רשם סימני מסחר

מילון מונחים > רשם סימני מסחר

סימני מסחר הם אותם סימנים מוכרים לנו כאייקונים וכלוגואים של חברות ושל גופים שונים, בין בכתב או סימן גרפי ובין בצליל, הן למטרה מסחרית והן למטרות ציבוריות אחרות. הייחוד של סימני מסחר של כל גוף הוא שסימן המסחר מזוהה על ידי הקהל שמסיק ממנו מה המוצר או השרות אותו עסק מעניק ומשום כך ממתג את החברה או את הארגון שלהם הוא שייך. המחלקה שעוסקת בכך במשרד המשפטים היא מחלקת רשם סימני המסחר, ופעילותה מקבילה לפעילותה של רשות הפטנטים בישראל.

חשיבות סימני המסחר ורישומם

חשיבותם של סימני מסחר נעה בין הערך הכלכלי והעסקי שלהם שמזהה מוצרים ושירותים, לבין זיהוי מוחלט עם ערכים ועקרונות של גופים מסוימים, ולכן כל המוניטין של העסקים מבוססים עליהם ועל האותנטיות והאמינות שלהם. לקוח של חברה או אדם שנזקק לשירות מבסס את הפנייה שלו למותג זה על סמך היכרותו עם סימן מסחר מסוים, ולכן כל חיקוי שלו או כל פגיעה בו היא פגיעה ישירה בבעל סימן המסחר/העסק. מכאן נובעת חשיבותו וחשיבות הרישום שלו. יש מקרים מיוחדים של סימני מסחר שאינם רשומים כחוק אבל מזוהים עדיין עם הגופים הנושאים אותם, אולם לא מומלץ לוותר על רישום אצל רשם סימני המסחר, התועלת המיידית והעתידית גוברת בוודאות על העלות.

לאחר רישום סימן מסחר אין רשות לאף גוף אחר, מסחרי או לא מסחרי, לפגוע בזכויות הבעלים של הסימן המסחרי ולפגוע בשמו הטוב, במוניטין שלו ובהכנסות שהוא מפיק ממנו. זוהי עבירה שאפשר לפתוח בגינה בהליכים משפטיים.

מהם תפקידו וסמכותו של רשם סימני המסחר?

  • רשם סימני המסחר רושם סימני מסחר בישראל מתוקף פקודת סימני המסחר והיקף תפקידו גדול.
  • הרשם ממונה על ידי שר המשפטים והוא עורך דין שכשיר לכהן גם כשופט בבית המשפט המחוזי.
  • בסמכותו לנהל את פנקס סימני המסחר הרשומים בישראל ולעשות כל פעולה הנחוצה לשם שמירה עליהם, מחיקה, תיקון טעויות, שינויים, קבלה ואישור שלהם, דחיית בקשה, דיון בהתנגדויות וכל מה שכרוך בכך.
  • מותר לערער על החלטות רשם סימני המסחר בבית המשפט המחוזי בתוך 30 יום.
  • הרשם עוסק גם בדיונים העוסקים בתחרות בין סימני מסחר, בקשות לביטול הדדי ותחרות מסחרית מצד גופים עסקיים מתחרים שהם בעלי הדין מולו.

seatchtrademark

rishumtrademark

אולי יעניין אתכם גם...

אישיות משפטית נפרדת מבעליה. לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע, להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…

יחידה ברשות התאגידים האמונה על הטיפול ברישום חברות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים שחברות חייבות בהגשתם לרשם…

מועצת המנהלים אותה ממנים בעלי המניות בחברה. חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיים מנכ"ל החברה…

רישום ברשם סימני המסחר הכי מהיר בארץ – תוך 3 ימי עסקים! הכנת כל המסמכים לצורך רישום סימן מסחר, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחה אונליין לרשם…

שינוי גודל גופנים