וקניין רוחני ומבצע עבורם את רישום סימן המסחר בארה"ב.
 2. רישום באמצעות פרוטוקול מדריד – פרוטוקול מדריד מאפשר דרך מערכת WIPO לבצע באמצעות הגשת בקשה אחת ותשלום אחד, רישום סימן מסחר ברחבי כל המדינות החברות בפרוטוקול מדריד בבת אחת. (גם ארה"ב נכללת בפרוטוקול זה).

האבחנה המרכזית בין הליך רישום סימן מסחר בארה"ב לבין הליך רישום סימן בישראל הינה, שרישום סימן מסחר בארה"ב אפשרי רק כאשר מוכח שימוש בסימן המסחר המבוקש. כלומר, אדם לא יכול לרשום סימן מסחר בארה"ב אם אין בכוונתו לעשות בו שימוש. חשוב לעמוד על נקודה זו שכן במהלך הליך הרישום, נדרש מגיש הבקשה להוכיח את השימוש בסימן המסחר אותו ברצונו לרשום.

את הבקשה לרישום ניתן להגיש גם אם בכוונתכם לבצע שימוש בסימן המסחר בעתיד. במקרה זה, נדרש להמציא הוכחה לרשם סימני המסחר האמריקאי, כי אכן יש בכוונתכם לבצע שימוש בסימן.

הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר בארה"ב

תחילת הליך הרישום סימן מסחר בארה"ב זהה להליך בארץ. מוגשת בקשה לרשם סימני המסחר בארה"ב בו מפרטים את הסחורות והשירותים תחתם נרצה לרשום את סימן המסחר (בדומה לרשימת הסיווגים בישראל). לאחר הגשת הבקשה, מועברת הבקשה לעו"ד מטעם רשם סימני המסחר לבדיקה (הליך זה יכול לקחת מספר חודשים). במידה ועורך הדין המטפל, מאשר את הבקשה, הסימן יתקבל ויאושר לפרסום. קיימת גם האפשרות, שהבודק מטעם רשם סימני המסחר לא יאשר את הבקשה ויבקש ממגיש הבקשה לבצע תיקונים והתאמות בבקשה כך שיהיה אפשר לקבל אותה. משך הזמן לתגובת המבקש להשגתו של הרשם – 6 חודשים.

לאחר שמגיש הבקשה ביצע את התיקונים וההתאמות שהתבקש ע"י הרשם, ובמידה ורשם סימני המסחר אישר את הבקש המתוקנת, הבקשה תפורסם.

מיום פרסום הבקשה, ניתן להגיש התנגדות לבקשה וזאת במשך 30 יום מיום הפרסום. במידה ולא הוגשה התנגדות לבקשת הרישום, הרי שהבקשה תאושר.

מיום אישור הבקשה, יש למגיש הבקשה משך זמן של 6 חודשים להוכיח את השימוש בסימן המסחר אותו ביקש לרשום. במסגרת תקופה זו, על מגיש הבקשה להגיש תצהיר בו הוא מפרט ומנמק את השימוש בפועל בסימן המסחר אותו ברצונו לרשום.

לאחר הגשת התצהיר ואישורו ע"י רשם סימני המסחר בארה"ב, ובמידה ולא הוגשו התנגדויות לרישום, הרישום ייהפך לסופי.

חשוב לציין, הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בארה"ב על בסיס "כוונת שימוש עתידי" שכאמור לאחריה תזדקקו להגיש תצהירים המוכיחים את השימוש שלכם בסימן המסחר אותו ברצונכם לרשום, כרוכה בתשלום שכ"ט ואגרות לעורכי דין ורשם סימני המסחר האמריקאי. קיימת אפשרות נוספת, להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בישראל ועל בסיסה להגיש את בקשת הרישום האמריקאית. במידה ותבחרו באפשרות זו, הרי שלא תזדקקו להגיש תצהירים לשימוש עתידי בסימן המסחר, אלא תזדקקו להגיש לרשם סימני המסחר האמריקאי את אישור בקשת הרישום הישראלית בלבד. הליך זה יחסוך לכם זמן רב וכסף.

הליך הגשת בקשת רישום באמצעות פרוטוקול מדריד (WIPO)

כפי שנזכר לעיל, מלבד הגשת הבקשה בארה"ב באופן ישיר, ניתן להגיש בקשה לרישום סימן מסחר באמצעות פרוטוקול מדריד ומערכת WIPO (בארה"ב ובמדינות רבות נוספות). יתרונה של שיטה זו, הוא שבאמצעות בקשה אחת בלבד, ניתן להגיש בקשות רבות לרישום סימן מסחר במדינות רבות ברחבי העולם (ארה"ב, האיחוד האירופי, סין, יפן ועוד).

מלבד היתרון בפשטות הגשת הבקשה, הליך הזהה בעיקרו להגשת בקשה לרישום סימן מסחר בישראל, ישנו היתרון הנוסף שהוא חיסכון בזמן וכסף, שכן ניתן להגיש בקשה לרישום בכמה מדינות במקביל ולשלם אגרות פעם אחת בלבד.

החיסרון של שיטה זו, הוא בעובדה כי הגשת הבקשה לרישום בינלאומי (בין אם בארה"ב ובין אם בכל מדינה אחרת), תלויה בבקשה המקומית. קרי, על מנת להגיש בקשה לרישום סימן מסחר באמצעות WIPO, צריך תחילה להגיש בקשה לרישום סימן מסחר במדינת המקור, קרי בישראל. המדובר בחיסרון שכן אם תהיה בעיה בבקשה המקומית, למשל, באם הבקשה המקומית תידחה, הרי שגם הבקשה הבינלאומית תידחה אף היא.

התחל ברישום סימן מסחר

---------- רוצים לדעת עוד על רישום סימני מסחר? ----------

 • רישום סימן מסחר בינלאומי מעולם לא היה פשוט וקל יותר.
 • פירוט האפשרויות העומדות בפניכם לצורך רישום סימן מסחר בינלאומי.
 • מהי תחולת ההגנה ברישום סימן מסחר בינלאומי.
לפרטים נוספים
 • במסגרת הליך רישום סימן מסחר, מבצעים תחילה חיפוש במאגר סימני המסחר.
 • מאגר סימני המסחר הוא למעשה רשימה של כל סימני המסחר הקיימים בארץ.
 • הסבר מפורט כיצד לבצע חיפוש במאגר סימני המסחר בישראל.
לפרטים נוספים
 • עסק פרטי או חברה משתמשים לא פעם בסימן מסחר כדי לסמל את המוצרים והשירותים שלהם.
 • הסימן מאפשר להגן על זכויות המוצר ולמנוע בלבול מהלקוחות הפוטנציאליים.
 • לכם יש שאלות? לנו יש את התשובות בנוגע לרישום סימן מסחר.
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן