הון מניות נפרע – Paid up share capital

מילון מונחים > הון מניות נפרע – Paid up share capital

בעת ההחלטה על הקמת חברה יש להירשם ברשם החברות. רשם חברות נחשבת ליחידה המאגדת את נושא הקמת חברה כולל שינוי בהון המניות.

הון מניות נפרע, הינו ההון המוקצה אשר נדרש לשלמו ונפרע על ידי בעלי המניות. החברה יכולה לפנות לבעלי מניות בנושא הון מניות נפרע בדרישה לשלם חלק מהון המניות שטרם שולם. עם זאת, ישנם מצבים בהם החברה אינה דורשת תשלום מלא אלא משאירה את הזכות לדרוש את התשלום במקרה בו נדרש הון נוסף.

במקרה בו מדובר על הון מניות רשום, הכוונה לסכום של שווין הנקוב של כל יחידות המניה אשר חברה רשאית להקצות בדיוק כפי שנקבע בתקנון התאגדות החברה. חברה אינה יכולה להקצות כמות מניות פחותה מהסכום הרשום. במידה ומתעורר רצון להקצות יותר מניות מהסכום הרשום, הרי הדבר מחייב פנייה לבעלי המניות על מנת לקבל החלטה בנושא הגדלת ההון.

בעת רישום המניות יש לפרט את מספר המניות וערכן הנקוב. המניות לא חייבות להיות אחידות ומתחלקות לסוגים שונים החל ממייסדים, רגילות, הנהלה או בכורה. בנוסף, לכל מניה יש זכויות שונות החל מהצבעה באסיפה הכללית ועד למינוי דירקטורים במועצת המנהלים.

המונח הון מניות מוקצה מתייחס לתהליך בו מחליטים על חלוקת המניות כאשר החלוקה יכולה להיעשות בשיתוף עם שותפים חדשים בחברה או לבעלי מניות קיימים. לפי חוק החברות, יש להודיע על ההליך לרשם החברות תוך 14 יום מהרגע בו מתקבלת ההחלטה באמצעות דו"ח בו מפורטים פרטים באשר לכמות המניות וכן הערך הנקוב של כל מניה.

במקרה בו שני שותפים או יותר מחליטים לחבור ביחד ולהקים חברת סטארט אפ עליהם לחתום על הסכם מייסדים אשר ימנע מהם בעיות בהמשך הדרך. אותו הסכם כולל פירוט של סעיפים רבים המתייחסים לשיתוף הפעולה בין שני הצדדים בין היתר פירוט על אחוזי חלוקת המניות הין השותפים, זכויות הצמודות למניות אלו ומנגנוני מכירה והעברת מניות במקרה של עזיבת אחד השותפים או מיזוג ורכישה של החברה.

אולי יעניין אתכם גם...

 • רישום החברה שלך במהירות וללא התעסקות ובירוקרטיה מצידך!
 • רישום חברה בע"מ באינטרנט ברשם החברות באופן פשוט ומהיר.
 • נכין עבורך את כל המסמכים לצורך רישום חברה, אימות חתימה ע"י עו"ד וקבלת תעודת התאגדות ומספר חברה.
לפתוח חברה בע"מ
לפרטים נוספים
התחל ברישום חברה
 • אגד של זכויות בחברה הנקבעות בתקנון.
 • מניות רגילות מעניקות לבעליהן בעלות יחסית בחברה.
 • הבעלות מקנה זכויות רבות…
לפרטים נוספים
 • כאשר מבצעים הקצאת מניות בחברה מקצים (מחלקים) מניות מהון המניות הרשום (כמות המניות הכולל בחברה).
 • הון מניות הרשום נקבע בתקנון החברה ובמידה ולא נותרו מניות לחלק, ניתן להגדיל את הון המניות הרשום.
 • הקצאת מניות היא פעולה שמבצעים בד"כ כאשר מצרפים שותף/משקיע לחברה.
 • בעת רישום החברה, נהוג לשמור על יחס בין הון המניות הרשום להון המניות המוקצה של 1:10 לטובת הון המניות הרשום.
לפרטים נוספים
 • כמות המניות הכולל בחברה.
 • הון המניות הרשום המומלץ הינו 1,000,000 מניות.
 • הון המניות גדול על מנת שיהיו מספיק מניות להקצות לבעלי מניות…
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן