רשם לענייני ירושה

מילון מונחים > רשם לענייני ירושה

על פי חוק, כל אדם שהולך לעולמו יכול להוריש את נכסיו כפי שהוא רואה לנכון ולהחליט מי יקבל מה. הוא יכול לעשות זאת בצוואה חוקית הקבילה בבית המשפט, ואם אינו מותיר צוואה אחריו רכושו מתחלק על פי חוק הירושה בישראל לקרובי משפחתו לפי סדר מסוים. כדי לחלק את הירושה וכדי לאשר צוואה קיימת יש להגיש בקשה למתן צו ירושה או לצו קיום צוואה למשרד המשפטים למשרד הרשם לענייני ירושה. ניתן להגיש את הבקשות כשעומדים בתנאים מסוימים אונליין ללא צורך בהתערבות בית משפט. במקרים מורכבים במיוחד יעביר הרשם את הבקשה לדיון משפטי בבית המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בעניין זה.

תפקידי הרשם לענייני ירושה

  • בכל בקשה למתן צו ירושה בודק הרשם את ענייניו של המנוח ואם קיימים מסמכים שסותרים את הבקשה, או שהוגשו התנגדויות של גורמים שונים למי שהגיש את הבקשה המקורית.
  • הרשם מפרסם את דבר הגשת הבקשה ומזמין מתנגדים להגיש את הסתייגויותיהם ואת נימוקיהם.
  • הרשם בודק אם קיימת צוואה שהופקדה במשרדו או אם כבר ניתן צו כלשהו בעניין זה לפני הגשת הבקשה.
  • במקרה שנערכה צוואה, הוא גם הפקיד שמקבל להפקדה צוואות ערוכות וחתומות כחוק במועדן ולכן רצוי להסדיר כל צוואה כחוק כדי להבטיח שהירושה תחולק כרצון בעל הנכסים.

התנהלות היורשים

מי שרואה עצמו יורש יגיש בקשה לקיום צוואה או ליישום חוק הירושה בעניין העיזבון במשרד הרשם, הליך שמחייב הגשת כל הטפסים והמסמכים הרלוונטיים לבדיקה. כל בקשה מלווה בתשלום אגרה כחוק ומתנהלת במשרד הרשם במחוז שהיה מקום מגוריו האחרון של המנוח. הרשם מטפל גם בבקשות לצו ירושה של מי שלא התגורר בישראל, בהליכים המקובלים כחוק. צו ירושה שניתן על ידי הרשם ובאישור האפוטרופוס הכללי יעבור לביצועו על ידי מוסדות כמו בנקים.

tzavaa

אולי יעניין אתכם גם...

אישיות משפטית נפרדת מבעליה. לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע, להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…

הצו מאשר את הנוסח של הצוואה ונותן לה תוקף של פסק דין. ללא צו כזה לא תתבצע פעולת חלוקת הנכסים. כדי לקבל צו קיום צוואה להגיש בקשה…

במקרים רבים אנשים אינם משאירים אחריהם צוואה ערוכה וחתומה כחוק או בכלל בשום צורה שהיא שמקובלת כיום לפי חוק הירושה בישראל וקבילה בבית המשפט…

הגשת בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה. הכנת כל המסמכים לצורך קבלת תוקף משפטי לצוואה, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחה אונליין לרשם לענייני ירושה…

שינוי גודל גופנים