ההבדל בין הקצאת מניות להעברת מניות

עמוד הבית > עמודי השוואה > חברות > ההבדל בין הקצאת מניות להעברת מניות

במאמר זה נבצע השוואה בין העברת מניות בחברה מול הקצאת מניות בחברה. אך לפני שנצלול להשוואה בין שתי הפעולות הללו, נבין תחילה מהי מניה. 

מניה היא נייר ערך (ני"ע) המקנה למחזיק בה חלק בבעלות על החברה. החזקה של מניית חברה, מעניקה לבעליה זכות הצבעה, זכות לחלוקת דיבידנד והשתתפות ברווחים כמו כן מניה טומנת בחובה גם חובות של בעל המניה כלפי החברה (וזאת עד לגובה שווי ההחזקה שלו במניות החברה). 

כאשר חברה מוקמת, יש תחילה לרשום את כמות המניות בבעלות החברה, מניות אלו נקראות מניות רשומות. אם נדמיין את החברה מוקמת, לצידה יהיה "מחסן" בוא נשים את המניות בבעלות החברה. בחברות סטארטאפ נהוג לרשום שהון המניות הרשום של החברה הינו 1,000,000 מניות. בחברה, לכל מניה יש ערך נקוב – הערך הנקוב של המניה אינו מעיד על שווי החברה אלא מדובר בערך נקוב בלבד, ונהוג לרשום אותו בד"כ כ-0.01 כלומר אגורה. 

כפי שאתם מתארים לעצמכם, חברה לא יכולה לפעול על דעת עצמה, ועל אף היותה יישות משפטית נפרדת, צריכים להיות לחברה בעלים. בעלות בחברה מושגת ע"י החזקה של המניות שלה. הליך קבלת מניות בחברה יכול להתבצע באחת משתי צורות – העברת מניות או לחילופין הקצאת מניות.

הקצאת מניות

בתהליך הקמת חברה, התהליך הראשוני של הענקת מניות החברה לבעלי המניות הראשונים המקימים אותה, נקרא "הקצאת מניות". כלומר, מתוך הון המניות הרשום של החברה, מקצים באופן ראשוני מניות לבעלי המניות המייסדים. הון המניות שהוקצה (בין אם לבעלי המניות המייסדים ובין אם בהמשך הדרך) נקרא "הון מניות מוקצה". 

לדוגמא – חברה מוקמת, ורושמים לה 1,000,000 מניות בערך נקוב של 0.01 לכל מניה. מתוך מיליון המניות הרשומות, מקצים לבעלי המניות הראשונים (לדוגמא – שני מייסדים), 50,000 מניות לכל אחד, משמע, הון המניות המוקצה הינו 100,000 – הון המניות המוקצה תמיד משמש אותנו להתייחסות לאחוז ההחזקה של מניות החברה. במידה והוקצו 100,000 מניות, ואני מחזיק ב-50,000 מניות, הרי שאני מחזיק ב-50% ממניות החברה. 

היתרה של 900,000 המניות הרשומות הנותרות, ישמש בעתיד את החברה להקצאת מניות עתידית. 

העברת מניות

הליך של העברת המניות הינו הליך שבו מעבירים מניות של חברה שכבר הוקצו בעבר מאדם אחד לאדם אחר (יכול להיות גם לחברה). הליך של העברת מניות צריך להיות מגובה בהחלטת פרוטוקול של החברה בדבר העברת המניות, חתום ע"י דירקטוריון החברה כמו כן, הוא צריך להיתמך בשטר העברת המניות חתום ע"י הצדדים להעברה (מי שמעביר את המניות שבבעלותו ומי שמקבל את המניות). בשטר העברת המניות מופיעים פרטי החברה שאת מניותיה מעבירים, פרטי המעביר ומקבל המניות, וכן מהי התמורה שמקבל מי שמעביר את המניות בתמורה להעברה. חשוב לציין – העברת מניות יכולה להוות אירוע מס ולכן בטרם החלטת החברה ובעלי המניות לבצע העברת מניות, יש להיוועץ ברואה חשבון ויועץ מס על מנת להבין את משמעות המיסוי שבהליך זה.  

ההבדל בין הקצאת מניות להעברת מניות

העברת מניות והקצאת מניות הם בעצם שמות שונים לאותה הפרוצדורה פחות או יותר. השוני העיקרי הטמון בין העברת מניות להקצאת מניות הוא הצדדים לתהליך. בעוד שהעברת מניות היא פרוצדורה המתרחשת בין שני בני אדם כאשר הוא אחד מהם (המעביר) הוא בעל מניות בחברה ואילו הצד שמקבל את המניות הוא אדם אחר שיכול להיות אף הוא בעל מניות בחברה ויכול להיות שלא, הרי שבהליך הקצאת המניות מי ש"מעביר" את המניות היא החברה – כלומר, המניות שהחברה מעבירה הן מניות רשומות שכעת עוברות הליך של הקצאה (קרי, העברה) ואילו הצד שמקבל את מניות החברה הוא אדם (בעל מניות קיים בחברה או לחילופין מי שאינו בעל מניות בחברה אלא יהיה כזה אחרי ביצוע ההעברה). 

חובה הדיווח והעדכון לרשם החברות

רשם החברות הוא הגוף שאחראי על תחום החברות והתאגידים במדינת ישראל. משכך, ביצוע העברת והקצאת מניות ברשם החברות הינה בגדר חובה. כמו כן, קיימת חובת דיווח על שינויים במניות החברה. תהליך הדיווח נעשה אונליין או לחילופין באמצעות הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות. 

ההשוואה המלאה בין הקצאת מניות להעברת מניות

העברת מניות
הקצאת מניות
הצדדים לפעולה• שני בעלי מניות (כאשר המקבל יכול להיות בעל מניות קיים או חדש).• החברה ובעל מניות (כאשר המקבל יכול להיות בעל מניות קיים או חדש).
אירוע מס• במקרים מסוימים, העברת מניות יכולה להיחשב כאירוע מס. • במרבית המקרים לא.
מסמכים נדרשים• פרוטוקול ושטר העברת מניות.• פרוטוקול בלבד.
ביצוע הפרוצדורה • אונליין ליין ברשם החברות.• אונליין ברשם החברות.
חובת דיווח לרשם החברות• קיימת.• קיימת.

רוצים לדעת עוד על הקצאת מניות והעברת מניות?

  • הכנת המסמכים לצורך הקצאת מניות ושליחה לרשם החברות.
  • אימות חתימה ע"י עו"ד.
  • סיום הפרוצדורה במינימום עלות וזמן על מנת שתוכלו להיות מרוכזים 100% במיזם/עסק ולהיות בראש שקט.
הקצאת מניות בחברה אונליין
לפרטים נוספים
התחל בהקצאת מניות
דילוג לתוכן